Bli månadsgivare

WaterAid och Amnesty uppmärksammade tillsammans på Världstoalettdagen 19 november 2012 kvinnors rätt till en toalett i en informationskampanj. Att ha tillgång till en toalett är en fråga om säkerhet, jämställdhet, hälsa och värdighet.

Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till en toalett. Dessa människor tvingas uträtta sina behov i det fria, på öppna fält, bakom buskar eller i vattendrag som används för bad, dryck och hushållsbehov. Detta slår hårdast mot kvinnor och flickor. Att sakna tillgång till en toalett nära sitt hem innebär inte bara stora risker för överfall, trakasserier eller våldtäkt utan har även stora konsekvenser för kvinnors och flickors hälsa.

Tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet. Det innebär att tjänsterna ska vara tillgängliga, säkra, accepterade och prisvärda. I Amnestys och WaterAids rapporter där kvinnor från flera olika länder har intervjuats, framgår det att denna mänskliga rättighet i stor utsträckning kränks på daglig basis.

"Det är verkligen fruktansvärt att höra kvinnor världen över berätta om hur deras liv begränsas av att de inte har tillgång till något så grundläggande som en toalett. Det är inte acceptabelt och dags att beslutsfattare världen över börjar agera,"
säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid.

Kvinnor saknar idag tillgång till toaletter på grund av att antalet toaletter är för få, smutsiga och kostsamma samt att det är förknippat med stora risker att besöka dem. Kvinnor tar därför till desperata strategier, till exempel att undvika att dricka vilket i samband med höga temperaturer ger konsekvenser som uttorkning, urininfektioner samt andra hälsoproblem som matsmältningsbesvär, magont, förlust av aptit och allmän smärta. Bristen på drägliga toaletter påverkar även flickors möjlighet att tillgodogöra sig en utbildning. På många platser saknas toaletter i skolan vilket leder till att flickor hoppar av skolan när de får sin mens.

WaterAid arbetar aktivt för att kvinnors och flickors rättigheter och behov av vatten, sanitet och förbättrad hygien ska tillgodoses. I vårt arbete med lokala samhällen och organisationer sätts kvinnors behov och delaktighet i centrum. Vi strävar efter att kvinnor ska delta i alla faser av arbetet, från att identifiera behoven, planera projektet, till byggnationen och slutligen vara delaktiga i att sköta underhåll och drift. Detta påverkar kvinnors roller och positioner i förhållande till män, i familjestrukturer och i samhället, och bidrar till att öka kvinnors inflytande och makt över sina liv. Genom att stödja vårt arbete kan du bidra till att kvinnors och flickors rättigheter stärks.

En övervakningskamerabild av en dam i nattlinne som går i en mörk kulvert.