Bli månadsgivare

Att lära ut vikten av hygienvanor är avgörande för att människor ska kunna få full nytta av förbättrade vatten- och hygienförhållanden,
och i många fall livsviktigt.

I Miandrivazo på Madagaskar arbetar en av WaterAids hygienutbildare. Hon heter Mirana Hanitriniaina Josée Sylvanat och är 24 år gammal. Hon är ansvarig för hygienutbildningen i området, och hon berättar: ”När projektet startade började de med att utbilda oss som ska jobba med hygienutbildning - jag fick utbildning både här och i Antananarivo (huvudstaden).

Vi startade vårt arbete med att anordna en karneval. Karnevalen lärde människor om hygien – att man måste tvätta händerna med tvål, måste använda latrinerna och dricka rent vatten. Vi använde oss av sånger och kroppsspråk för att berätta.

Förutom karnevalen går vi dörr till dörr för att utbilda människor. Vi börjar ofta med barnen i hushållet – vi säger ‘vi leker tillsammans’. Vi leker för att göra dem självsäkra. Efteråt säger vi ‘våra händer är jättesmutsiga – vi tvättar händerna tillsammans’. Vi lägger fram det som en lek, och för att sedan kolla att de förstått ber vi dem lära ut vad de lärt sig till resten av familjen. Vi lär dem också att använda en ’tippy tap’ (tippkran) efter att de varit på toaletten. Vi gör det till en lek och de tycker det är roligt.

Vi visar dem hur de kan använda tomma plastflaskor. Vi gör ett hål i locket, och ett annat hål en cm från locket, sedan fyller vi flaskan med vatten. Vi knyter fast flaskan med rep högt upp, så kan vi sedan bara dra i repet så kommer det vatten ur flaskan att tvätta händerna med.

När vi går dörr till dörr brukar vi använda bilder och förklarar med hjälp av bilderna hur det fungerar, och vi har alltid tomma flaskor med oss. Vi tar tvål med oss som vi ger dem efter vi visat hur den används. Vi gör uppföljningar – vi besöker hushållen igen senare. Under skoltid går vi även till skolor och berättar där.

Jag uppskattar denna roll väldigt mycket – jag tycker verkligen om att jobba med barn. Jag känner mig nöjd och glad när jag har uppnått något.”

En kvinna i scoutuniform knyter ett snöre kring en flaska med rent vatten framför en grupp flickor.
Mirana Hanitriniaina Josée Sylvanat visar en grupp flickor hur man gör en
“tippy tap” (tippkran), i Amapanasana, Miandrivazo, på Madagaskar.