Ge en gåva

Vill ni samarbeta med oss för att nå WaterAids vision om allas tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien år 2030?  Låt oss prata mer om hur ett samarbete oss emellan skulle kunna se ut. Men först lite mer information:

Huvudparter

Ett Huvudpartnerskap kännetecknas av att samarbetet är långsiktigt, hållbart och gynnar alla parter. Det sträcker sig över minst tre år och ska totalt bidra med minst 3 miljoner (plus moms) till WaterAid. Som Huvudpartner är ni engagerade, har en strategi kring samarbetet och vill låta ert intresse för rent vatten och sanitet synas. Ni vill göra skillnad och vara med och driva frågan, helt enkelt.

Partner

Som Partner har ni också höga ambitioner om att visa ert engagemang. Under 2-3 år samarbetar vi utifrån vad vi avtalar och partnerskapet genererar i snitt ca 500 000 kronor (plus moms) per år till WaterAid. 

Licenspartner

Som Licenspartner vill ni sälja era produkter eller tjänster med koppling till WaterAid. Det kan vara under en kortare eller längre period, nationellt eller i fler länder. Denna form av partnerskap värderas i varje enskilt fall, beroende på försäljningens karaktär och omfattning.

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss, med en kort beskrivning om er förväntan och ambition kring samarbetet.


Logotyp för Göta Energi
Logotyp för Pollex.

          Vänföretag

Logotyp för Capio.

Logotyp för Entrack.

Logotyp för Lindex.
Logotyp för Bravida.

 

Logotyp för Scanacon.

Logotyp för Purac.
En kvinna häller vatten ur en kanna så en liten pojke kan tvätta händerna.

Vatten och sanitet - en grundförutsättning

Vatten och sanitet är grundläggande för liv, hälsa, utbildning, utveckling, jämnställdhet, trygghet, värdighet och en hållbar samhällsutveckling. Det är första steget ur fattigdom.
 
 
 

CSR och hållbarhet

Vatten är en viktig hållbarhetsaspekt för många företag, i produktionen, för anställda och för kunder, helt enkelt genom hela värdekedjan. Ett ansvarsfullt företagande kan därför enkelt kopplas till vatten hela vägen från hållbar produktion till socialt ansvar. Har ditt företag tagit ställning?

En gravid kvinna stretar uppför en brant backe med en dunk vatten på ryggen.

Alla kan relatera till behovet
 

Vatten och toaletter är en naturlig del i vårt svenska samälle. Men hur skulle din vardag se ut utan tillgänglighet till rent vatten och toalett? Hur skulle ditt företag fungera? Skulle barnen kunna vara i skolan? Skulle de produkter du köper eller säljer kunna produceras?
 
 

Engagerade medarbetare

Ett socialt ansvar skapar internt engagemang och en känsla av att bidra till något större. Hos medarbetarna syns effekterna i ökat engagemang och lojalitet mot företaget. Det är även en styrka för att vara en attraktiv arbetsplats vid rekrytering.

En liten pojke fyller en vattendunk ur en smutsig vattentäkt.

WaterAid som ledande i frågan

WaterAid har mer än 30 års erfarenhet av vatten och sanitet i fattiga delar av världen. Vi arbetar i 37 länder med påverkansarbete och med att ge utsatta människor tillgång till rent vatten och sanitet. Sedan 1981 har vi nått över 23 miljoner människor med rent vatten och över 21 miljoner med sanitet. Vi är en globalt stark aktör och samarbetspartner.

Engagerade kunder

CSR handlar om att implementera och integrera hållbarhetsfrågor i företagens kärnverksamhet och bygga ett starkt, trovärdigt varumärke mot kunder och leverantörer. Kring frågorna vatten, sanitet och hygien kan många aktiviteter skapas som förenar.

En leende flicka i solljus dricker rent vatten ur ett glas.

Stöd WaterAids verksamhet

Stöd vårt långsiktiga arbete med att nå fler människor med rent vatten, sanitet och kunskap om hygien.

Tre män på en kärra dragen av två kor genom en grund vattensamling.

Stöd ett projekt

Stöd ett specifikt land eller projekt i WaterAids regi.

Brunt, smutsigt vatten hälls från en dunk till en metallmugg.

Fokusera på en sakfråga

Vatten och sanitet är grunden till mycket; skolgång, hälsa, minskad barnadödlighet, värdighet och trygghet. Hitta sakfrågan ni brinner för och vi hjälper er med information och berättelser.