Bli månadsgivare

Bashonas berättelseDhaka, Bangladesh

När WaterAid började sitt arbete i slummen där Bashona bor var hon en husmor som tillbringade en stor del av dagen med att hämta vatten till familjen, men så är det inte längre.

Bashona har bott hela sitt liv i Bangladesh huvudstad Dhakas slum, där det ofta råder brist på rent vatten. Invånarnas enda vattenkälla var tidigare en liten oskyddad rörbrunn som de själva fick underhålla och laga när den gick sönder.

Dessutom fanns det väldigt få toaletter i slummen vilket tvingade invånarna att uträtta sina behov utomhus. Överallt låg därför avföring öppet vilket gjorde livet obehagligt för alla och också bidrog till att sjukdomar lätt spreds.

För att förbättra situationen bildades en lokal kommitté, och som första sekreterare valdes Bashona. Kommittén består totalt av 15 personer, och de ska fungera som en länk mellan WaterAid och invånarna i slummen. Bashona tillbringar mycket av sin tid i möten med den lokala befolkningen för att diskutera deras problem. Sedan vidarebefordrar hon dessa anmärkningar till kommittén och vidare till WaterAid, allt för att de insatser som görs ska utgå från invånarnas behov.

Som ett resultat bestämde kommittén att deras högsta prioritet var att bygga toaletter och förse slummen med närmare och tryggare tillgång till rent vatten.

Sedan dess har 60 nya toaletter byggts på olika platser i slumområdet. Bashona berättar att det inte längre luktar illa och hon är mycket lyckligare över sitt liv i slummen. Hon är stolt över sitt hem och det känns inte längre som att bo mitt i ett avlopp.
Toaletterna har fått positiva effekter för hela samhället genom att fler barn går i skolan och den generella hälsan har förbättrats. Bashonas barn brukade innan insatserna missa totalt 20 skoldagar varje månad på grund av diarré orsakat av smutsigt vatten och bristande sanitet. Nu går de i skolan varje dag. Hennes man missar inte längre några arbetsdagar på grund av sjukdom och familjen behöver inte längre oroa sig för uteblivna dagslöner.

Bashona berättar också att hennes engagemang har gett henne inflytande i samhället: ”Sedan jag gick med i kommittén har jag blivit en ledare, och alla i hela Dhaka City, varenda en, vet att det finns en kvinna som heter Bashona och att hon är en ledare. Hon kan tala med alla ledare, alla organisationer, alla myndigheter och alla kommittéer. Hon kan tala och göra sin röst hörd”, berättar Bashona stolt om sig själv.