Bli månadsgivare

H&M FoundationLogotyp för H&M Conscious Foundation

H&M Foundation är en global, ideell stiftelse och som finansieras av familjen Stefan Persson, H&M:s grundare och huvudägare. WaterAid har samarbetat med H&M Foundation sedan 2013.

Med stöd från H&M Foundation arbetar vi för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i några av världens fattigaste samhällen, samt i två lokala projekt i Bangladesh.

Det globala programmet - nästa fas

2014 donerade H&M Foundation 60 miljoner kronor till ett treårigt globalt program för att förse över 250 000 elever med rent vatten och toaletter runt om i världen. Samarbetet hade även som mål att se till att vatten och sanitet i skolor hamnar högre upp på den politiska dagordningen både i de länder där vi arbetar samt globalt.

H&M Foundation donerar nu ytterligare 60 miljoner kronor till WaterAid för fortsatt samarbete 2017-2020.  I nästa fas tar vi ett bredare helhetsgrepp och arbetar för en ökad och hållbar tillgång till rent vatten och toaletter i hela samhällen, hem, skolor och sjukvårdsinrättningar, med målet att öka människors välmående och förbättra deras levnadsvillkor.

Lokala projekt i Bangladesh

H&M Foundation finansierar också två lokala projekt i Bangladesh. Det ena, som pågår 2013-2019 kommer tack vare ett stöd på totalt 37,1 miljoner kronor från H&M Foundation, att förbättra hälsa, säkerhet och värdighet för miljontals människor i Dhaka genom nya eller renoverade offentliga toaletter på 30 platser runtom i staden.

Det andra lokala projektet har som mål att förbättra levnadsvillkoren för 10 600 människor som bor i det fattiga området Banglabazar utanför Dhaka, genom att förse dem med tillgång till rent vatten och toaletter. Projektet pågår 2016-2020 och finansieras med 15 miljoner kronor av H&M Foundation.
Berättelser från WaterAid och
H&M Foundations arbete

Två anställda vid H&M i Finland fick möjligheten att besöka projektet i Dhaka. Läs deras berättelse om besöket här >>

Om hur 12-åriga Sakshi förändrar livet i sitt samhälle i Indien med kunskap om hygien >>

Om hur vatten och toaletter gör det lättare för flickor att gå i skolan >>


En leende flicka i skoluniform håller en metallmugg med vatten.
”När toaletterna var nybyggda brukade jag vrida på kranen och bara se hur vattnet flödade. Det kändes fantastiskt”, säger Sakshi. ”Nu behöver vi inte ens missa lektionstid.”

Toaletter, inklusive toaletter tillgängliga för rörelsehindrade, på Gabtoli bussterminal i Dhaka.