Ge en gåva

Vi tror på att påverka andra om vi ska kunna lösa vatten- och sanitetskrisen. Vi kombinerar så många röster som möjligt för att påverka beslutsfattare.

Tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet är på många ställen i världen begränsad som en följd av bristande insatser av regeringar och myndigheter, bland annat på grund av låg kapacitet, små resurser eller svag politisk vilja.

För att förändra detta så påverkar vi de med makt att agera. Vi för samman våra supportrar och lokalsamhällen för att uppmuntra beslutsfattare att göra nödvändiga satsningar och investeringar i vatten och sanitet.

Hur påverkar vi?
- Policy
Att påverka den politik som regeringar och andra institutioner för är ett effektivt sätt att se till att miljontals människor får tillgång till rent vatten och sanitet.

Vi arbetar med våra partners för att ta fram underlag och information som vi presenterar för beslutsfattare lokalt, nationellt och internationellt. Tillsammans ser vi till att skapa förändring.

Opinion och kampanj
Vi kan inte förändra situationen på egen hand. Genom att sammanföra så många röster som möjligt – lokalsamhällen, supportrar, organisationer i det civila samhället, företag och lokala tjänsteleverantörer – har vi en större chans att förändra världen till det bättre.

Tillsammans ser vi till att vatten- och sanitetskrisen hålls högt upp på den politiska dagordningen.


I denna film ges mer information om hur vi påverkar världens makthavare:

A group of campaigners carrying placards