Bli månadsgivare

Över 15 miljoner människor har inte tillgång till sanitet.

2,3 miljoner människor i Nepal har inte tillgång till rent vatten.

Över 600 barn under fem dör varje år i Nepal av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och brist på toaletter.

Ett år sedan jordbävningen i Nepal

Den 25 april 2016 är det ett år sedan den fruktansvärda jordbävningen i Nepal som dödade över 9 000 människor. Under den första insatsen från maj till juni 2015 nådde WaterAid tillsammans med lokala partnerorganisationer 160 000 överlevare med nödhjälp.

Dessa insatser har bidragit till att landet lyckades stoppa utbrott av kolera och andra vattenburna sjukdomar som lätt sprids i katastrofområden. Sannolikt var det snabba arbetet med sanitet och hygien som utfördes av organisationer som WaterAid, myndigheter, lokal sjukvårdspersonal och volontärer en av anledningarna till att landet skonades från någon större epidemi.  

Ett år efter katastrofen fortsätter WaterAids arbete i fyra av Nepals distrikt, framförallt med byggandet av toaletter, restaurering av trasiga vattenledningar och utbildning i hygien för att minska spridning av sjukdomar.En kvinna diskar ett kokkärl under en kran medan en flicka tittar ut från ett utedass.
Sabita Parajuli, 31 år, och hennes dotter Prapti, 10 år, bor nu i ett temporärt boende tillsammans med Sabitas make
och Praptis pappa Prakash, 31 år. Här syns Sabita och Prapti utanför deras nya toalett.


10-åriga Prapti Pajuli är en av alla de människor som har fått en ny toalett med hjälp av WaterAid. Hennes pappa Prakash berättar hur det gick till: 
”Efter jordbävningen var vi väldigt rädda för sjukdomar, för alla uträttade sina behov utomhus. Vi fick gå till våra grannar och låna deras toalett. Men efter en vecka började de ta betalat, då bestämde vi oss för att vi måste bygga upp vår egen toalett. Nu, med hjälp av WaterAid, har vi en väldigt bra toalett som min dotter har målat.”>> Stöd WaterAids fortsatta arbete i Nepal här, och välj "Jordbävningen i Nepal" som donationsanledning <<

Sex månader efter jordbävningen behöver människorna i Nepal fortfarande din hjälp.
Läs Sarmilas historia.

Sex månader har gått sedan två fruktansvärda jordbävningar drabbade Nepal och förstörde stora delar av landet.

Den 25 april skakades Nepal av en första jordbävning som mätte 7,8 på richtersskalan, och den 12 maj drabbades landet av ännu en kraftig jordbävning. Totalt beräknas nästan 9 000 personer har dödats, och över tre miljoner människor förlorade sina hem.

Utöver det förstörde också jordbävningarna vattenledningar, toaletter, reningsverk och andra livsnödvändiga faciliteter vilket ledde till att dödliga sjukdomar spreds snabbt bland den utsatta befolkningen.

Efter katastrofen skänkte många människor pengar till de drabbade, och genom WaterAid och andra organisationer har de pengarna räddat många liv. Trots det är läget på många håll i Nepal fortfarande akut, och mer resurser behövs för att kunna bygga upp landet på nytt.

Sex månader efter katastrofen träffade WaterAid Sarmila och hennes familj. Hon berättar hur de kämpar varje dag för att överleva, men att WaterAids arbete, och din gåva, hjälper familjen att ta sina första steg för att bygga upp livet igen. 

Ett äldre par samt en kvinna med en liten pojke på höften står framför ett plåtskjut.
Sarmila med sin son och sina svärföräldrar utanför deras temporära boende.

Plötsligt började huset skaka

26-åriga Sarmila bor i byn Nala tillsammans med sin make Prakash, deras gemensamma son och makens föräldrar. För Sarmila och hennes familj förändrade jordbävningen allt, och ännu minns hon den dagen väldigt tydligt.
- Jag var i köket och lagade middagen när hela huset plötsligt började skaka. Jag hörde hur människor skrek. Det var hemskt, berättar hon.
Sarmila och hennes familj flydde det skakande huset, vilket kom att rädda deras liv. För precis efter att alla hade hunnit sätta sig i säkerhet kollapsade deras hem. Månaden efter den stora katastrofen tvingades familjen bo i ett tält på en åker, nära platsen där deras hem tidigare hade stått.
Som ett mirakel klarade sig familjens toalettbyggnad, men att ta sig dit krävde en lång och svår promenad, vilket gjorde familjens vardag ännu svårare. På natten vågade ingen försöka sig på promenaden till toaletten, och att inte ha enkel tillgång till en toalett gjorde det extra svårt för Sarmila de dagar hon hade mens.
- Att leva i tältet var väldigt smärtsamt, och när jag hade mens var det ännu värre. Det fanns ingenstans där jag kunde byta mensskyddet, och det var långt att gå till vår gamla toalett, berättar Sarmila. 

En chans till ett nytt liv

Sedan den första hemska månaden har dock situationen förbättrats för Sarmila och hennes familj, och det är tack vare det stöd de har fått från WaterAid och alla människor som skänkte pengar efter katastrofen. De har nu fått en ny toalett nära sin bostad, vilket gör deras liv säkrare, och mer tid kan användas till att sköta om åkrarna.
- Det är en stor lättnad att ha en toalett nära vår tillfälliga bostad, säger Sarmila och fortsätter, nu kan min son gå själv på toaletten, och jag får mer tid över till jordbruket vilket gör att vi kan producera mer mat.
Med den nya toaletten är familjen också friskare vilket gör att de inte behöver lägga pengar på sjukvård och mediciner. Deras liv har helt enkelt blivit mycket bättre, bara genom att de har fått en säker toalett.

En kvinna går och håller en pojke i handen
Sarmila med sin son.

Långsiktig hjälp som räddar liv

Med hjälp av alla bidrag som WaterAid har fått för att hjälpa de drabbade efter jordbävningen i Nepal har över 160 000 människor kunnat nås med vatten, sanitet och hygien. Men trots det är läget för många människor fortfarande akut. 
Men din hjälp kan vi hjälpa fler människor som Sarmila att få tillgång till vatten och toaletter. I Nepal, liksom i Sverige, närmar sig vintern, och om inte insatserna ökar kommer många människor få lida sig igenom de kalla månaderna.  

Stöd WaterAids fortsatta arbete i Nepal här, och välj "Jordbävningen i Nepal" som donationsanledning.

WaterAids rapportering från jordbävningen den 25 april 2015 - en ögonblicksbild

"Lördagen den 25 april drabbades Nepal av en jordbävning som mätte 7,8 på Richterskalan. Det är den värsta jordbävningen som drabbat landet på 80 år. Hittills har mer än 4300 personer rapporterats döda och siffran stiger fortfarande.

WaterAid har arbetat i Nepal i över 25 år.

- Vi har fått besked om att våra kollegor i Nepal har klarat sig men deras familjer har självklart på olika sätt drabbats av denna fruktansvärda humanitära katastrof. Vårt team i Nepal arbetar nu med stöd av kollegor från Indien, Pakistan och Bangladesh med de direkta insatserna för att förse människor med rent vatten, sanitet och hygien. I dagsläget är detta livsviktigt för att minimera utbrott av sjukdomar som diarré och kolera, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid i Sverige.

SMS:a HJÄLP NEPAL till 72980 och ge 100 kr till WaterAids arbete i Nepal

Karta som visar jordbävningens epicentrum.
Karta som visar jordbävningens epicentrum. Illustration: Guardian

 

WaterAid bidrar nu till katastrofinsatserna för att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet. Parallellt med de akuta insatserna arbetar WaterAid tillsammans med våra partners för att påbörja det långsiktiga återbyggnadsarbetet.

Innan helgens jordbävning var vatten- och sanitetssituation i Nepal redan en stor utmaning. Av Nepals befolkning på ca 30 miljoner hade 2,3 miljoner människor inte tillgång till rent vatten, över 15 miljoner saknade tillgång till sanitet och över 600 barn dog varje år av diarrésjukdomar kopplade till smutsigt vatten.

Efter helgens jordbävning kommer siffrorna att vara ännu högre med katastrofala följder. Därför är både det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med att förse landet med rent vatten och sanitet helt avgörande.

Skänk en gåva till PG 900162-9
Märk gåvan NEPAL

En man betraktar förödelsen orsakad av den jordbävning i Nepal som uppmätte 7,8 på Richterskalan.
En man betraktar förödelsen orsakad av den jordbävning i Nepal som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Foto: EPA/Narendra Shrestha

 

I katastrofsituationer är det extra viktigt att människor får tillgång till rent vatten och att mänskligt avfall tas om hand på ett säkert sätt. Utan tillgång till rent vatten sprids livshotande sjukdomar som diarré och kolera. Därför måste vi agera omedelbart!

WaterAids viktigaste arbete är att tillsammans med våra lokala partners bedöma vilken hjälp de raserade samhällena är i störst behov av. Sannolikt är behovet av akut vattenförsörjning, hygienpaket och vattenreningstabletter mest akut.

Epicentrumet för jordbävningen var Gorkhadistriktet, där en stor del av WaterAids arbete är koncentrerat. Medan efterskalven fortsätter tvingas människor sova utomhus. El- och vattenförsörjningen är i stort sett helt utslagen.

WaterAid är inte en katastrofhjälpsorganisation. Däremot agerar vi när katastrofer sker i de områden vi arbetar i, och när våra lokala partners på plats är redo och kan agera. Människorna i Nepal behöver vår hjälp mer än någonsin."

WaterAids katastrofinsatser efter jordbävningen i Nepal

WaterAid arbetar med långsiktigt utvecklingssamarbete med fokus på vatten och sanitet och har funnits i Nepal sedan 1987. Trots att vi inte huvudsakligen arbetar med humanitära insatser så bidrar vi alltid där det behövs när kriser inträffar i de länder där vi redan finns. Efter jordbävningen i Nepal den 25 april 2015 så har vi bistått med insatser för vatten-, sanitet- och hygientjänster till distrikt som drabbats av jordbävningen.

Tripti Rai, WaterAids landsrepresentant i Nepal berättade:
"Vi är och förblir en organisation som fokuserar på långsiktigt utvecklingssamarbete men omfattningen av behoven efter jordbävningen gör att vi måste agera även i katastrofarbetet för att försöka undvika en andra katastrof, i form av utbrott av sjukdomar som kolera. WaterAid har en lång historia av att arbeta i de områden som drabbats och genom våra partners har vi ett etablerat nätverk där vi kan bidra till att akut säkra tillgången till rent vatten och sanitet.”

WaterAid började katastrofinsatserna i fem regioner genom att arbeta med våra befintliga partnerorganisationer för att distribuera katastrofkit med vattenreningstabletter och hygienartiklar till de överlevande, att säkerställa tillgång till rent vatten i områden där vattentillförseln strypts, och att installera akuta sanitära lösningar såsom latriner och diken.

En liten grupp människor sitter under en uppspänd tältduk under en lampa i en i övrigt mörk natt.
En liten grupp människor sitter under en uppspänd tältduk efter att de förlorat sina hem i jordbävningen. 


Under den första helgen nådde WaterAid över 4500 personer med vattenreningstabletter. Bland dessa var över 1000 barn vars familjer fick vattenreningstabletter genom hälsovårdsministeriets akuta vaccinationsprogram.

WaterAid nådde tusentals fler under de följande dagarna med ytterligare leveranser, inklusive vattenfilter, vattenreningstabletter och hygienkit innehållande bland annat hinkar, tvål, och sanitetsbindor.


Illustration över områden WaterAid nådde med hjälp under första månaden efter jordbävningen.
En översikt över hur många WaterAid nådde under den första månaden efter jordbävningen. 


WaterAid arbetar också med den långsiktiga återuppbyggnaden av den förstörda vatten- och sanitetsinfrastrukturen i landet.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige, berättar:
”Redan före krisen var situationen när det gäller tillgång till rent vatten och sanitet katastrofal i Nepal. 17 miljoner människor, drygt hälften av landets befolkning var utan en grundläggande, säker toalett och 3,3 miljoner hade inte tillgång till rent vatten. Efter jordbävningen är denna siffra mycket större."

På WaterAid i Nepal förklarar Tripti Rai:
”Vi får inte underskatta de enorma utmaningar Nepal står inför. Många av de drabbade områdena är svåråtkomliga och hade redan innan väldigt lite infrastruktur, och rapporter tyder på att en stor del av den infrastruktur som fanns nu har förstörts. Så det kommer att vara en utmaning att komma fram till de drabbade distrikten för att forsla dit den utrustning som behövs för uppbyggnaden. Men WaterAid är i Nepal på lång sikt och kommer stödja återuppbyggandet av ett bättre och starkare Nepal.”.