Bli månadsgivare

Madagaskar, den stora ön utanför Afrikas fastland, är berömt för sin otroliga natur och sitt rika djurliv. Men Madagaskar är också ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen saknar rent vatten och toaletter. Ungefär varannan invånare i landet, över 11 miljoner människor, saknar tillgång till rent vatten. Ännu värre är sanitetskrisen på ön där ungefär 21 miljoner saknar toalett.

Problemet

Hälsa och sjukvård

Smutsigt vatten och bristande sanitet skapar enorma hälsoproblem på Madagaskar. Människor som dricker smutsigt vatten drabbas ofta av diarrésjukdomar, och särskilt utsatta är barn. Varje år dör nästan 4 000 barn på Madagaskar i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten. 

Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är extra viktigt för att kunna bedriva en bra sjukvård. Trots det saknar ungefär 40 procent av alla sjukhus på Madagaskar rent vatten vilket leder till livsfara både för patienter och sjukvårdspersonal. Ofta måste de gravida kvinnorna ta med eget vatten, vatten som de hämtat från smutsiga floder och sjöar.

Brist på vatten inom sjukvården tvingar många kvinnor att ta med eget vatten till förlossningen när de ska föda barn, vatten som är smutsigt och farligt. En av alla kvinnor som tvingas ta med eget vatten är Zosy som är gravid i nionde månaden. Närmaste sjukvårdsklinik ligger tre timmar bort, och när hon ska föda måste hon bära med sitt eget vatten dit. Vattnet är förorenat av avföring från människor och djur, och riskerar att infektera både Zosy och hennes barn under förlossningen. Men det är det enda vatten som finns tillgängligt.

Alla människor har rätt till rent vatten och säker sjukvård. Vill du hjälpa oss se till så att kvinnor som Zosy kan föda barn på sjukhus som har rent vatten? Bli månadsgivare idag! 

Bli månadsgivare i dag! Klicka här >>

Tre kvinnor vara en är höggravid bär vattenhinkar på sina huvuden.
© WaterAid/Ernest Randriarimalala
© WaterAid/Ernest Randriarimalala

Utbildning

På Madagaskar saknar tre av fyra skolor tillgång till rent vatten vilket får stora konsekvenser för barnens utbildning. Eleverna tvingas antingen gå hela den långa skoldagen utan att dricka, eller så får de dricka smutsigt vatten som de måste hämta från källor som ofta ligger lång bort från skolan. Ett annat problem är att många barn hoppar av skolan eftersom de måste lägga flera timmar varje dag på att bära vatten. De hinner helt enkelt inte studera.

På skolan Antsirabe har eleverna inget annat val än att dricka smutsigt vatten. Det smutsiga vattnet gör dem sjuka av diarré vilket leder till att de blir undernärda och uttorkade.

”Barnen har svårt att koncentrera sig och många somnar under lektionen” berättar Rasoa som är lärare på skolan.

Ett skolbarn lutar huvudet mot skolbänken.
© WaterAid/Kate Holt
© WaterAid/Kate Holt


Rent vatten räddar liv, men det ger också barn möjlighet till utbildning och en bättre framtid. Därför är vatten i skolan ett särskilt fokusområde för WaterAid på Madagaskar.


Bli månadsgivare i dag! Klicka här >>

Klimat

I Sverige pratar vi ofta om klimatförändringar som något som kan hända i framtiden om vi inte gör något åt det. Men på Madagaskar är klimatförändringarna redan verklighet. Madagaskar anses vara ett av de länder i världen som är värst utsatta för klimatförändringarnas effekter (som torka, översvämningar och cykloner), och de är också ett av de sämst rustade länderna för att kunna anpassa sig efter ett förändrat klimat.

Värst drabbade är fattiga människor som lever utan tillgång till rent vatten. De använder ofta öppna vattenkällor och dåligt byggda toaletter som förstörs vid torka, översvämningar eller cykloner. Fattiga människor på Madagaskars landsbygd är också helt beroende av jordbruk för att överleva, och småjordbruk är ytterst sårbara för torka eller översvämningar.

En av dem som drabbats är 20-åriga Angiene som för några år sedan tvingades flytta från sin by på södra Madagaskar efter att svår torka gjort det omöjligt att bo kvar.

”Det var inte alltid såhär torrt”, säger Angiene och fortsätter, ”men de senaste åren har det blivit mycket värre. Det kom helt enkelt inget regn så tillslut tvingades vi flytta.”

En kvinna med ett litet barn på höften står framför ett skjul.
© WaterAid/Jo Lehmann
© WaterAid/Jo Lehmann


Angiene och hennes två barn flydde till ett samhälle vid kusten, men nu kan de att tvingas flytta ännu en gång. På grund av stigande havsnivåer översvämmas samhället allt oftare, och den enda vattenkällan i området riskerar att kollapsa vid nästa översvämning. Utan vatten kan de inte bo kvar.

”Jag ser ingen framtid, just nu lever jag bara för dagen” berättar Angiene.

Utan tillgång till rent vatten är människor oerhört utsatta för minsta förändring i klimatet. Det är dessa människor som betalar det högsta priset för våra utsläpp.


Bli månadsgivare i dag! Klicka här >>

Så arbetar vi på Madagaskar

Borrar efter vatten

WaterAid arbetar tillsammans med våra lokala partnerorganisationer med att fler människor på Madagaskar ska få tillgång till rent vatten. Det innebär exempelvis att vi förbättrar möjligheterna till regninsamling, installerar bättre pumpar som når djupare, och borrar efter rent grundvatten. Här är ett exempel på hur en borrning kan gå till:

Ett par månader innan vi började borra efter vatten i byn Ambohimatsinjo på Madagaskar genomförde vi geologiska och geofysiska undersökningar i området för att identifiera vilken plats som var mest trolig att hitta vatten på. Men trots noggranna undersökningar kan saker gå fel. Efter nio dagars hårt arbete träffade borren en stor sten på 13 meters djup, och det var omöjligt att borra vidare. Den geofysiska data vi använder i området har en träffsäkerhet på 97 procent, så i just det här fallet hade vi rejäl otur. Men otur stoppar oss inte!

Tillsammans med invånarna bestämde vi oss för att börja om från början på en ny plats, och den här gången gick det bättre. Efter sju dagars borrande nådde vi rent vatten. Inga ord kan beskriva den lycka som invånarna i byn visade när vattnet äntligen flödade upp genom rören som användes vid borrningen.

Att utveckla brunnen på ett säkert sätt tog sin tid, men när det var klart kunde vår vattentekniker tillsammans med den person som utsetts till vattenansvarig i byn förbereda installationen av handpumpen, det sista steget innan de skulle få rent vatten.

En grupp män i arbetskläder och hjälmar jobbar på en borrigg.
© WaterAid/Ernest Randriarimalala
© WaterAid/Ernest Randriarimalala


Installationen av handpumpen tog ungefär 1,5 timme, och hela tiden spelade en grupp lokala musiker för att markera vilken speciell dag det var. Runt pumpen stod hela byn och dansade och sjöng i takt med musiken. De hade väntat hela sina liv på rent vatten, och nu var det bara minuter bort.

Två glada flickor dricker rent vatten från en ny pump.
© WaterAid/Ernest Randriarimalala
© WaterAid/Ernest Randriarimalala


De första som fick dricka av det rena vattnet var Solo och Ze, två busiga barn som ägnat många timmar av sina unga liv åt att hämta smutsigt vatten från små vattenhål långt bort från byn. De sa inte mycket men lyckan i deras ansikten gick inte att ta miste på. För dem betydde rent vatten frihet.

Tillsammans med människorna

Allt vårt arbete genomför vi tillsammans med människorna i samhällena som vi vill stötta. Att det är invånarna själva som på lång sikt äger ansvaret för vattnet och toaletterna är väldigt viktigt eftersom det är de som ska fördela resurserna, underhålla systemen och kräva sina rättigheter.

Två män med verktyg över axlarna går på en jordväg.


Just de här männen från byn Ambotoantrano är på väg att plantera ventivergräs vid vattnets källa. Ventivergräset binder jorden och gör att vattenkällan blir mer stabil och säker. WaterAid har kunskaper som invånarna i byarna saknar, men invånarna i byarna har också massvis med kunskap som vi saknar. Därför måste vi arbeta tillsammans för att lyckas, precis som vi har gjort i Ambotoantrano.

Påverkan och förbättrad kapacitet

Allt vårt arbete syftar till att vara långsiktigt och hållbart. Vi vill helt enkelt att människor i framtiden inte ska vara beroende av vår hjälp för att få rent vatten.

En grupp människor sitter på en jordplan framför byhus.
© WaterAid/Ernest Randriarimalala
© WaterAid/Ernest Randriarimalala


På bilden ser ni det första mötet någonsin för vattenkommittén i byn Ambatoantiano på Madagaskar. Efter att byn med vår hjälp fått rent vatten är det nu deras ansvar att se till så att vattensystemet fungerar som det ska och kan repareras om det behövs. I början kommer vattenkommittéen behöva mycket hjälp från oss för att allt ska fungera, men med tiden är målet att de själva ska kunna hantera de problem som uppstår.

Men WaterAid stöttar inte bara lokalsamhällen med expertis och utbildning, vi hjälper också till på andra nivåer för att insatserna verkligen ska bli hållbara och kunna få maximal effekt.

I Bongolavaregionen där Ambatoantiano ligger har vi exempelvis arbetat tillsammans med lokala myndigheter för att stärka deras förmåga och kunskap. Det innebär att vi har hjälpt myndigheterna med att utveckla bättre processer för deras budgetarbete. Vi har också tillsammans med regionala myndigheter genomfört undersökningar för att se var behoven av vatten är som störst, och utvecklat nya system för att bättre kunna följa upp tidigare insatser.

Sedan WaterAid bildades har vi nått 25 miljoner människor med rent vatten. Det är en fantastisk bedrift, men vi vet också att vi ensamma aldrig kommer kunna nå alla människor i världen som idag saknar rent vatten. Därför måste vi stötta och påverka regeringar och myndigheter så att de kan ta sitt ansvar och se till så att deras invånare får rent vatten.


Bli månadsgivare i dag! Klicka här >>

Rent vatten förändrar allt

När människor får tillgång till rent vatten förändras allt. Det leder till att färre barn blir sjuka, fler barn kan gå i skolan, ekonomin förbättras och sjukvården blir säkrare.

En kvinna med sin nyfödda bebis på armen.
© WaterAid/Ernest Randriarimalala
© WaterAid/Ernest Randriarimalala


En av alla de människor på Madagaskar som upplevt vilken skillnad rent vatten gör är Narindra.

Narindra jobbar som barnmorska i Ampasika, en liten by på Madagaskars landsbygd. Både byn och förlossningskliniken saknade tidigare rent vatten vilket skapade en omöjlig situation för både sjukvårdspersonalen och patienterna. Kvinnorna som skulle föda tvingades ta med eget vatten till kliniken, vatten som ofta var smutsigt och fullt av parasiter.

”Som barnmorska skämdes jag över att inte kunna sköta min hygien på ett bra sätt. Jag vet hur viktigt det är att vara ren för att kunna ge en bra vård, men det var helt enkelt omöjligt utan rent vatten” berättar Narindra.

Narindras patienter drabbades ofta av svåra infektioner på grund av det smutsiga vattnet och den bristande hygienen. Men sedan WaterAid började arbeta i byn har både förlossningskliniken och hela samhället fått rent vatten. Det har förändrat Narindras situation i grunden.

”Nu är jag stolt över mitt arbete som barnmorska. Med rent vatten känner jag mig trygg i att jag kan erbjuda mina patienter en säker och bra vård” säger Narindra.

Dagen då människor får tillgång till rent vatten förändrar allt. Titta gärna på den här filmen för att se vilken glädje rent vatten skapar:
Bli månadsgivare i dag! Klicka här >>