Bli månadsgivare

WaterAid bildades 1981 i Storbritannien, och sedan dess har verksamheten vuxit år för år. Idag finns WaterAid i 35 olika länder, och sedan starten har vi förändrat miljoner människors liv i några av världens fattigaste samhällen genom att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet.

Sedan starten har WaterAid etablerat sig som en världsledande organisation i arbetet för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vi har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta tillsammans med lokala partners i lokalsamhällen och med världsledare med målet att förbättra tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien, något vi strävar efter att alla människor ska ha senast år 2030.

80-talet

1981 deklarerade FN att det kommande decenniet skulle fokusera på att globalt förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Som ett svar på det samlade den brittiska vattenindustrin in 25 000 pund från sina anställda, och för att skapa en organisation kring hur pengarna skulle användas bildades WaterAid den 21 juli. Under 80-talet bildas flera lokala insamlingskommittéer för WaterAid baserade i den brittiska vattenindustrin, vilket gjorde att organisationen kunde växa och etablera sig i landet. De första projekt som drevs av WaterAid genomfördes i Zambia och på Sri Lanka.

90-talet

Under 90-talet fortsatte WaterAids verksamhet att växa, och 1994 började vi också på allvar att arbeta med opinionsbildning och påverkansarbete baserat på rapporten ”Mega-Slums: the coming sanitary crisis”. 1995 tilldelades WaterAid Stockholm Water Prize för vårt arbete med att förse världens mest utsatta människor med rent vatten och sanitet. Priset delades ut i Stockholms stadshus av Kung Carl XVI Gustaf. 
I slutet av 90-talet hade WaterAid programverksamhet i Nigeria, Mocambique, Zambia, Madagaskar och Malawi, och vi började också i våra program arbeta med hygienutbildningar för att maximera effekterna av förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.

2000-talet

I början av det nya millenniet startade WaterAid verksamhet i två nya länder, Mali och Burkina Faso, vilket ökade antalet människor som vi nådde med rent vatten till 6 miljoner. I samarbete med andra lyckades WaterAid genom påverkansarbete och kampanjande också få in ett mål om rent vatten i FN:s milleniemål. Målet var att halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten till år 2015, ett mål som faktiskt nåddes. Senare lyckades WaterAid tillsammans med andra också få in ett mål om sanitet.  

Till 2003 expanderade WaterAid sin verksamhet ytterligare i de 15 programländerna, med extra fokus på att nå de allra fattigaste människorna. Året efter, 2004, bildade WaterAid insamlingsorganisationer i USA och Australien, och programverksamhet startades i Papua Nya Guinea och ÖstLeste. 

2009 bildades WaterAid Sverige. Första generalsekreterare blev Per Stenbeck och som första styrelseordförande valdes Jan Eliasson. Här kan du läsa mer om WaterAid Sverige.  

2010 gick WaterAid från att vara styrt från Storbritannien till att vara en federation av medlemmar. Federationen fick namnet WaterAid International, och i styrelsen ingår också sedan 2014 WaterAid Sverige.

Under 2010-talet fortsätter WaterAid att expandera och idag finns vi i totalt 37 länder. 35 år efter att organisationen bildades hade WaterAid nått 25 miljoner människor med rent vatten och 24,1 miljoner med förbättrad sanitet.  

WaterAid Sverige

WaterAid Sverige bildades 2009 av Per Stenbeck, och som första styrelseordförande valdes Jan Eliasson. Två år senare pensionerade sig Per Stenbeck, och 2011 ersattes han av Cecilia Chatterjee-Martinsen som generalsekreterare för WaterAid Sverige, något som hon fortfarande är idag. Samma år blev Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel WaterAids beskyddare, deras första gemensamma uppdrag som gift par. 

2013 utsågs Jan Eliasson till vice generalsekreterare i FN vilket gjorde att han inte längre kunde sitta kvar som ordförande i WaterAid Sverige. Istället valdes Peter Örn som ny ordförande. 2014 tog Christina Jutterström över ordförandeklubban. Samma år hade WaterAid Sverige växt så mycket att vi kunde bli fullvärdiga medlemmar i WaterAid international.