Ge en gåva

Logotyp för H&M Conscious Foundation. H&M Foundation
H&M Foundation är en global ideell stiftelse vars mål är att nå utanför H&M:s värdekedja och bidra till positiv utveckling på längre sikt för människor och samhällen där H&M har verksamhet. WaterAid och H&M Foundations nya globala program för "Rent vatten" kommer att fokusera på rent vatten, sanitet och hygien i skolor.
   
Logotyp för H&M. H&M 
H&M har stöttat WaterAid sedan 2002, och bidragit med över 47 miljoner kronor. Varje sommar har H&M sålt en exklusiv strandkollektion där 25 procent av intäkterna går till WaterAid. Pengarna som samlas in genom kollektionerna går till WaterAids arbete.
   
Logotyp för Svenska Postkodlotteriet. Svenska Postkodlotteriet
Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Svenska PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela överskottet skänks till förmånstagarna, 55 ideella organisationer, som arbetar i Sverige och runt om i världen. WaterAid blev förmånstagare 2012 och har sedan dess fått  miljoner i bidrag plus finansiering för specialprojekten "En värdig vardag" och "En God Start", samt ett nytt specialprojekt för förbättra situationen efter Ebolakatastrofen.
   
Logotyp för Göta Energi. Göta Energi AB
Göta Energi är Huvudpartner till WaterAid. Med stödet till WaterAid vill Göta Energi göra fattiga samhällen mer motståndskraftiga för de effekter som klimatförändringarna medför. Göta Energi arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan genom sin miljöprodukt ”Rent vatten” som säljs till förmån för WaterAid, bestående av förnybar vattenkraft.
   
Logotyp för Lindex. Lindex
Lindex stödjer WaterAids arbete som en del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Samarbetet består av kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete. Vatten är en förutsättning för Lindex verksamheten och textilproduktion kräver stora mängder vatten. Den främsta orsaken till engagemanget är dock att tillgång till rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv.
   
Logotyp för Bravida. Bravida
Bravida skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle genom att förse fastigheter och anläggningar med livgivande funktioner. För Bravida är vatten och sanitet en självklar, grundläggande rättighet som alla borde ha tillgång till, därför är Bravida WaterAids samarbetspartner.
   
Logotyp för Medley. Medley
Medley var WaterAids första företagspartner i Sverige. Medley driver ett 30-tal bad- och friskvårdsanläggningar i 18 kommuner runt om i Sverige. Medley driver konceptet "Simma för Livet" tillsammans med WaterAid och deras simhallar.
   
Logotyp för Pollex. Pollex
Pollex har en tydlig koppling till WaterAids verksamhet då de jobbar med vatten och avloppssystem i Sverige. De har valt att stödja WaterAids arbete för att vara en del i lösningen för de människor som inte har tillgång till rent vatten och sanitet.
   
Logotyp för Water for All. Water for All
Water for All drivs av Atlas Copcos medarbetare runt omkring i världen. Det är medarbetarna som samlar in pengar och beslutar om vilka verksamheter som ska stödjas. Atlas Copco matchar sedan de insamlade medlen som nu också går till att stödja WaterAids verksamhet.