Bli månadsgivare

Rent vatten, toaletter och god hygien är helt avgörande för att människor ska kunna hålla sig friska, och för att sjukvård ska fungera. När detta mest grundläggande saknas sprids sjukdomar snabbt i samhällen, och extra utsatta är barn. Brist på rent vatten, toaletter och hygien ökar risken för flera olika sjukdomar, men framförallt leder det till olika typer av diarrésjukdomar och infektioner. Det beräknas att diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet varje år dödar 290 000 barn under fem års ålder. Det innebär att ett barns liv hade kunnat räddas varannan minut om det bara funnits tillgång till rent vatten och toaletter.

Rent vatten och toaletter är avgörande för individers hälsa, men det påverkar också folkhälsan globalt. Det uppskattas att varannan sjukhussäng i världen upptas av en patient som blivit sjuk av brist på rent vatten, sanitet och hygien.

Rent vatten och toaletter räddar alltså liv, men lika viktigt är möjlighet till, och kunskap om, hygien. Något så enkelt som att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken att drabbas av diarrésjukdomar med 50 procent. Tyvärr glöms hygien, och vikten av beteendeförändring och utbildning, ofta bort i satsningar på rent vatten och sanitet, vilket gör att mycket av nyttan av sådana insatser går förlorad.

Hur arbetar WaterAid?

WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i några av världens fattigaste samhällen leder till bättre hälsa och minskad risk för sjukdomsspridning. Vi arbetar också tillsammans med lokala partnerorganisationer med hygienutbildning och beteendeförändring i skolor, inom sjukvården och i samhällen. WaterAid installerar även faciliteter för handtvätt och hygien i anslutning till vattenposter och toaletter.

Utöver arbetet i lokalsamhällen arbetar WaterAid också med påverkansarbete och samordning för att vatten, sanitet och hygien ska finnas med i lokala, nationella och globala hälso- och sjukvårdsstrategier. Det innebär att vi trycker på för att sjukhus ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter, och att diarrésjukdomar inte bara kan bekämpas med vaccinationsprogram eftersom grundorsaken oftast är brist på rent vatten och sanitet. Vatten, sanitet och hygien måste helt enkelt inkluderas i allt arbete som syftar till att förbättra hälsa och sjukvård.

Läs mer om frågorna som rör vårt arbete:

Politisk prioritering | Kvinnor | Mens | Barn | Hållbarhet | Storstad | Klimat