Bli månadsgivare

Problemet

Det satsas inte nog på vatten och toaletter. I synnerhet har utgifterna för sanitet – det vill säga toaletter och hanteringen av avlopp och avfall – i årtionden släpat efter utgifterna inom andra sektorer.

Orsakerna till detta är många och komplexa men kan bäst sammanfattas med det enkla faktum att ingen tycker om att tala om toaletter. Fördelarna med toaletter har varit underskattade och dåligt förstådda. Få myndigheter och regeringar har prioriterat sanitetsutgifter i sina budgetar.

Ändå är bevisen övertygande – att investera i sanitet är en av de sundaste och mest rationella finansiella investeringar ett land kan göra. Om man spenderar pengar på sanitet blir de ekonomiska och hälsomässiga fördelarna snart uppenbara. Färre sjukdagar tas ut, mindre del av familjens inkomst spenderas på medicin och läkarbesök, flickor kan gå i skolan, lokala företag utvecklas och i slutändan ökar den ekonomiska produktiviteten.

För varje krona som spenderas på sanitet räknar man med en avkastning på fyra kronor.

Vår approach

Vi kämpar för politisk prioritet och ökade och bättre riktade satsningar på sanitet. Med ditt stöd påverkar vi opinionsbildare och myndigheter från lokal nivå ända upp till FN. Vi kommer att fortsätta att prata om finansieringen av sanitet tills beslutsfattare världen över förstår och vidtar åtgärder.

Sakta börjar detta hända. Ett exempel är att den brittiska regeringen nyligen meddelade att man fördubblar det antal människor man siktar på att nå med vatten och sanitet inom sitt utvecklingssamarbete. Den här typen av engagemang vill vi se globalt, både från myndigheter och regeringar i länder där krisen är uppenbar och från givare.

Förutom att mer pengar pumpas in i branschen vill vi också se att de spenderas bättre. Detta innebär:

  • Bättre samordning mellan de olika organ, myndigheter och givare som arbetar inom sektorn för att minska dubbelarbete och byråkrati.
  • Bättre riktning av stödet till de fattigaste länderna och de samhällen som är svårast att nå i dessa länder.
  • Ökad öppenhet och ansvarsskyldighet rörande var och hur pengarna används.
  • Finansiering av projekt som är lämpliga och hållbara, så att pengar inte slösas bort på projekt som inte varar.

Läs mer om frågor som rör vårt arbete:

Kvinnor | Mens | Barn | HälsaHållbarhet | Storstad | Klimat