Bli månadsgivare

För att nå målet arbetar WaterAid tillsammans med lokala partners, med tekniska lösningar, och med påverkansarbete för att beslutsfattare ska prioritera satsningar på vatten, sanitet och hygien.

WaterAid har alltid lokal personal och lokala kontor i länder där vi har verksamhet, och arbetet sker i samarbete med lokala partners som väl känner till samhället och den lokala kontexten. Genom att arbeta tillsammans med lokala partners och lokalsamhället bygger vi hållbar kapacitet, och försäkrar att vårt arbete når de person som behöver det mest.

Den teknik som används är alltid anpassad efter lokala behov och befolkningens möjligheter. WaterAid använder teknik som är billig, praktisk och lätt att underhålla vilket gör att tekniken kan användas under lång tid.

Idag saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, och WaterAid kan inte nå alla. Därför arbetar vi också med opinionsbildning och påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå. På så sätt försöker vi påverka beslutsfattare, företag, organisationer och individer att prioritera vatten, sanitet och hygien, och få dem att inse hur grundläggande det är för alla människor och varje samhälles utveckling.

I Sverige arbetar WaterAid framförallt med insamling och påverkansarbete. Det innebär att vi samarbetar med experter, organisationer och företag, informerar allmänheten om varför vatten, sanitet och hygien är så viktigt, och påverkar politiker att prioritera frågan i sitt arbete.

Om du vill veta mer om den strategi som ligger till grund för vårt arbete, besök sidan om vår strategi här.

Denna film förklarar mer om vår strategi:

Skolbarn som tvättar händerna.