Bli månadsgivare

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

2,3 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Vår statistik

Så stort är problemet

Runt 290 000 barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är runt 800 barn per dag, 33 barn i timman, ett barn varannan minut.
(The Lancet Infectious Diseases 2017 och WASHwatch.org)
Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig.   
43 procent av dessa sjukdomsorsakade dödsfall är barn under fem år.
(FN 2010)
Varje minut dör ett spädbarn på grund av en infektion det fått på grund av brist på rent vatten och en ohygienisk miljö.
(WHO, 2015)
8 av 10 som saknar rent vatten lever på landsbygden.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme [JMP] Report 2015)
7 av 10 som saknar toalett, och 9 av 10 som uträttar sina behov utomhus, lever på landsbygden.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2015)
Nästan hälften av alla människor som saknar rent vatten bor i Afrika söder om Sahara, och en femtedel utan rent vatten bor i Sydasien.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2015)
36 procent av sjukvårdsinrättningarna i Afrika söder om Sahara har inte tvål för handtvätt.
(WHO/UNICEF 2015)
42 procent av sjukvårdsinrättningar i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till rent vatten.
(WHO/UNICEF 2015)
42 procent av sjukvårdsinrättningarna i Sydostasien saknar tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF 2015)
I 54 undersökta låg- och medelinkomstländer saknar var femte sjukhus, det vill säga 19 procent, tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF 2015)
38 procent av sjukvårdsinrättningarna i 54 undersökta låg- och medelinkomstländer har inte tillgång till rent vatten (inom 500 meter) och 35 procent har inte vatten och tvål till handtvätt.
(WHO/UNICEF 2015)
I nuvarande takt kommer risken för spädbarn i Afrika att dö inom de första 28 dagarna i livet (neonatal dödlighet) ligga på samma nivå som i höginkomstländer först 2166.
(WaterAid, Healthy start: the first month of life, 2016)
Under 2015 dog 2 682 000 barn i världen under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000 spädbarn. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstländer. Var femte av dessa barn hade kunnat räddas om de hade tvättats i rent vatten och tagits omhand i en ren miljö av människor som regelbundet hade tvättat händerna.
(United Nations Populations Division, 2015)
För att alla, överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien till år 2030 krävs det en årlig investering på 261,6 miljarder kronor.
(World Bank, The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene summary report, 2016)
Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten, och 34 procent saknar toaletter.
(UNICEF, Advancing WASH in Schools Monitoring, 2015)
I låginkomstländer saknar mer än varannan skola, 53 procent, tillgång till toalett.
(UNICEF, Advancing WASH in Schools Monitoring, 2015)
156 miljoner barn under fem år lider av så kallad ”stunting” (hämmad fysisk och mental utveckling) till följd av undernäring. (2010 var denna siffra 169 miljoner.)
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)
50 miljoner barn under fem år lider av akut undernäring.
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)

Möjligheter

För 200 kronor kan vi förse en människa med en tillgång till rent vatten.
(WASHCost och WaterAid, 2014)
Tillgång till rent vatten och sanitet kan rädda cirka 842 000 liv varje år.
(WHO 2015)
Varje krona som investeras i rent vatten och sanitet ger i snitt en avkastning på minst fyra kronor i ökad produktivitet. (Investering i sanitet ger 5,5 gånger pengarna, och investering i rent vatten ger 2 gånger pengarna i avkastning i ökad produktivitet.)
(WHO, Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage, 2012)
Hygienutbildning är den mest kostnadseffektiva hälsoåtgärden enligt Världsbanken.
(Disease Control Priorities, third edition (volume 2): Reproductive, maternal, newborn and child health, 2016)
Om alla människor överallt hade tillgång till rent vatten skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)
Om alla människor överallt hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)
Om alla människor överallt hade möjlighet att praktisera god hygien skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 23 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

Resultatet

Under 2016 nådde WaterAid över 180 personer med rent vatten varje timma.
(Genomsnittlig siffra, WaterAid 2017)
Under verksamhetsåret 2016/2017 nådde WaterAid ungefär 1,6 miljoner människor med vatten, 2,3 miljoner människor med sanitet samt 3,2 miljoner människor med hygienutbildning.
(WaterAid 2017)
Sedan WaterAids start 1981 har runt 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten genom WaterAid.
(WaterAid, 2017)
Sedan WaterAids start 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till sanitet genom WaterAid.
(WaterAid 2017)
Mellan 1990 och 2015 har 2,6 miljarder människor fått tillgång till rent vatten.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme [JMP] Report 2015)
Mellan 1990 och 2015 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme [JMP] Report 2015)
Nästan hälften av de som fick tillgång till vatten mellan åren 1990 och 2010 bor i Indien och Kina.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012)

 

För en mer utförlig rapport av vårt arbete och våra resultat, se vår Årsberättelse.