Bli månadsgivare

Den 19 november är det den Internationella Världstoalettdagen. Dagen är sedan 2014 en officiell FN-dag och syftet är att uppmärksamma hur livsavgörande det är med toaletter. Något som vi här i Sverige knappt ägnar en tanke åt är för andra människor en fråga på liv och död.

Nästan var tredje person eller 2,36 miljarder människor lever utan en säker toalett. Detta trots att grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet. I de nya globala hållbarhetsmålen som FN:s medlemsstater enades om i september 2015 ingår ett specifikt mål om tillgång till rent vatten och sanitet för alla.


Se vår film om hur det som är ett skämt för vissa är dödligt allvar för andra::

En liten flicka ser ut att göra pruttljud med munnen.

Tillgången till en säker toalett är avgörande också för andra områden så som hälsa, utbildning, jämställdhet och ekonomi.

  • Diarré orsakat av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år. Majoriteten av de dödsfallen (58 procent) hade kunnat undvikas med förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Det innebär att mer än 314 000 barns liv hade kunnat räddas varje år.
En ranglig toalett på pålar över vatten vid en soptipp.

  • Ett gram avföring innehåller nästan en miljon bakterier och 10 miljoner virus. När avföring inte hanteras säkert riskerar därför sjukdomar att spridas via händer, vatten och mat.
  • I Indien lever 774 miljoner människor utan en toalett. Om alla indier utan toalett skulle ställa sig i kö skulle den sträcka sig längre än till månen. I Indien uträttar en halv miljard människor sina behov utomhus. I genomsnitt bajsar 173 indier utomhus på varje kvadratkilometer. På många håll i landet skapar allt bajs som ligger i det fria en sanitär och hygienisk katastrof.
En kvinna inne på ett kontor i anslutning till en toalett.

Varje dag dör 800 kvinnor under graviditet eller barnafödande av orsaker som hade kunnat undvikas. 99 procent av dessa dödsfall sker i så kallade u-länder. En stor dödsorsak är infektioner som orsakats av dålig sanitet och hygien. Enligt en studie av World Health Organization (WHO) har bara 38 procent av sjukvårdsmottagningar i låg- och medelinkomstländer tillgång till rent vatten, 19 procent har inte grundläggande sanitet och 35 procent ger inte möjlighet till hygien genom tvål och vatten.

En leende kvinna utanför sin fina latrinbyggnad.
En glad pojke på en cykel utanför en nybyggd toalettbyggnad.

De första veckorna av ett barns liv är de som mest sårbara. I Afrika söder om Sahara, och i Sydasien, dör fler än 400 000 nyfödda varje år av infektioner orsakade av bristande sanitet, vatten och hygien. Det är därmed den vanligaste dödsorsaken för nyfödda barn.

Barn under fem år är känsliga för infektioner, speciellt om de växer upp utan rent vatten, toalett eller med bristande hygien. Diarré orsakat av smutsigt vatten och dålig sanitet orsakar över 314 000 barns död varje år, och många hundra tusen som trots allt överlever får bestående men som påverkar deras sociala, kognitiva och fysiska utveckling. Infektioner och diarré orsakar hälften av all undernäring i världen. Huvudproblemet är alltså inte brist på mat, utan att barnen inte kan behålla den näring de får i sig.

En smutsig, blöt bakgård där en person bajsar, bakom en byggnad.

Brist på toaletter är ett hinder för barns utbildning. Barn som saknar toalett är oftare sjuka viket gör att de ofta tvingas vara borta från skolan. När det saknas toaletter i skolan blir det svårt för barnen att tillgodogöra sig undervisningen. Enligt UNICEF saknar 46 procent av skolorna i låginkomstländer helt toalett. Och i många skolor måste flera hundra elever dela på en toalett. Många flickor kan inte gå i skolan när de har mens vilket gör att de kommer efter. Det leder till att många flickor helt sluta att gå till skolan.

En ranglig toalett på pålar över vatten vid en soptipp.
En kvinna kommer ut från en latrin.

Bristen på toaletter drabbar flickor och kvinnor hårdast. Kvinnor riskerar övergrepp när de uträttar sina behov utomhus. Extra svårt blir det de dagar de har mens eftersom de då ofta saknar en säker plats att byta skydd eller tvätta sig på. Brist på toaletter gör att flickor hoppar av skolan, slutar jobba och inte kan röra sig ute i samhället under vissa perioder.

En rad fint målade dörrar i en nybyggd toalettbyggnad.
En ranglig toalett på pålar över öppet vatten, med en fiskebåt bredvid.

Kostnaden för sjukvård och uteblivet arbete orsakat av brist på toaletter och rent vatten uppskattas globalt uppgå till 2 241 miljarder kronor varje år. Det är ungefär dubbelt så mycket som det internationella biståndet.

En rad kvinnor står i en toalettkö.