Bli månadsgivare

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av vårt arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

För att få reda på mer om oss, se filmen We are WaterAid:

Ett litet barn och texten 'We are WaterAid'

 


Vår historia

Vårt ursprung, milstolpar och höjdpunkter sedan starten 1981 och fram till idag.

En leende pojke står framför en nybyggt latrinbyggnad.

Ekonomi & redovisning

Läs mer om hur våra medel används. Här finns våra årsredovisningar och årsberättelser.

Tre små glada barn är blöta i hår och ansikte.

Vår organisation

Läs om hur vi är organiserade och möt vår svenska styrelse och personal.

 

Vår strategi

Läs mer om våra globala strategier och målsättningar.