Bli månadsgivare

Under 2011 lanserade vi vår första globala kampanj Water Works. Vårt syfte var att påverka de regeringar som deltog i ett toppmöte om sanitet och vatten i Washington DC i april 2012. Vi ville få makthavarna att spendera mer på sanitet och vatten, samt att se till att pengarna hamnade där de kunde göra mest nytta.

Med stöd från supportrar och partners gick vårt budskap fram klart och tydligt. Många åtaganden gjordes, bland dessa kan nämnas att Storbritannien beslutade att fördubbla sitt engagemang för vatten och sanitet, USA lovade att bidra med en extra miljon dollar för att stödja de mest behövande och Pakistan lovade att tillhandahålla sanitet till 20 miljoner människor. Nu arbetar vi för att säkerställa att dessa regeringar håller sina löften.

Se en film om kampanjen och hur vi fick världens ledare att lyssna:

Water Works Campaign