Bli månadsgivare

Vatten och hygien för allaMali, Uganda och Nepal

Kan du föreställa dig att vakna varje morgon med tanken att vara tvungen att gå flera kilometer för att hämta vatten eller att hitta en avskild plats för toalettbesök?

Kan du föreställa dig en äldre människa, någon med handikapp eller kronisk sjukdom i en sådan situation? Med uppgifter som är helt omöjliga att utföra själv.

När nya latriner byggs eller vattenposter installeras är det avgörande att också människor med funktionsnedsättningar inkluderas. Därför arbetar WaterAid tätt ihop med våra partners i lokalsamhällena för att kunna känna till vilka behov människor har. En enkel åtgärd som att sänka höjden på en vattenkran, eller att bygga latriner med räcken och ramp kan öka oberoendet och självförtroendet hos personer med särskilda behov.

Att WaterAids arbete i praktiken alltid strävar efter jämlikhet och lika villkor ser vi som avgörande för att uppnå vårt mål om en värld där alla har tillgång till rent vatten och toaletter.


Amihata CoulibalyMali

Amihata Coulibaly är 85 år gammal och hon har varit helt blind sedan hon smittades av flodblindhet 2001. Som blind är det svårt att leva ett normalt liv, speciellt i ett samhälle som inte är anpassat efter de speciella behov blinda personar har.

Amihata berättar: ”Jag är beroende av mina medmänniskor. Kan du föreställa dig att du har arbetat hårt hela livet och sedan klarar du inte av att göra det längre? Det smärtar mig”. Nu har Amihata blivit medlem i en lokal stödgrupp för blinda och hennes liv börjar förändras till det bättre.


Dolatia NamouduUganda

Under regnperioden blir de branta klippstigarna i området hala och det är svårt att hämta vatten. Dolatia Namoudu är 75 år gammal och med åldern klarade hon därför inte länge av att hämta vatten själv. Istället fick hon be sin son att varje dag hämta vatten till henne.

Men efter att genom WaterAid ha fått en regnvattensinsamlare nära hemmet klarar sig Dolatia nu på egen hand igen. ”Jag kände mig väldigt beroende av andra och ville inte vara en börda för dem. Nu klarar jag mig själv.”


Hari Bahadur SapkotaNepal

Hari Bahadur Sapkota är förlamad i benen, något som har påverkat hela hans liv. Han har varit gift tre gånger och säger att handikappet var en av de viktigaste orsakerna till att hans fruar lämnade honom. Varje gång som Hari skulle gå på toaletten fick han krypa till latrinen över det smutsiga golvet.

Men med hjälp av en enkel ställning över latrinen och förbättrade hygienvanor har hela Haris liv förändrats. Han är inte längre stigmatiserad och har nu ansvaret för matlagning för hela familjen. Istället för att känna sig som en börda bidrar nu Haris till sin familjs försörjning.


Visste du?

  • Mellan 40-60 procent av de äldre i världens fattigaste länder har inte tillgång till rent vatten och toaletter. (WHO)
  • 64 procent av världens befolkning som är över 60 år bor i mindre utvecklade länder. År 2050 beräknas det antalet att vara 80 procent. (HelpAge International)