Bli månadsgivare

Den 15 oktober varje år infaller internationella handtvättardagen (Global Handwashing Day) som syftar till att öka medvetenheten i världen om varför god handhygien är viktigt för ett hälsosamt liv.

Att tvätta händerna med tvål och vatten är världens billigaste och mest effektiva vaccin, och förbättrad kunskap om hygien och tillgång till rent vatten och tvål kan rädda tusentals liv. Diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien dödar varje dag nästan 900 barn under fem års ålder. Men något så enkelt som att tvätta händerna med tvål och vatten kan halvera risken att drabbas av diarrésjukdomar.

God hygien minskar också risken att drabbas av lunginflammation, och det motverkar spridning av sjukdomar som influensa och ebola.

Fakta om handhygien

  • Sjukdomar orsakade av bakterier smittar framförallt via händerna. Det beräknas att om fler människor regelbundet tvättade händerna med tvål och rent vatten kunde upp till 230 000 liv räddas varje år.1
  • Ett enda gram av mänsklig avföring kan innehålla 10 miljoner virus och en miljon bakterier.2
  • Fuktiga eller blöta händer kan sprida upp till 1 000 gånger fler bakterier än torra händer.3
  • Satsningar på hygien är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för att förbättra den generella hälsan i ett land, enligt Världsbanken.4
  • Bristande hygien och dålig tillgång till sanitet bidrar till uppskattningsvis 88 procent av barnadödligheten orsakad av diarrésjukdomar.5
  • Diarrésjukdomar är den nästa vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem års ålder.6
  • God handhygien är avgörande för att bekämpa undernäring, framförallt hos små barn.7
  • Bra handhygien är avgörande för en fungerande sjukvård. Trots det saknar personal och patienter på 35 procent av sjukhusen i låg- och medelinkomstländer möjlighet till handtvätt med tvål och rent vatten.8

En man tvättar sig med en sk "tippy tap" framför en nybyggd latrin med halmtak.


Källor

1. Curtis & Cairncross (2003) Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: a systematic review. The Lancet 3(5), sid 275-81.
2. The Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap - About Handwashing - Why Handwashing - Health
3. J.M. Smith, D.B. Lokhorst. “Infection control: can nurses improve hand hygiene practice?” J. Undergraduate Nurs. Scholarsh., 11 (1) (2009), sid. 1–6
4. Saving lives, WaterAid, 2012.
5. Liu L et al. (2012) Global, regional, and national causes of child mortality: An updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. The Lancet, 379(9832), sid 2151-2161.
6. Child Health Epidemiology Reference Group (CHERG) 2012.
7. Role of nutrition in ending preventable child and maternal deaths: technical guidance brief (2016) USAID.
8. WHO/UNICEF Report: Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities: status in low-and middle-income countries and way forward