Frågor och svar

Om du har några frågor om WaterAid och vårt arbete så kanske du hittar svaret här! Välj en kategori nedan.

Vad är WaterAid för organisation?

WaterAid är en internationell icke-statlig organisation som arbetar i några av världens fattigaste samhällen med att hjälpa människor få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienkunskap. Organisationen grundades i Storbritannien 1981. År 2009 startades Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige. I Sverige arbetar vi med insamling, opinionsbildning och påverkansarbete.

Varför arbetar WaterAid med vatten, sanitet och hygienutbildning?

Rent vatten, toaletter och kunskap i hygien räddar liv och leder till hälsoförbättringar som ger människor möjligheten att ta steget ut ur fattigdom. Vatten och sanitet är en central byggsten för de flesta utvecklingsområdena, såsom utbildning, hälsa, jämställdhet, ekonomi, etc. Trots detta tvingas över 650 miljoner människor leva utan tillgång till rent vatten och 2,36 miljarder människor har ingen toalett att gå på. Detta leder bl.a. till att 900 barn dör i diarrésjukdomar varje dag, att barn inte kan gå i skolan eftersom de måste hämta vatten från långväga, att kvinnor inte kan jobba eftersom de måste ta hand om sjuka familjemedlemmar eller hämta vatten, etc. Denna katastrof måste få ett slut och därför arbetar WaterAid med denna fråga. Vårt mål är att år 2030 ska alla människor överallt ha tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.

Var arbetar WaterAid?

Vi arbetar i några av de fattigaste samhällena i 37 länder i Asien, Afrika, Centralamerika och Stillahavsområdet.


Rent vatten – varför är det viktigt?

Utan tillgång till rent vatten att dricka, att använda i matlagning, till rengöring och för att tvätta sig, är människor mer benägna att drabbas av vattenburna sjukdomar, som t.ex. diarré. Detta resulterar i att nästan 900 barn dör varje dag, att män och kvinnor inte kan arbeta och att barn missar tid i skolan. Bördan att hämta vatten faller oftast på kvinnor. Det kräver många timmars slit om dagen – tid och kraft som kunde ha använts mer produktivt.

Sanitet – varför är det viktigt?

Sanitet innebär säkert bortskaffande av mänskligt avfall och är avgörande för hälsa, välbefinnande och miljö. När människor tvingas uträtta sina behov i det fria, eller i undermåliga latriner så sprids sjukdomar snabbt genom avföring som ligger öppet och vattenkällor blir förorenade. Kvinnor och flickor måste ofta vänta tills det bli mörkt för att söka upp en buske eller gränd att uträtta sina behov. Då riskerar de att utsättas för övergrepp.

Hygien – varför är det viktigt?

Med en så enkel åtgärd som att tvätta händerna med tvål och vatten efter att ha varit på toaletten, innan matlagning eller före en måltid, kan man undvika livshotande sjukdomar. Bara genom att tvätta händerna kan man halvera risken för diarré.

Hur påverkas människors liv utan tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning?

Utbildning
Barns, ungdomars och vuxnas utbildning påverkas väldigt negativt när det saknas tillgång till rent vatten, sanitet eller hygienkunskap. Om barn ligger sjuka med diarré kan de inte gå i skolan. Barn som spenderar all sin tid med att bära vatten hinner inte studera. Om det inte finns separata, rena toaletter för flickor slutar många unga tjejer skolan helt när de kommer in i puberteten och får mens.

Hälsa
Varje dag dör nästan 900 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten - det är runt 315 000 barn om året. Diarré är den näst vanligaste dödsorsaken globalt, för barn under fem år. Både att hämta vatten och att göra sina behov utomhus utsätter människor för faror.

Jämställdhet
I områden utan tillgång till rent vatten behöver kvinnorna i snitt gå en mil om dagen för att hämta familjens vatten. Flickor som börjat få sin mens tvingas ofta hoppa av skolan eftersom deras skola saknar toaletter att sköta sin hygien. Att vara involverad i planering, byggande och förvaltning av nya vattenkällor och toaletter höjer kvinnors status i samhället och säkerställer att de nya anläggningarna är till för alla.

Tillväxt

Effekterna av smutsigt vatten och dålig sanitet kostar varje år länderna i Afrika söder om Sahara mer i förlorad BNP än vad hela kontinenten får i internationellt bistånd. Varje krona investerad i rent vatten och sanitet ger en avkastning på 4 kronor i ökad produktivitet.

Miljö
I Sverige använder varje person i genomsnitt 160 liter vatten per dag. I Etiopien måste samma behov täckas av bara 20 liter. När ett samhälle har tillgång till rent vatten och sanitet innebär det också att man blir mindre sårbar för extrema väderfenomen såsom översvämningar eller torka.


Hur fungerar månadsgivandet?

Som månadsgivare gör du varje månad en aktiv insats i kampen för allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar på för oss eftersom det kräver mindre administration. Dessutom innebär ditt regelbundna givande att vi kan planera vår verksamhet på lång sikt. I tillägg är månadsgivande bekvämt och enkelt för givaren.

Autogiro
Som månadsgivare via autogiro skänker du en fast summa till WaterAid automatiskt från ditt bankkonto i slutet av varje månad. Du kan anmäla dig genom att fylla i vårt formulär där du kan anmäla dig med e-legitimation eller beställa en autogirotalong. Autogirotalongen är en fullmakt som ger WaterAid tillåtelse att dra överenskommet belopp från ditt konto den 28:e varje månad, eller närmaste bankdag. Det är bara WaterAid och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig, vilket är en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen.

SMS-månadsgivande
Det går även att vara månadsgivare via mobilen. SMS:a VATTEN MÅNAD till 72980 så bidrar du med 50 kronor via din mobil den 28:e varje månad. Det går även att SMS:a VATTEN MÅNAD100 till 72980 för att bidra med 100 kr per månad. Här kommunicerar vi med dig som givare via SMS.

Hur gör jag om jag vill ändra mitt månadsbelopp, byta bank eller avsluta?

Autogiro
Om du vill ändra ditt månadsbelopp så räcker det med att du skickar ett e-post till [email protected] och meddelar oss den nya summan. Om du bytt bank får du gärna e-posta oss ditt nya bankkontonummer så du kan fortsätta ditt månadsgivande. Du kan när som helst avsluta som månadsgivare. Skicka oss i så fall ett e-post så bekräftar vi ditt avslut via e-post. Du kan även avsluta ditt autogiro genom din bank. Du behöver avsluta det senast tre bankdagar före den 28:e den månad som du vill avsluta ditt månadsgivande.

SMS-månadsgivande
För att avsluta SMS-månadsgivande så skicka MÅNAD STOPP till 72980.

Hur ändrar jag sättet jag får information från WaterAid på?

Det är viktigt för oss att kunna kommunicera med våra givare. Vi vill att ni ska veta hur det går för WaterAid och vad vi gör. För att spara på portokostnader får du gärna skicka oss din e-postadress så vi kan e-posta dig istället för att skicka traditionell post. Om du har önskemål om hur du får information från WaterAid är du välkommen att e-posta oss på [email protected] eller ringa oss på 08-677 3070.

Hur stor del av min gåva går till att ge fler människor rent vatten, sanitet och hygienutbildning?

Vi strävar alltid efter att hålla våra administration- och insamlingskostnader så låga som möjligt. Under 2015/16 gick 82,6% av de insamlade medlen till vårt program- och påverkansarbete. 19,0% gick till insamlings- och administrationskostnader, samt ett litet fritt eget kapital (-1,6%). Det är nödvändigt att vi fortsätter investera i insamling så att vi kan säkerställa att vi kan nå ut till ännu fler fattiga samhällen som är i stort behov av rent vatten och sanitet. I våra årsrapporter kan du läsa mer om vårt arbete.

Vad kommer mitt bidrag att gå till?

Ditt bidrag går till att tillgodose att människor i några av världens fattigaste samhällen får tillgång till rent vatten, sanitet och utbildning i hygien. Tillsammans arbetar vi med de fattigaste mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov. Tekniska lösningar såsom vattenkranar och latriner är alltid uppbackade av utbildning om god hygien för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras.  Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt strukturer för drift, underhåll och reparationer.

Dina bidrag kommer även att gå till vårt arbete att påverka beslutsfattare. För att ändra på vatten- och sanitetskrisen så måste vi påverka de med makt att agera. Vi uppmuntrar beslutsfattare att göra nödvändiga satsningar och investeringar i vatten och sanitet.

För att vi ska vara så effektiva som möjligt arbetar vi efter en global strategi som är grundad på ingående forskning och planerad flera år i förväg. Vi planerar arbetet efter de behov som finns i våra programländer.

Hur vet jag att mitt bidrag kommer fram?

Vi har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto finns flera krav, bl.a. att organisationen årligen gör en årsredovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Ett annat krav är att minst 75% av våra insamlade medel går till ändamålet. Under 2015/2016 gick 82,6% av våra intäkter till WaterAids arbete med att ge fler människor tillgång till sanitet och rent vatten. 19,0% gick till insamlings- och administrationskostnader, samt ett litet fritt eget kapital (-1,6%).

WaterAid är även medlem i Friviligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) vilket gör oss skyldiga att följa FRIIs kvalitetskod. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med denna kvalitetskod skall en effektrapport upprättas varje år.

Varför frågar ni om mer pengar? Jag har ju redan skänkt till er.

Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Utan det fortlöpande generösa stödet och engagemanget från personer som du själv, skulle vi helt enkelt inte kunna fortsätta vårt arbete med att förse fler människor med rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Ibland hör vi oss för bland våra givare om de kan överväga att skänka ytterligare en gåva. Detta eftersom det är en av de mest kostnadseffektiva metoderna att samla in mer medel på. Dock förstår vi att vissa givare föredrar att vi inte skickar dem fler vädjanden. Meddela oss i sådana fall så kontaktar vi inte dig i framtiden.

Jag vill att min gåva går till ett specifikt land, projekt eller ändamål.

Ibland har vi insamlingar till specifika länder, projekt eller ändamål, och då går vi ut med information om detta på vår hemsida. Om vi inte har någon sådan kampanj så går gåvorna till vårt arbete där det behövs som mest. Det skulle vara för dyrt att öronmärka medel till specifika ändamål eftersom administrationskostnaderna ökar när man hanterar gåvorna på det sättet. Vi behandlar hellre gåvan på det mest kostnadseffektiva sättet så att en större del kan gå till där behoven är som allra störst. Det här ger oss även flexibilitet utifall det uppstår behov att ändra fokus i vårt arbete.

På vår hemsida finns det gott om information om varje land vi arbetar i. Ditt stöd hjälper oss att förbättra vatten-, sanitet- och hygiensituationen i vart och ett av dessa länder och gör en enorm skillnad för de människor som kämpar utan tillgång till rent vatten och sanitet.


Hur skänker jag en engångsgåva till WaterAid?

Det finns flera sätt att skänka en engångsgåva till WaterAid. Här nedan följer några av dessa:

  • I gåvoshopen kan du köpa gåvobevis.
  • På vår hemsida kan du skänka en gåva och få ett kvitto på gåvan via e-post.
  • Det går även bra att sätta in en gåva på vårt PG 900162-9 eller BG 900-1629. När det gäller OCR-utskick använder vi PG 900381-5.
  • För att skänka en gåva via SMS så sms:a VATTEN till 72980 för att ge 50 kr.
  • Valfritt belopp kan också skänkas via SWISH till vårt nummer 9001629.

Hur fungerar gåvoshopen?

I vår gåvoshop kan du köpa en present som garanterat förändrar liv. Det passar perfekt som julklapp, födelsedagspresent, doppresent, bröllopspresent, eller varför inte som present när du är bortbjuden på middag. Du kan välja mellan ett digitalt eller tryckt gåvobevis. Det digitala gåvobeviset kan skickas till dig eller direkt till din vän. Du kan även bestämma vilken dag som det digitala gåvobeviset ska skickas. Tryckta gåvobevis skickas till dig inom fyra arbetsdagar efter att du gjort din beställning.  Med rent vatten skänker du hopp och framtidstro på en plats där det behövs som allra bäst. För 200 kr kan du ge ett barn tillgång till rent vatten. Köp gåvobevis här

Hur ger jag en gåva via SMS?

För att skänka en gåva via SMS gäller följande:

Sms:a VATTEN 20 till 72980 för att ge 20 kr.
Sms:a VATTEN till 72980 för att ge 50 kr.
Sms:a VATTEN 100 till 72980 för att ge 100 kr.
Sms:a VATTEN 200 till 72980 för att ge 200 kr.
Sms:a VATTEN 300 till 72980 för att ge 300 kr.
Sms:a VATTEN 400 till 72980 för att ge 400 kr.
Sms:a VATTEN 500 till 72980 för att ge 500 kr.

För att ge via SMS måste man vara registrerad hos WyWallet. Om du har ett privatabonnemang eller registrerat kontantkort hos vissa operatörer så kan du ge via SMS direkt och skänka via din mobilräkning. Du får då ett SMS från WyWallet som meddelar att du blivit registrerad hos WyWallet och att du nästa gång du skänker via SMS godkänner detta. Om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort som inte är registrerat måste du vara registrerad hos WyWallet innan du kan ge via SMS. Du kan registrera dig via WyWallets app eller WyWallets hemsida och välja om du vill skänka via faktura, konto man laddar med pengar eller kopplat till ett kontokort. Det går när som helst att avregistrera sig från tjänsten.

Kan jag skänka en minnesgåva till WaterAid?

Med en minnesgåva till WaterAid hedrar du minnet av en närstående. Tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning är något som är livsavgörande och ger hela samhällen en chans att ta sig ur fattigdom. Gåvan du skänker ger liv, hopp och framtidstro på en plats där det behövs som allra mest.

När du skänker en minnesgåva får du ett vackert minnesblad med en personlig hälsning. Vi skriver ut minnesbladet och postar det till dig eller begravningsbyrån som ordnar med begravningen. Ge din minnesgåva här

Hur gör jag för att hedra någon med en minnesinsamling?

Hur stor del av min gåva går till att ge fler människor rent vatten, sanitet och hygienutbildning?

Vi strävar alltid efter att hålla våra administration- och insamlingskostnader så låga som möjligt. Under 2015/16 gick 82,6% av de insamlade medlen till vårt program- och påverkansarbete. 19,0% gick till insamlings- och administrationskostnader, samt ett litet fritt eget kapital (-1,6%). Det är nödvändigt att vi fortsätter investera i insamling så att vi kan säkerställa att vi kan nå ut till ännu fler fattiga samhällen som är i stort behov av rent vatten och sanitet. I våra årsrapporter kan du läsa mer om vårt arbete.

Vad kommer mitt bidrag att gå till?

Ditt bidrag går till att tillgodose att människor i några av världens fattigaste samhällen får tillgång till rent vatten, sanitet och utbildning i hygien. Tillsammans arbetar vi med de fattigaste mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov. Tekniska lösningar såsom vattenkranar och latriner är alltid uppbackade av utbildning om god hygien för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras.  Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt strukturer för drift, underhåll och reparationer.

Dina bidrag kommer även att gå till vårt arbete att påverka beslutsfattare. För att ändra på vatten- och sanitetskrisen så måste vi påverka de med makt att agera. Vi uppmuntrar beslutsfattare att göra nödvändiga satsningar och investeringar i vatten och sanitet.

För att vi ska vara så effektiva som möjligt arbetar vi efter en global strategi som är grundad på ingående forskning och planerad flera år i förväg. Vi planerar arbetet efter de behov som finns i våra programländer.

Hur vet jag att mitt bidrag kommer fram?

Vi har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto finns flera krav, bl.a. att organisationen årligen gör en årsredovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Ett annat krav är att minst 75% av våra insamlade medel går till ändamålet. Under 2015/2016 gick 82,6% av våra intäkter till WaterAids arbete med att ge fler människor tillgång till sanitet och rent vatten. 19,0% gick till insamlings- och administrationskostnader, samt ett litet fritt eget kapital (-1,6%).

WaterAid är även medlem i Friviligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) vilket gör oss skyldiga att följa FRIIs kvalitetskod. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med denna kvalitetskod skall en effektrapport upprättas varje år.

Jag vill samla in pengar, kan jag få låna en insamlingsbössa?

Vi använder oss inte längre av insamlingsbössor eftersom kostnaderna för att hantera och administrera bössorna är för höga. Däremot får du jättegärna starta en egen insamling på webben via tjänsten Betternow. På denna sida kan du enkelt lägga upp en insamling och i realtid se hur den växer. Det är också lätt att sprida information till dina vänner och bekanta för att öka intresset och antalet givare.

Min skola, min arbetsplats, mitt lag, etc, vill stödja WaterAid. Hur kan vi bäst göra det?

Vad kul att ni vill stödja WaterAid och hjälpa fler människor få tillgång till rent vatten, hygienutbildning och sanitet! Det är ett bra tillfälle att samla in viktiga medel, sprida budskapet om vikten av rent vatten och sanitet, och samtidigt ha roligt medan ni gör det. En bra början är att titta på vår hemsida och läsa om insamlingstips. Här finns några idéer. Den som håller i en eventuell insamling måste vara över 18 år, därför kan ni behöva en person som är ansvarig för insamlingen, till exempel en förälder eller lärare.

Jag vill skänka saker till WaterAid – kan jag göra det?

Vi kan inte ta emot saker att skicka vidare till våra programländer. Vi rekommenderar istället att du kontaktar en organisation som arbetar på det sättet.

Jag har inte möjlighet att skänka någon gåva men skulle vilja bidra på något annat sätt. Hur kan jag bäst göra det?

Det är fantastiskt att du vill hjälpa WaterAid – tack för att du tänker i de banorna! Ett sätt att stödja WaterAid är genom att starta en egen insamling. Detta kan göras i samband med en födelsedag, högtid eller en fest. Eller varför inte starta en sportslig utmaning och be dina vänner bidra till din insamling? Det finns bra insamlingsportaler på internet som snyggt och smidigt centrerar din insamling. Exempel är Betternow.

Om du är intresserad att volontärarbeta på vårt kontor i Stockholm så skicka ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt CV till [email protected] så kanske vi hör av oss i framtiden om behov uppstår. Eventuella vakanta tjänster hos WaterAid lägger vi ut här.

Hur gör jag för att skänka min aktieutdelning?

Du som äger aktier i ett börsnoterat bolag kan skänka aktieutdelningen skattefritt till en ideell organisation. Du kan på så sätt stödja WaterAid med din aktieutdelning. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kr efter skatt, blir 1000 kr i bidrag för vårt arbete för allas tillgång till rent vatten och sanitet.

För att skänka din aktieutdelning måste du överlåta rätten till utdelning innan bolagsstämman. Man överlåter inte aktierna och inte ditt värdepapperskonto utan anger endast vart utdelningen på vissa eller alla aktier i ditt innehav ska ta vägen. Läs mer om hur man skänker aktiegåvor här.

Kan jag göra ett skatteavdrag på min gåva hos WaterAid?

WaterAid är inte gåvomottagare av skattereducerade gåvor. Vi har inte tidigare aktivt arbetat med insamling mot den privata allmänheten. De avgifter som Skatteverket begär från organisationer för denna service ansågs därför högre än vad vi potentiellt skulle kunnat samla in från allmänheten. I år har vi dock startat en mer aktiv satsning på att samla in mer medel från den privata allmänheten och i detta läge vore det ekonomiskt fördelaktigt för WaterAid att bli gåvomottagare för skattereducerade gåvor. Dock så har den nya regeringen beslutat slopa avdragsrättssystemet från och med år 2016. Eftersom ansökningstiden för att bli godkänd gåvomottagare av skattereducerade gåvor är över ett år så finns det inte någon poäng för oss att ansöka om denna status.

Varför frågar ni om mer pengar? Jag har ju redan skänkt till er.

Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Utan det fortlöpande generösa stödet och engagemanget från personer som du själv, skulle vi helt enkelt inte kunna fortsätta vårt arbete med att förse fler människor med rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Ibland hör vi oss för bland våra givare om de kan överväga att skänka ytterligare en gåva. Detta eftersom det är en av de mest kostnadseffektiva metoderna att samla in mer medel på. Dock förstår vi att vissa givare föredrar att vi inte skickar dem fler vädjanden. Meddela oss i sådana fall så kontaktar vi inte dig i framtiden.

Jag vill att min gåva går till ett specifikt land, projekt eller ändamål.

Ibland har vi insamlingar till specifika länder, projekt eller ändamål, och då går vi ut med information om detta på vår hemsida. Om vi inte har någon sådan kampanj så går gåvorna till vårt arbete där det behövs som mest. Det skulle vara för dyrt att öronmärka medel till specifika ändamål eftersom administrationskostnaderna ökar när man hanterar gåvorna på det sättet. Vi behandlar hellre gåvan på det mest kostnadseffektiva sättet så att en större del kan gå till där behoven är som allra störst. Det här ger oss även flexibilitet utifall det uppstår behov att ändra fokus i vårt arbete.

På vår hemsida finns det gott om information om varje land vi arbetar i. Ditt stöd hjälper oss att förbättra vatten-, sanitet- och hygiensituationen i vart och ett av dessa länder och gör en enorm skillnad för de människor som kämpar utan tillgång till rent vatten och sanitet.

Hur funkar det att skänka i bitcoin?

Numera kan alla som äger bitcoin, var som helst i världen, göra en donation direkt till WaterAid. Det kan göras genom bitcoinnätverket, som oftast kallas blockkedjan eller blockchain. BTCX har assisterat WaterAid med att sätta upp en egen bitcoinadress och bitcoinwallet. De båda kan liknas vid bitcoinvärldens konto respektive kontonummer. WaterAid tar också plats i BTCX donationsportal; BTCX Donation. BTCX uppgift i samarbetet är att växla alla donationer som kommer in i form av bitcoin till svenska kronor, vilket de gör helt avgiftsfritt för WaterAid.

WaterAids bitcoinadress är: 1HmNJ22TBCEgHVCBGPJ4zPtMCd6jSawECx

Klicka här för att läsa mer om hur bitcoin fungerar generellt.

Klicka här för att läsa mer om btcxDonation.
Klicka här för att donera i bitcoin till WaterAid.Hur kan företag samarbeta med WaterAid?

Vi förstår vikten av att som företag ha en affärsmässig strategi bakom sitt val av samarbetspartner och leva upp till den. Vi har olika samarbetsmöjligheter för företag. Kontakta oss gärna på [email protected] så kan vi förklara mer, alternativt läs vidare och se hur andra företag arbetar med oss här.

Hur kan jag som ett mindre företag stödja WaterAid?

Vi är djupt tacksamma för alla gåvor som företag skänker till oss. Som företag kan ni ge en gåva eller stödja oss genom att ge bort rent vatten som present till någon i vår gåvoshop.

Kan vi skänka en talargåva genom WaterAid?

I vår gåvoshop kan man beställa ett fint gåvobevis som ni ger bort som ett tack till en talare eller föredragshållare. På gåvobeviset, som finns både som digitalt och tryckt, kan du skriva en egen text som passar ändamålet.

Vi har ett UF-företag. Kan vi ha WaterAid som förmånstagare?

Tyvärr har vi på grund av kapacitetsskäl inte möjlighet att samarbeta med eller vara förmånstagare för UF-företag, men vi tackar för ert intresse för WaterAid!


Får jag använda WaterAids logotyp?

Du får jättegärna berätta att du gör en insamling eller ett projekt till förmån för WaterAid, men du får inte använda WaterAids logotyp eller kampanjsymboler, eftersom det kan leda till uppfattningen att WaterAid är ansvarig för aktiviteten och inte du. Vår logotyp är registrerad som varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV) och får endast användas av WaterAid och WaterAids samarbetspartners.

Får jag använda WaterAids bilder?

Bilderna som vi använder på vår hemsida, på andra ställen online och på trycksaker, har copyright och kräver godkännande från oss för att få användas av tredje part. Om du är intresserad av att använda någon bild så kontakta oss på [email protected] och förklara vad avsikten med användandet är så bedömer vi om det är aktuellt med ett utlånande av material.


Jag skulle vilja hjälpa till volontärt i era landsprogram. Kan jag göra det?

Det är jättebra att du vill hjälpa de som inte har tillgång till rent vatten och sanitet. Vi skickar emellertid inte ut några volontärer till våra landsprogram. Eftersom vi lägger stort fokus på hållbarhet är det nödvändigt att samhällena själva har fullt ägandeskap av projekten och att de kan förvalta och underhålla vatten- och sanitetsinfrastrukturen. Därför inkluderas samhällena i alla aspekter från planering, konstruktion, förvaltning till underhåll, med specialiststöd och utbildning från våra lokala partnerorganisationer.

Hur mycket kostar det att bygga en brunn eller en pump?

WaterAid använder en mängd olika tekniska lösningar i vårt arbete, t.ex. handgrävda brunnar, reppumpar och regninsamlingssystem, beroende på vad som passar bäst i den kontext vi arbetar. Den teknik vi använder varierar i kostnad och dessutom skiljer sig kostnaden från land till land. Därför kan vi inte säga en specifik summa på grund av de många variablerna som spelar in. En enkel reppump kan exempelvis kosta runt 2000 kronor medan en mer avancerad pump kan kosta tiotusentals kronor att konstruera.

Varför är inte WaterAid verksamma i alla länder där folk saknar rent vatten, sanitet eller hygienutbildning?

Trots att vi har nått 25 miljoner med rent vatten sedan WaterAid grundades 1981 har vi knappa resurser och kan tyvärr inte arbeta överallt där det finns behov. Vi riktar våra medel till några av världens fattigaste samhällen där vi kan ha störst positiv långsiktlig påverkan. För att nå ännu fler så arbetar vi med påverkan, vi strävar efter att influera beslutsfattare från FN, regeringar, politiska partier, etc, att prioritera ökade resurser till den globala vatten- och sanitetskrisen. Syftet är att detta ska ha en effekt på många länders hantering av vatten och sanitetsfrågorna, utöver de vi arbetar direkt i.

Vilka kriterier går ni efter när ni väljer länder att arbeta i?

Allt eftersom WaterAid har vuxit har vi fått möjligheten att expandera till fler regioner och länder. För att vi ska överväga att arbeta i ett land måste följande kriterier uppnås:

  • Det finns potential för WaterAids arbete att vara effektivt och ha en långsiktig positiv påverkan.
  • Landet bör ligga på den nedre delen av FNs Human Development Index (HDI), eller att delar av dess befolkning är väldigt fattiga, och en stor del av landets befolkning saknar tillgång till rent vatten och sanitet.
  • Det finns möjlighet för WaterAid att komplettera andras arbete.
  • Möjligheten finns för oss att påverka andra organisationer att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet.
  • Det finns möjligheter för oss att bredda våra erfarenheter och kunskaper, och därmed öka vår trovärdighet och förmåga att påverka globala förändringar.

Tyvärr uppfyller många länder dessa kriterier, men eftersom vi har knappa resurser så har vi endast möjlighet att arbeta i de länder där våra medel räcker till.