Ge en gåva

Tillsammans arbetar vi med de fattigaste och mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov.

Tekniken vi använder

Vatten

Vi använder teknik som är billig, lämplig för området och som lätt kan underhållas av de samhällen som använder dem.

Borehole drilling 

Borrhålsriggen

Används i områden där det är mycket hård berggrund eller där vatten behöver samlas in från ett större djup.

Rainwater harvesting 

Regninsamlingskrukan

En kruka kan förse flera hushåll med upp till 1 500 liter filtrerat regnvatten som samlats in från ett rent tak och hängrännor.

Gravity flow system 

Gravitationsflödessystemet

Vatten rinner ned för sluttningarna till lagringstankar som förser vattenkranar i hjärtat av samhället.

Rope pump 

Reppumpen

Reppumpen består av enkel teknik som kan konstrueras av återvunna saker såsom cykelhjul, metallskrot eller plast.

Sanitet

Vi använder de bäst lämpade, mest prisvärda och hållbara lösningarna.

The Gulper 

Slukaren

(The Gulper)
Denna handpump monteras ovanpå ett permanent rör som leder upp ur en latringrop. Avfallet lyfts säkert ur munstycket och ned i en behållare.

Ventilated pit latrine 

Förbättrade ventilerade groplatrinen

(The ventilated improved pit [VIP] latrine)
De tre huvudkomponenterna i varje latrin är en överbyggnad, en grop och en täckande plattform. Ventilationen av gropen minskar lukten kraftigt.

En kvinna i rullstol är på väg mot den öppna dörren till en handikappanpassad toalett ute på landsbygden. 

Den tillgängliga latrinen

Latriner med enkla lösningar såsom ramper, breda dörrar och ledstänger ökar tillgängligheten och kan förändra livet för många.

Composting latrine 

Komposteringslatrinen

När en grop är full förseglas den och den andra tas i bruk. Efter några månader har avfallet i den förseglade gropen blivit kompost, helt säker att nyttja.

Tekniska filmer

Lär dig mer om de vanligaste typerna av prisvärda och hållbara tekniska lösningar som vi använder för att hjälpa världens fattigaste människor att få tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden:

En man tittar in i kameran med en tegelvägg bakom sig.

Komposteringstoalett

Buddhi Sipai förklarar hur hans komposteringslatrin fungerar och berättar mer om komposten han använder till sitt jordbruk.
En man talar på landsbygden.

Regnvattensinsamling

Toujani förklarar hur denna lösning låter människor lagra vatten under regnperioden och därmed spara in en resa till grannbyn.
En man tittar in i kameran med en reppump framför sig.

Reppump

Martin Ouedraogo tillverkar och underhåller stadens reppumpar. Han är känd bland lokalbefolkningen som "reppumpsmannen", och han förklarar här hur reppumparna fungerar samt att diarrésjukdomar har minskat bland lokalbefolkningen efter det att pumparna installerats.

Teknisk expertis

Vi erbjuder en teknisk informationstjänst. Den bemannas av engelskspråkiga tekniska specialister på tisdagar och onsdagar. Har du en fråga kan du fylla i detta formulär (på engelska) så återkommer vi till dig så snart som möjligt. Innan du gör det kan du söka ditt svar i följande pdf:er (på engelska) samt i vår tekniska FAQ nedan.

Vatten

Sanitet

Teknisk FAQ

1. Vilka olika tekniker använder WaterAid?

Några av de tekniska lösningarna för vatten inkluderar skyddade handgrävda brunnar, borrhål, rörbrunnar, insamlingssystem för regnvatten, skyddade källor, gravitationsflödessystem, sanddammar och filtreringssystem.

När pumpning krävs, hjälper WaterAid vanligtvis till med installationen av handpumpar. Elektriska-, diesel- eller solpumpar används ibland där samhällena själva kan täcka drift- och underhållskostnader och där reservdelar finns lokalt.

Några exempel på konstruktioner och tekniker för sanitet är enkla groplatriner, förbättrade ventilerade groplatriner, dubbelgropslatriner, komposteringslatriner, spolbara latriner och gemensamma latriner med en septiktank. Samhällen och familjer utbildas i alla aspekter om hur de ska använda och underhålla latrinerna inklusive tömning av systemen. Detta är särskilt viktigt i områden där det bor mycket människor.

För all teknik vi använder utvärderar vi varje metod med långsiktig hållbarhet som högsta prioritet. Varje teknik utvärderas utifrån följande punkter:

  • Tillgänglighet på lokala marknader
  • Tillgänglighet av reservdelar eller material på lokala marknader
  • Förmåga att leverera kostnadseffektiva och långsiktiga tjänster utan komplext underhåll, dyra komponenter eller dyra kemikalier

Denna lista är inte fullständig och WaterAid stöder innovation på lokal nivå och arbete med att utveckla ny hållbar teknik.

2. Varför har ni valt just den teknik ni använder?

WaterAid fokuserar på långsiktig hållbar utveckling och använder därför teknologi och metoder som kan stödjas och underhållas av lokala samhällen och institutioner, även efter det att WaterAid avslutat sin insats.

Den teknik vi använder för tillhandahållande av vatten och sanitet måste vara lämplig för lokala finansiella och geografiska villkor. Drift och underhåll måste passa inom det mottagande samhällets tekniska kapacitet och förmåga.

Vi strävar efter att använda teknik som grundar sig på lokala material och reservdelar som kan köpas och transporteras lätt.

Vi arbetar också i nära samarbete med lokala och nationella myndigheter som kan ha sina egna kriterier för teknikval.

3. Jag har uppfunnit en ny teknik eller produkt som jag tror skulle gynna WaterAid, vad ska jag göra?

WaterAid är alltid intresserade av att få veta mer om innovativ teknik och metoder. Vi är särskilt stödjande när det kommer till lokalt ledd innovation inom de samhällen där vi verkar.

Vi har emellertid begränsade ekonomiska resurser och är på grund av detta inte i stånd att pilottesta nya uppfinningar som utvecklats utanför vårt programarbete. Om det finns tillräckliga uppgifter om prestanda, kostnad, hållbarhet och lämplighet för en viss teknik och den fyller ett tydligt behov vi har av utrustning eller tjänster, kan vi överväga att använda den.

Om vi inte tycker att en teknik är lämplig för våra ändamål kommer vi inte att överväga att använda den. Anledningen till detta kan vara kostnad, tillgång på reservdelar, kompetens för drift och underhåll och lämplighet för användning i specifika geografiska förhållanden.

Om du har utvecklat en ny vatten- eller sanitetsteknik eller har en ny produkt som du tror passar in på kriterierna ovan och vill veta mer kan du kontakta våra tekniska rådgivare (på engelska) via [email protected].