Bli månadsgivare

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

2,3 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Hygien är avgörande för att förbättringar inom vatten, sanitet, hälsa och sjukvård ska vara hållbara. I samhällen där hygienen brister sprids sjukdomar snabbt mellan människor och en så enkel sak som att tvätta händerna med tvål och vatten kan rädda många liv.
Studier visar att regelbundet användande av tvål och vatten för personlig hygien kan minska risken att drabbas av diarré med hälften.

Många människor känner inte till kopplingen mellan bristande hygien och dålig hälsa, och därför är kunskap och beteendeförändring avgörande. Men för förbättrad hälsa måste människor också ha möjlighet till bra hygien, vilket exempelvis kräver tillgång till rent vatten och tvål, men också utrustning för tvätt och städning. För förbättrad hygien krävs alltså både praktiska insatser och beteendeförändring.

Möjlighet till personlig hygien är också avgörande för kvinnor när de har mens. Exempelvis behövs privata ställen att byta mensskydd och tvätta sig, och möjlighet att göra sig av med använda mensskydd. Dessa möjligheter saknas i många hem, på arbetsplatser och i skolor. Ett stort problem är också negativa attityder och myter om mens, vilket begränsar kvinnors möjligheter. Brist på hygieniska möjligheter, och negativa attityder, leder till att kvinnor tvingas sluta skolan, drabbas av sjukdomar och saknar kunskap om denna fråga. På många platser är det också dyrt och svårt att få tag i hygieniska mensskydd, vilket tvingar kvinnor att använda smutsiga trasor, löv eller lera. Här kan du läsa mer om mens och vatten, toaletter och hygien.

God hygien är det första skyddet mot sjukdomar och infektioner, också ofta det första steget för att förbättra hälsan i samhällen. 




Se en film om varför hygien är livsviktigt:

The hygiene crisis

Att leva med bristande hygien

En kvinna som tittar bort från kameran, och som håller ett litet barn.

Eliza Ngaiyaye hemma med sin dotter Evelyn i Mwenyekondo, Lilongwe, Malawi.

”Jag tror att vi har diarré på grund av dålig hygien. På toaletten är det dålig hygien, och runt husen blir det pölar där det finns en massa flugor som sedan kommer in i huset. Barn vet heller inte hur man ska använda toaletten, och det blir avföring runt den.”

En sköterska tar pulsen på en kvinna.

En sjuksköterska vårdar en kvinna på Kaeweken Health Clinic i River Gee-området, Liberia.

”Vi berättar för patienterna att det är viktigt att tvätta händerna, och att inte få in fingrarna i munnen när man äter. De flesta av problemen kommer från att man inte tvättar händerna samt från myggor.”

Patricia Umariya med sina barn. Gatorabyn, Bugesera distriktet, Rwanda.

Patricia Umariya med sina barn i byn Gatora i Bugeseradistriktet, Rwanda.

”Mina barn missar ofta skolan eftersom deras kläder är smutsiga, och de blir hemskickade om de går till skolan med smutsiga kläder. Jag har inte alltid tid att tvätta deras kläder eftersom jag måste arbeta på vår gård.”