Bli månadsgivare

Vad är en värdig vardag?

En bra början är ett tak över huvudet, tillgång till rent vatten och en säker toalett.

I Uganda lever idag ca hälften av stadsbefolkningen i slumområden. För dessa familjer är det näst intill omöjligt att skaffa ett permanent boende. Samtidigt saknar ca 35 % av den urbana befolkningen i Uganda tillgång till rent vatten.

"Det som slår en är bristen på yta, lukten och osäkerheten som är en del av människors vardag" säger Blossom Tainton, som är i Kampala för att uppleva vardagslivet i ett av slumområdena.

Majoriteten av Kampala slumområden ligger lågt där grundvattennivån är hög. Att gräva latriner är därför omöjligt - de fylls med vatten. Slumområden är heller inte anslutna till avloppsledningar.

"Mitt mål var att möta människorna utan mitt svenska perspektiv, jag ville träffa dem på lika villkor. Jag ville höra om deras drömmar och utforska det dagliga livet – se likheter och skillnader i vardagen".

Blossoms upplevelser kan du se i fem korta, starka filmer, som även visats på TV4.

"Vi har ett stort ansvar för att få till en förändring, för att En Värdig Vardag överhuvudtaget ska bli möjligt" säger Blossom Tainton. "Och efter att ha träffat kvinnorna som lever här, känner jag att det är möjligt med förändring."


Filmerna (5 minuter långa) ser du här:

Del 1: Introduktion till Kampalas slum


Del 2: Säkerhet

Del 3: Utbildning

Del 4: Hälsa

Del 5: Barnadödlighet

Blossom Tainton sitter med två kvinnor varav en håller ett litet barn som grabbat tag i Blossoms tröja.


Fakta om projektet En Värdig Vardag

Med fokus på några av Kampalas slumområden driver WaterAid och We Effect projektet ”en Värdig Vardag”, som finansieras med hjälp av PostkodLotteriets lottköpare. Under de tre år projektet fortlöper (fram till och med 2016), kommer vi att förbättra levnadsvillkor och hälsa för fler än 50 000 människor som lever i Kampalas slum. Några av de viktigaste frågor som adresseras är undermåliga bostäder och oplanerad stadsutveckling, trångboddhet, dåliga vatten- och sanitetsförhållanden, marginalisering av städernas fattiga kvinnor och män, samt sjukdomsutbrott.

Förutom att ge människor tillgång till bostad, rent vatten och god sanitet, kommer projektet även att ge yrkesutbildning och affärskompetens till 90 utvalda kvinnor och ungdomar, för att till exempel klara av att sköta avfallshantering och gemensamma toaletter.