Bli månadsgivare

Aklimas barn bor hos morföräldrarna i hembyn.

För fyra år sedan flyttade Babul Hossain, 26 år, och hans fru Aklima, 23, från hembyn på landsbygden i Bangladesh, till området Banglabazar i utkanten av Dhaka för att söka jobb. Banglabazar, som växt fram i närheten av ett industriområde, var tidigare en mer lantlig miljö. Med det växande antalet fabriker bor här numera över 100 000 människor i enkla bostäder, som byggts huller om buller utan officiell planering. Det innebär att sådant som tillgång till rent vatten och toaletter saknas i hög utsträckning.

Babul tänkte att närheten till träden och grönskan skulle göra att det skulle kännas som hemma i byn. Men han insåg snabbt hur fel han hade. I skogen ligger den enda gemensamma toaletten som de delar med de 50 personer som bor i grannskapet. Toaletten, som ofta är överfull eller översvämmad under regnperioderna, sprider en frän stank på långt avstånd.

Tillvaron för Babul, Akima, deras grannar och många andra i Banglabazar, är mycket svår. Inte minst när det gäller den stora bristen på vatten, sanitet och hygien och de konsekvenser som detta får.

En mycket rudimentär, smutsig, oskyddad latrin i ett skogsparti.
Den enda toaletten som finns tillgänglig för Babuk, Aklima och deras 50 grannar.
Den fräna stanken känns på långt håll. När det är regnperiod är den ofta helt översvämmad.

När vi besöker Banglabazar är det mitt på dagen och de flesta är på sina arbeten i textilfabrikerna.  Men i dag är både Babul och Aklima hemma med diarré och feber. Babul berättar att han varje månad tvingas stanna hemma två-tre dagar för att han är sjuk.

– Vi vill åtminstone ha ett värdigt liv som människor, med tillgång till rent vatten och toaletter. Alla civiliserade människor skulle lida av att tvingas använda en sådan här toalett. Varje dag är en kamp mot sjukdomar och för att överleva. Våra sparpengar går till mediciner för att bli friska.

Aklima berättar att parets barn bor hos hennes föräldrar i hembyn:

– Det är svårt som mamma att leva utan sina barn. Men för att skydda dem från att få malaria och diarré måste de bo hos min mamma. Våra barn tvingas växa upp utan sina föräldrar eftersom den här platsen inte kan ge dem ett hälsosamt liv.

En annan som också flyttat till Banglabazar för att arbeta i en fabrik är 40-åriga Halima. Hon har bott här i nio år men har tvingats sluta på fabriken eftersom hon är sjuk. Familjens inkomst kommer nu enbart från hennes man och son, men pengarna räcker inte till mycket mer än att betala av familjens skulder. Dessutom lider hennes man av stora magproblem.


En kvinna hukar vid en mycket smutsig vattensamling och hämtar vatten i en kruka.
Halima hämtar smutsigt vatten från dammen.

En liten damm med smutsigt vatten vid sidan av husen är den enda tillgängliga vattenkällan i närheten. Flugor och myggor surrar över vattnet. Här ligger också grannskapets toalett, några uppspända plastskynken som knappast ger någon avskildhet.

Pinnar och smutsiga tygtrasor vars avskärmning utgör en toalett vid ett buskage.
Toaletten som Halima tvingas använda och som ligger alldeles vid kanten av dammen där
hon och många andra hämtar vatten, diskar och tvättar sig.

Tio minuters promenad bort finns en vattenpost dit hon går ibland, men vattnet som kommer ur den trasiga kranen är så smutsigt och illaluktande att det i stort sätt är otjänligt. På sommaren kommer inget vatten alls, bara droppar som mest innehåller järn. Därför föredrar Halima att hämta vatten från dammen.

Händer håller fram ett tyg som smutsas ner när det blöts av kranvatten.
Halima visar det smutsiga vattnet som kommer ur kranen, där hon och många andra grannar hämtar vatten.

Halima berättar att hon kämpar för att vara positiv, eftersom hon inte har något annat val än att leva och bo i Banglabazar. Men samtidigt säger hon att det hopp hon kände när hon flyttade hit, har försvunnit.

För att förändra den svåra situationen i Banglabazar kommer WaterAid att påbörja ett arbete i området, med finansiellt stöd av H&M Foundation, för att öka tillgången till rent vatten och toaletter och skapa förutsättningar för en god hygien. Målet är att förbättra situationen för drygt 10 000 av invånarna så att Halima och andra Banglabazarbor får tillbaka hoppet om en bättre tillvaro.

– Det Babul, Aklima och Halima berättar visar vidden av vad det innebär att leva utan tillgång till rent vatten och sanitet. Det är ovärdigt att tvingas leva så här och något ingen människa ska behöva göra. Förutom att bygga toaletter och vattenposter, kommer vi också arbeta med att involvera lokala beslutsfattare för att de ska prioritera vatten- och sanitetsituationen både i Banglabazar och i andra områden så att ännu fler människor får möjlighet till en värdig tillvaro, säger Md Khairul Islam, Country Director på WaterAid i Bangladesh.