Bli månadsgivare

Vi skapar opinion och genomför kampanjer så att världens ledare får veta att vatten och sanitet räddar liv. Läs här hur vårt kampanjarbete fungerar.

I vårt kampanjarbete engagerar vi supportrar, lokala samhällen, organisationer i civila samhället, näringslivet och media för att uppnå förändring för de som lever utan vatten och sanitet.

Hur kampanjarbetet ser ut skiljer sig något mellan de länder vi arbetar i.I vissa länder fokuserar våra kampanjer på att stärka lokala samhällen som saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Vi ger då människor möjligheten att ställa krav på de myndigheter som ansvarar för att tillhandahålla dessa viktiga tjänster. Vi arbetar alltid med lokala samarbetspartners som är väl förankrade i de länder som vi är verksamma i. Det kan till exempel vara organisationer och institutioner som sprider information och skapar opinion och därmed förändring.

I andra länder ber vi allmänheten att stödja vår sak. Genom att skapa opinion bygger vi upp ett tryck från allmänheten för att få förtroendevalda att agera och för att påverka regeringar att göra mer.

Ta reda på mer om vårt sätt att påverka beslutsfattare genom att titta på filmen:

Mohammed Abdul-Nashiru, Regional Advocacy Manager, West Africa.

Kampanjpartners

Vi tror att när ett stort antal organisationer från alla delar av världen går samman i en kampanj så skickar det ett tydligt och kraftfullt budskap till regeringar och andra inflytelserika beslutsfattare som är svårt att ignorera. Här är några av de samarbetspartners vi arbetar med:

Freshwater Action Network

Vad är Freshwater Action Network (FAN Global)?
FAN är ett globalt nätverk av människor och organisationer som arbetar med implementering och påverkan av vatten- och sanitetspolitik och praxis runt om i världen. FAN arbetar för att förbättra vattenförvaltningen genom att stärka det civila samhällets möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Vad gör FAN?
FAN Global arbetar för en förbättrad vattenförvaltning genom att stärka det civila samhällets roll i beslutsfattandet, länka samman miljö och utvecklingsagendan för förverkligandet av rätten till vatten och sanitet för nuvarande och framtida generationer.

Hur fungerar WaterAid och FAN tillsammans?
Freshwater Action Network initierades  ursprungligen av WaterAid 2001. I över tio år har WaterAid stött tillväxten av organisationen, bland annat genom att tillhandahålla organisatoriskt och ekonomiskt stöd till FAN och huserat organisationens globala sekretariat i sina kontor i London.
I augusti 2012 blev FAN Global oberoende från WaterAid. Det globala sekretariatet finns fortfarande på WaterAids kontor i London och vi förblir nära partners inom sektorn på alla nivåer och särskilt på nationell nivå där vissa av WaterAids landsprogram arbetar nära FAN för att påverka sina regeringar.

Läs mer på hemsidan för FAN Global.

End Water Poverty
 

Vad är End Water Poverty?
End Water Poverty är en växande internationell kampanj som kräver åtgärder för att lösa den globala sanitets- och vattenkrisen. WaterAids team i Bangladesh, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Ghana och Nepal är särskilt aktiva inom End Water Poverty.

Vilka andra organisationer är medlemmar i
End Water Poverty?

För att nämna några: Rädda Barnen, Care International, Oxfam, Plan International, Pump Aid, Sightsavers International, Tearfund, Unicef-UK, Unison och WWF.

Hur kan jag stödja kampanjen?
Om du är medlem i en organisation så kan du uppmuntra dem att bli en del av denna växande internationella rörelse.

Läs mer på End Water Poverty’s hemsida.