Bli månadsgivare

Problemet

Förvaltning kanske inte låter som den mest spännande frågan, men den har en mycket viktig funktion i att förbättra människors tillgång till vatten och sanitet.

Om det inte finns ett ordentligt system för att kontrollera hur pengar används och hur organisationernas effektivitet fungerar så finns det risk för korruption och för att verksamhet sköts dåligt och därmed inte levererar resultat.

Vi tror att det är viktigt att det är de lokala organisationerna, samhällena och människorna på plats som ser till att deras egna regeringar, myndigheter, offentliga leverantörer redovisar vad de faktiskt spenderar på vatten och sanitet. Detta gör att de äger frågan och gör människor lokalt mer ansvariga. Det är även viktigt för att stärka demokratin genom människors utkrävande av rättigheter och ökad ansvarskyldighet hos myndigheter lokalt och nationellt.

Vår strategi

  1. Medborgarnas insatser: Vi tycker att människor själva ska kunna hävda sina rättigheter och hålla regeringar och tjänsteleverantörer ansvariga. Vi tillhandahåller de kunskaper och verktyg som behövs för medborgarna ska kunna göra sina röster hörda.
  2. Uppföljning: Uppföljning är avgörande för att kunna mäta hur resurser och tjänster fördelas samt för att kunna fokusera insatser där dessa behövs som mest. Vi gör uppföljningar på en mängd olika sätt, allt från användarundersökningar till kontroller av hållbarhet och funktionalitet av infrastruktur för sanitet och vatten.
  3. Spårning och dokumentation av åtaganden: Vi producerar regelbundet "trafikljus"-rapporter som graderar tjänsteleverantörernas resultat i förhållande till deras åtaganden. Grönt betyg står för att allt går enligt planen, gult för om det finns anledning till oro och rött för om de är på väg att missa sina åtaganden .Vi har också nyligen utvecklat WASHwatch.org, en wiki-webbplats där människor och aktörer från hela världen kan bevaka sina regeringars framsteg på ett liknande sätt.
Utöver detta försöker vi alltid att föregå med gott exempel i våra egen verksamhet, genom vår ansvarsskyldighet och vår öppenhet. Du kan läsa mer om detta i Om oss.

Läs mer frågorna som rör vårt arbete:

Barn | Finansiering | Hälsa | Socialt utanförskap | Hållbarhet | Storstad | Kvinnor