Ge en gåva

H&M FoundationLogotyp för H&M Conscious Foundation

H&M Foundation (tidigare H&M Conscious Foundation) är en oberoende stiftelse som stöttar H&M:s hållbarhetsarbete. Deras tre fokusområden är rent vatten, utbildning och att stärka kvinnor.
Vatten, sanitet och hygien i skolor

I världens fattigaste samhällen saknar miljoner elever tillgång till vatten och toaletter i skolan. Varje dag kommer många gå miste om utbildning för att de istället måste hämta vatten, eller är för sjuka för att gå i skolan. Runt 315 000 barn dör varje år på grund av sjukdomar relaterade till smutsigt vatten.

När skolan inte har någon toalett går flickorna miste om sin utbildning när de har mens. Det är också svårt att hitta bra lärare som vill jobba på en arbetsplats som vare sig har rinnande vatten eller toaletter. Ekonomisk tillväxt och jämlikhet tar båda skada för hela generationer.
Det globala programmet

H&M Foundation och WaterAid arbetar tillsammans med ett treårigt program som ska ge 250 000 skolelever i några av världens fattigaste samhällen tillgång till  rent vatten, sanitet och hygien i sina skolor. Samarbetet kommer också att engagera beslutsfattare på både nationell och internationell nivå för att skapa förändring, och säkerställa att dessa grundläggande behov inkluderas i utbildningspolicyer och FN:s nya hållbara utvecklingsmål.

Efter programmets första år har vi nått 75 000 elever med rent vatten, toaletter och hygienutbildning.

Det globala programmet hjälper till att förändra framtiden för barn som 12-åriga Sakshi från Mahobadistriktet i Indien.

En leende flicka i skoluniform håller en metallmugg med vatten.
”När toaletterna var nybyggda brukade jag vrida på kranen och bara se hur vattnet flödade. Det kändes fantastiskt”, säger Sakshi. ”Nu behöver vi inte ens missa lektionstid.”

Tillgång till rent vatten och toaletter i Bangladesh

Jämte det globala projektet driver H&M Foundation också ett lokalt projekt i Dhaka i Bangladesh. Det är resultatet av den kampanj som H&M hade 2013 där H&M Foundation donerade en summa till projektet för varje presentkort köpt i julhandeln. 


Två anställda vid H&M i Finland fick möjligheten att besöka projektet i Dhaka. Läs deras berättelse om besöket här >>Toaletter, inklusive toaletter tillgängliga för rörelsehindrade, på Gabtoli bussterminal i Dhaka.


Genom stödet från H&M Foundation kan WaterAid förbättra hälsa, säkerhet och värdighet för runt 4 miljoner människor i Dhaka, genom nya eller renoverade offentliga toaletter på 30 olika platser.