Bli månadsgivare

H&M Conscious Foundation och WaterAid i ett nytt globalt partnerskap

H&M Conscious Foundation och WaterAid har ingått ett nytt globalt partnerskap för rent vatten och sanitet i skolor. Målet är att åstadkomma långsiktig förändring genom att påverka på global, regional och nationell nivå, samt att direkt nå en kvarts miljon av världens fattigaste skolbarn med rent vatten och sanitet.

Det var under hösten 2013 som H&M gav sina kunder och allmänheten möjlighet att avgöra vilken utvecklingsfråga H&M Conscious Foundation skulle stödja under de kommande åren. De frågor som ansågs viktigast var; rent vatten, stärkta rättigheter för kvinnor samt utbildning. Som partner för det globala programmet för rent vatten har H&M Conscious Foundation valt WaterAid.

Det treåriga programmets övergripande mål är att förändra livet och framtidsutsikterna för skolbarn genom att se till att skolor ger sina elever tillgång till rent vatten, toaletter och hygienutbildning. Programmet, där H&M Conscious Foundation bidrar med  60 miljoner kronor, kommer att resultera i förbättrade förhållanden för 250 000 elever och strukturell och långsiktig förändring genom påverkan av myndigheter, planer och ramverk, på nationell, regional och global nivå.

Karl-Johan Person, CEO H&M och styrelseledamot i H&M Conscious Foundation säger så här om det nya programmet; "H&M och WaterAid har sedan 2002 arbetat tillsammans för rent vatten och sanitet. H&M Conscious Foundation är därför stolta över att meddela att WaterAid kommer att driva ett av stiftelsens globala program. Fokus är att leverera rent vatten, sanitet och hygien i skolor för att förbättra hälsa, närvaro och utbildning och därmed förändra barns framtid".