Bli månadsgivare

En stor del av de medel som WaterAid Sverige skickar till länder där vi har verksamhet kommer från företag och privatpersoner.

Förutom att samla in pengar informerar vi också företagsanställda och privatpersoner om varför vatten, sanitet och hygien är så viktigt, och hur de kan stödja vårt arbete.

Vill du veta mer om hur du kan stödja arbetet för rent vatten, toaletter och hygienutbildning till alla? Läs mer här.

WaterAid Sverige har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att våra insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75 procent) och hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25 procent). Under förra verksamhetsåret gick ca 82 procent av våra insamlade medel till bistånd och påverkansarbete, och 19 procent till insamling och administration. Vill du veta mer om vår ekonomi kan du läsa här. 

WaterAids arbete finansieras också av myndigheter och andra organisationer. Sida (Sveriges biståndsmyndighet) är en av WaterAids största givare, och vi får stöd av både Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet.

WaterAid Sverige jobbar också med påverkansarbete och opinionsarbete i Sverige, vilket du kan läsa mer om här.