Bli månadsgivare

WaterAids organisation

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till vatten och sanitet. Vi arbetar med konkret bistånd och opinionsbildning för att uppnå denna vision. I Sverige arbetar WaterAid med insamling för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till vatten och sanitet. Vi arbetar även med informationsarbete till allmänheten och påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och globalt för att vatten- och sanitetsfrågan ska prioriteras.

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med organisationsnummer 802426-1268 som är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. WaterAid Sverige har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.


Här finns WaterAids stadgar.

 
90-konto Svensk insamlingskontroll

Frivilloigorganisationernas insamlingsråd

Logotyp för Givarguiden.

WaterAid i Sverige gör inte detta på egen hand.

Den globala vatten- och sanitetkrisen behöver en global lösning och vi tror att det då krävs en global organisation. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar verksamheten i våra medlemsländer: Australien, Sverige, Storbritannien, USA, Japan, Kanada och Indien samt med våra 30 övriga landsprogram och landskontor.

WaterAid international inrättades formellt som en federation år 2010.

För mer information om WaterAid international, besök vår internationella webbplats.


Tobias Krantz

Tobias Krantz
Ordförande

Chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Tobias var tidigare Sveriges högskole- och forskningsminister och har flera års erfarenhet inom politik som bl a riksdagsledamot, ledamot för partiledningen och socialpolitisk talesman för Folkpartiet (numera Liberalerna). Han har också haft flera styrelseuppdrag, bl a som ledamot för Örebro Universitet och näringslivets forskningsinstitut, Ratio och sitter nuvarande som styrelseordförande för WorldSkills Sweden. Tobias har också doktorerat i statskunskap vid Uppsala universitet.


Christina Knight

Christina Knight
ledamot

Creative Director, Copywriter & Författare. Med sin 30 års erfarenhet, är Christina en av reklambranschens mest kända och belönade personer. Hon driver idag sitt eget bolag, UKnight, och föreläser, undervisar och är konsult för att främja ökad balans och mångfald i en industri som hittintills primärt definerats av vita män. Om detta skriver  och om konsekvenserna av bristen på mångfald skriver hon i sin bok "Mad Women - A Herstory of Advertsing".Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna
ledamot

VD för Stockholm Environment Institute (SEI). Johan har tidigare haft positioner med FN-systemet (UNDESA vid FN: s högkvarter i New York, WMO i Genève och FAO i Rom) och har även arbetat många år på Stockholm International Water Institute (SIWI). Han har också en bakgrund som konsult med fokus på hållbarhetsfrågor och företags kärnvärde-processer inom både den privata och offentliga sektorn. Hans akademiska bakgrund är geovetenskaper och hans forskning fokuserar på paleoklimatologi i polarområdena. Han innehar för närvarande en adjungerad professur i internationella vattenresurser vid Stockholms universitet.

Ulla Grönlund

Ulla Grönlund
vice ordförande

Tidigare prefekt på Luleå tekniska universitet i nästan 14 år delat på två perioder. Emellan dessa var hon Näringslivschef på Länsstyrelsen i Västerbotten samt VD för industriforskningsinstitutet AB Trätek. Hon har också arbetat bland annat för Boliden AB i åtta år och på Ericsson i fem år. Hon har haft en rad styrelseuppdrag, som t.ex. på VINNOVA, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Växjö universitet. Ulla är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Rotary.Mikael Medelberg

Mikael Medelberg
ledamot

Driver eget konsultbolag inom miljö och management. Har pågående uppdrag som senior rådgivare hos Sweco, KFS och Svenskt Vatten. Rådgivare i vattenprojekt för USAID. 2012-2016 var Mikael VD på Roslagsvatten. Parallellt hade han styrelseuppdrag, bl a för Svenskt Vatten Utveckling, Solvatten och KFS samt var ordförande i VAS-rådet, Stockholms Läns regionala vattenplanering. Han har erfarenhet från ledande positioner inom internationell vattenindustri i USA, Italien, Finland och Asien, bl a som marknadschef på Xylem. Har även varit rektor vid Folkuniversitetet och lärare i kemi och biologi på lärarhögskolan vid Uppsala universitet.


Lisa Sennerby Forsse

Lisa Sennerby Forsse
ledamot

Rektor vid SLU perioden 2006-2015, huvudsekreterare på Formas, 2001-2006. Under 1994-2000 var hon forskningschef på Skogforsk och adjungerad professor vid SLU till 2002. Därefter var hon chef för Avdelningen för naturresurser på Naturvårdsverket och Sennerby Forsse är aktiv i flera internationella och nationella kommittéer och styrelser med fokus på forskning om klimat, hållbar livsmedels-produktion och skogsfrågor. Hon är hedersdoktor vid Köpenhamns universitet och vid universitetet i British Columbia samt ledamot av Kungliga Skogs-och Lantbruksakademin och Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Torgny Holmgren

Torgny Holmgren
ledamot

VD för Stockholm International Water Institute (SIWI). Torgny har tidigare varit bland annat ambassadör vid FN:s Global Sustainability Panel (GSP) och chef för Enheten för utvecklingspolitik vid Utrikesdepartementet. Han har även varit huvudsekreterare för Expertgruppen för Utvecklingsfrågor (EGDI) vid Utrikesdepartementet och tjänstgjort bl.a. vid Globkom, Världsbanken, Finansdepartementet och ambassaden i Nairobi.

Lars-Erik Liljelund

Lars-Erik Liljelund
ledamot

Tidigare VD för Miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra, generaldirektör vid Naturvårdsverket och vid Statsrådsberedningen med samordningsansvar kring klimatförändringar och Östersjöns miljö. Lars-Erik har bl.a. också varit naturvårdschef på Svenska Naturskyddsföreningen, samt arbetat vid Miljödepartementet. Han har varit ordförande i Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), för Europeiska miljöbyrån, i Forskningsrådet Formas och är ledamot av ICIMOD styrelse och av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).
Pär Larshans

Pär Larshans
ledamot

Hållbarhetschef på internationella återvinningsföretaget Ragn-Sells.  Innan dess var Larshans hållbarhetschef på Max hamburgerrestauranger där han arbetade i mer än 28 år. Han är en efterfrågad talare inom ledarskap, inspiration, hållbarhet och mänskliga rättigheter - särskilt för personer med funktionshinder. Han skapade "Victory formula" 2013, som beskriver hur du gör om samhällsutmaningar till affärsdrivande faktorer. Han har också listats som en av de globala topp 100 ”thought leaders” och har tilldelats utmärkelser för bland annat intraprenörskap.


WaterAids beskyddare

I augusti 2011 antog H.K.H. Kronprinsessan Victoria beskyddarskapet för WaterAid.

H K H Kronprinsessan Victoria gör en segergest sittandes på ett fordon.

”Bristen på rent vatten och sanitet är ett stort problem i många delar av världen. Som beskyddare av WaterAid stöder vi arbetet med att ge fattiga människor förutsättningar till ett bättre och friskare liv.”

H.K.H. Kronprinsessan Victoria, beskyddare av WaterAid


Cecilia Chatterjee-Martinsen

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare/CEO

 
[email protected]

Cecilia har varit WaterAid Sveriges generalsekreterare sedan oktober 2011. Hon började sitt yrkesliv inom näringslivet och har bland annat jobbat på Ericsson och med media och kommunikationsprojekt internationellt. Cecilia är utbildad civilekonom med inriktning internationell marknadsföring och har en magisterexamen i Humanitärt biståndsmanagement från Uppsala universitet. Hon har även många års erfarenhet av utvecklingsarbete, speciellt inom vatten och sanitet från Världsbanken, FN och från Stockholm International Water Institute.

 
 

 
 


Daniel Palin

Daniel Palin
Programme Manager,
International Programmes

+46(0)8-677 30 32
[email protected]

Hannah Morris

Hannah Morris
Head of International programmes

+46(0)8-677 30 04
[email protected]

Helene Brinkenfeldt

Helene Brinkenfeldt
Kampanjansvarig
March for Water

+46(0)8-677 30 39
[email protected]

Anna Schön

Anna Schön
Kommunikatör

+46(0)8-677 30 08
[email protected]

Christian Lannerbeth

Christian Lannerberth
Key Account Manager,
Corporate Partnerships

Föräldraledig

Lisa Hållars

Lisa Hållars
Ekonomi- & administrationsansvarig

+46(0)8-677 30 36
[email protected]

Jenny Fors

Jenny Fors
Head of Policy & Advocacy

+46(0)8-677 30 27
[email protected]


Solveig Artigas Berntsen

Solveig A. Berntsen
Ansvarig Företagssamarbeten

+46(0)8-677 30 26
[email protected]


Miriam Isaksson.

Miriam Isaksson
Ansvarig Privat insamling

+46(0)8-677 30 17
[email protected]


Magdalena Olsson

Magdalena Olsson
Kommunikationsansvarig

+46(0)8-677 30 33
[email protected]


Johanna Sällström Köhler

Johanna Sällström Köhler
Projektledare kommunikation

+46(0)8-677 30 25
[email protected]
 

Hanna Malmberg

Hanna Malmberg
Partneransvarig Företag

Föräldraledig

Cecilia Sjögren.

Cecilia Sjögren
Ekonomi- &
administrationsassistent

+46(0)8-677 30 37
[email protected]

Martina Nee

Martina Nee
Programme Manager,
International Programmes

+46(0)8-677 30 19
[email protected]

Alexandra Byröd

Alexandra Byröd
Partneransvarig Företag

+46(0)8-677 30 28
[email protected]


Lisa Karlsson

Lisa Karlsson
Insamlingsadministratör

+46(0)8-677 30 31
[email protected]


Petter Gustafsson

Petter Gustafsson
Kommunikatör

+46(0)8-677 30 21
[email protected]


Louise Ulveland

Louise Ulveland
Programme Officer,
International Programmes

+46(0)8-677 30 23
[email protected]