Bli månadsgivare

Projektet en Värdig Vardag drivs tillsammans av organisationerna We Effect och WaterAid med medel från Svenska PostkodLotteriet.

Organisationer har vanligtvis olika inriktning på sitt arbete , men i detta projekt förenas de och tillsammans kommer det gränsöverskridande projektet ge mer än 36 000 människor en värdig vardag. Men vad är en värdig vardag? En bra början är ett tak över huvudet, tillgång till rent vatten och en säker toalett.

I Uganda lever idag ca 50 % av stadsbefolkningen i slumområden. För dessa familjer är det näst intill omöjligt att skaffa ett permanent boende. Samtidigt saknar ca 35 % av den urbana befolkningen i Uganda tillgång till rent vatten.

Med fokus på några av Kampalas slumområden driver vi och We Effect just nu projektet ”en Värdig Vardag”, som finansieras med hjälp av PostkodLotteriets lottköpare. Under de tre år projektet fortlöper (fram till och med 2016), kommer vi att förbättra levnadsvillkor och hälsa för fler än 36 000 människor som lever i Kampalas slum. Några av de viktigaste frågor som adresseras är undermåliga bostäder och oplanerad stadsutveckling, trångboddhet, dåliga vatten- och sanitetsförhållanden, marginalisering av städernas fattiga kvinnor och män, samt sjukdomsutbrott.

Förutom att ge människor tillgång till bostad, rent vatten och god sanitet, kommer projektet även att ge yrkesutbildning och affärskompetens till 90 utvalda kvinnor och ungdomar, för att till exempel klara av att sköta avfallshantering och  gemensamma toaletter.

Logotyp för En Värdig Vardag.


Här kan du i fem korta filmer följa Blossom Taintons 
resa till Uganda för projektets räkning:

Filmbild på en allvarlig ung kvinna som tittar in i kameran.
Blossom Tainton sitter vid ett lerhus och förbereder mat tillsammans med två kvinnor.
Två barn i skoluniformer sitter i ett klassrum.
Blossom Tainton fyller en dunk med vatten från ett öppet rör.
En liten flicka bär på sin lillasyster och står på en gata av trampad jord.