Ge en gåva

Som Vänföretag är ni med och stöder WaterAids verksamhet och bidrar till visionen om en värld där alla har tillgång till rent vatten och toaletter. Socialt ansvarstagande stärker ett företags varumärke, ger nöjda kunder och stolta medarbetare.

Detta är det material som ni som Vänföretag på Bronsnivå får att använda:

  • Diplom, PDF med företagsnamn
  • Digitalt nyhetsbrev
  • Banners "Vi stödjer WaterAid", för webb och print
  • Banner till mailsignatur
  • Digitalt material inför Världsvattendagen och Världstoalettdagen
  • Exponering av företagets namn på WaterAids webb

Ladda ner materialet här på svenska eller här på engelska.

Dessutom får ni gärna använda och sprida vår broschyr och film:

Omslaget till en årsberättelse med två vattenglas, ett med smutsigt vatten och ett med rent.
Årsberättelse 2012

Filmbild med människor som firar en nyborrad brunn.