Ge en gåva

WaterAids historia sträcker sig tillbaka
till den 21 juli 1981 då vi officiellt etablerades som en organisation i Storbritannien.

En flicka och en pojke tvättar händerna framför en rad med toaletter.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att tillsammans med lokala partners arbeta för att även de allra fattigaste ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.

Under denna tid har vi gått från klarhet till klarhet och blivit en av de mest respekterade organisationerna med fokusområdet vatten, sanitet och hygien.

Vi arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare - globalt, nationellt och lokalt - att inse vikten av vatten, sanitet och hygien för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt att få dem att prioritera frågan och avsätta resurser.


1980-talet

 • 1981 hålls "the Thirsty Third World"-konferensen i Storbritannien, organiserad av regeringens Nationella Vattenråd för att se hur den brittiska vattenindustrin bör svara på FN:s påbud att 1981-1991 ska vara ett årtionde som fokuserar på dricksvatten och sanitet. Samma år samlar man in 25 000 pund bland de anställda inom landets vattenindustri. David Collett som varit chef för Voluntary Service Overseas utses detta år till WaterAids första verkställande direktör. Det är nu som WaterAid bildas!

Ett svartvitt foto av ett av WaterAids första projekt.

Ett svartvitt foto av WateAids grundare från den brittiska vattenindustrin.

 • Projekt startas i Zambia och på Sri Lanka och blir därmed de första av många tusen som får välbehövligt stöd från WaterAid. 

 • Under 1980-talet startas regionala insamlingskommittéer för WaterAid i Storbritannien, baserade i den brittiska vattenbranschen, fler och fler organiserade insamlingsevenemang äger rum.

1990-talet

 • År 1991 blir Storbritanniens Prins Charles organisationens beskyddare och åker för att besöka WaterAids verksamhet i Nepal. Han fortsätter att stödja WaterAid i denna roll än i dag.

 • 1994 blir namnet WaterAid än mer känt i Storbritannien efter att BBC  kör en kampanj som drar in över 1,65 miljoner pund till WaterAids arbete. Samma år blir WaterAid en av Glastonbury-festivalens största välgörenhetsorganisationer tillsammans med Oxfam och Greenpeace. Vi inleder också på allvar vårt påverkansarbete med vår första opinionsbildningsrapport, "Mega-Slums: the coming sanitary crisis".

En grupp barn på Madagaskar.

Skolbarn på en hygienutbildningslektion.

 • I slutet av 1990-talet bedrivs programverksamhet i Nigeria, Moçambique, Zambia, Madagaskar och Malawi. Vi drar även upp riktlinjer för utbildningar i hygien för att säkerställa att människor får största möjliga hälsofördelar från sina nya vatten- och sanitetstjänster.

 • 1995 tilldelas WaterAid Stockholm Water Prize för sitt arbete med att ge de mest utsatta i världen tillgång till rent vatten och sanitet. Vi mottar priset ur Kung Carl XIV Gustafs hand i Stockholms stadshus.

2000-talet

 • År 2000 fastslås Millenniemålen av FNs 193 medlemsstater efter Millennietoppmötet i i New York. Under ett mål (nummer 7) återfinns målsättningen om att ”halvera andelen människor som inte har tillgång till rent vatten till 2015. Sanitet nämns dock inte!

 • Vid millennieskiftet inleder WaterAid sitt arbete i Mali och Burkina Faso. Detta ökar därmed det totala antalet människor som vi når till över sex miljoner av de fattigaste människorna i världen.

 • År 2002 förklaras vatten vara en mänsklig rättighet. Vid toppmötet World Summit of Sustainable Development i Johannesburg  samma år beslutar FN, efter påtryckningar från WaterAid och andra grupper, att även sanitet bör finnas med bland millenniemålen, och detta inkluderas under mål 7. En stor dag för vårt påverkansarbete!

 • År 2003 har WaterAid sett till att över 7,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten genom arbetet i våra 15 landsprogram.
 • 2004 får WaterAid två nya medlemsländer när WaterAid USA och WaterAid Australien ansluter sig och nya program startas i Papua Nya Guinea och Östtimor.
Två barn som tvättar händerna vid en kran.
 • Under 2004 publiceras också vår rapport ”Education drain”, som belyser de negativa effekter som dålig vattenkvalitet och brist toaletter har på barns liv och utbildning.
Jan Eliasson står i en talarstol med flaggor hängande bakom sig.

 • 2005 inleds FN:s årtionde för åtgärder för rent vatten som sätter prioritet på vatten och sanitet för att uppnå millenniemålen. I mars meddelar den brittiska regeringen att man fördubblar biståndet för vatten och sanitet i Afrika efter lanseringen av WaterAids rapport "Getting to boiling point".

 • 2009 lanserar organisationen sin globala strategi och sätter upp det ambitiösa målet att nå 25 miljoner människor med rent vatten och sanitet genom vårt direkta arbete till år 2015!

 • I juni 2009 startas WaterAid i Sverige. Första generalsekreterare är Per Stenbeck och som första styrelseordförande väljs Jan Eliasson.

2010-talet

 • 2010 bildas Federationen WaterAid International (WAi) som en del av vår utveckling mot en verkligt global organisation och som en viktig del i arbetet för att uppnå vår ambitiösa globala strategi. Medlemmar av federationen är WaterAid i Storbritannien, USA, Australien och Sverige.

 • Som första gemensamma uppdrag antar Sveriges Kronprinsessa Victoria och Prins Daniel i augusti 2011 beskyddarskap för WaterAid.

 • WaterAid Sveriges generalsekreterare Per Stenbeck går i pension. Som ny generalsekreterare från den 1 oktober 2011 tillträder Cecilia Chatterjee-Martinsen.
Cecilia Chatterjee-Martinssen, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Jan Eliasson och Per Stenbeck.
 • I november 2011 släpper vi rapporten ”Off-track, off-target - mer resurser till vatten, sanitet och hygien där behoven är som störst”. Rapporten visar på hur resurser fördelas till vatten och sanitet, brister i detta och även den nationalekonomiska nyttan i att investera i sektorn. Rapporten lanseras på välbesökt seminarium på Sida i Stockholm.

En glad liten bebis blir badad i en plastbalja.
 • I april 2012 äger ett högnivåmöte rum för den globala koalitionen "Sanitation and Water for All" (SWA), vilken WaterAid är en av grundarna till. Högnivåmötet samlar finans- och vattenministrar från afrikanska och asiatiska länder samt representanter för regeringar och biståndsorgan från bl.a. England, USA, EU och Australien. Regeringsrepresentanter för 37 länder åtar sig att göra investeringar som sammantaget ger 224 miljoner människor tillgång till rent vatten och mer än 306 miljoner människor tillgång till sanitet.

 • I juni 2012 avgår Jan Eliasson som styrelseordförande för att ta sig an  ett nytt uppdrag som vice generalsekreterare i FN. Som ny ordförande tillträder Peter Örn.

 • 2013 går den kandensiska organisationen WaterCan/EauVive in i WaterAids federation som WaterAid Canada.

 • Hösten 2014 tar Christina Jutterström över ordförandeskapet för WaterAids styrelse efter avgående Peter Örn.

 • En ny gemensam globala strategi antogs 2015. Denna kommer WaterAid att arbeta efter till 2020.

 • 2016 tog WaterAid Indien steget till att inte vara ha programverksamhet i landet utan också vara en självstyrande del av federationen WaterAid international.

 • Tack vare det fantastiska och fortsatta engagemanget från våra supportrar hade vi 2015, när organisationen fyllde 34 år, nått 23 miljoner människor med rent vatten och 21 miljoner människor med sanitet.