Bli månadsgivare

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

2,3 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Sanitet, att på ett säkert sätt hantera människors avföring, är avgörande för människors hälsa och samhällens välbefinnande. Trots det har 2,3 miljarder människor, en tredjedel av världens befolkning, ingen ordentlig toalett att använda.

Grundläggande sanitet, exempelvis att ha en toalett är gå till, räddar liv och minskar utsatthet. När människor i ett samhälle tvingas uträtta sina behov utomhus sprids sjukdomar snabbt genom avföring, och ofta är det barn som drabbas hårdast eftersom de lättare drabbas av infektioner och sjukdomar.
 
Att människor saknar toaletter och kunskap om sanitet gör att nästan en miljard människor idag uträttar sina behov utomhus. Avföring som ligger öppet är inte bara otrevligt, det är också direkt farligt. Avföring som inte tas omhand på ett säkert sätt sprider sjukdomar, och hälften av all undernäring i världen beror på diarrésjukdomar som människor drabbats av på grund av dålig sanitet och smutsigt vatten. 

Att människor saknar toalett får också andra konsekvenser. Många flickor och kvinnor attackeras och trakasseras när de ska uträtta sina behov utomhus, och att hitta ett säkert och privat ställe att uträtta sina behov på tar mycket tid och kraft. Det är också vanligt att flickor slutar skolan när det får mens eftersom det inte finns någon privat toalett att använda när det behövs, och kvinnor har svårt att arbeta de dagar i månaden då de har mens.

Förbättrad sanitet har bevisad positiv effekt på livslängd, fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter och livskvalitet, men trots det är frågan sällan prioriterad av politiker och andra beslutsfattare.Se en film om vad det kan innebära att leva utan en toalett:

En man med ett verktyg hängande över axeln tittar mot kameran med ett majsfält i bakgrunden.

Att leva utan en toalett

En kvinna ger sina barn vatten att dricka.

Gertrude Chiimbwe, Zambia

Gertrude Chiimbwe ger sin treåriga son Hakalima ett glas vatten i Namavwa Ward, Zambia.

“Vi har ingen latrin här, den har fallit ihop, så vi går till busken. Jag mår dåligt när jag måste gå dit. Jag oroar mig alltid för att någon kommer att gå förbi och se mig gå på toaletten. Jag är också orolig för att råka kliva på avföringen och få med sjukdomar hem.”

En kvinna som håller sitt barn.

Patuma Mbande, Malawi

Patuma Mbande med dottern Acklatu utanför deras latrin i Mwenyekondo, Lilongwe, Malawi.

“Ibland har människor lämnat avföring på golvet inne vid min latrin, istället för i hålet. Detta händer särskilt på natten. Jag känner att om jag hade en bättre toalett skulle det göra livet bättre, vi skulle vara friskare. Jag skulle kunna sopa och moppa ordentligt. Om den hade ett tak så skulle flugorna inte kunna flyga ut och in och landa på vår mat.”

En kvinna utanför en allmän toalett

Raju Begum, Bangladesh

Raju Begum, vid en ohygienisk provisorisk latrin i slumområdet Motijharna, Chittagong City, Bangladesh.

”Att använda denna latrin är fruktansvärt - det är en hemsk upplevelse varje gång. Det är riktigt dålig lukt och alla har fått sjukdomar från den. Det drabbade min familj. När den nya latrinen byggts kommer den gamla att förstöras. Det kommer att minska sjukdomar och hygienen kommer att vara bra. Säkerheten kommer också att bli bättre. Jag kommer känna mig tryggare eftersom det inte kommer att vara män som går förbi, som det är nu. Vi vill ha de nya latrinerna överallt.”