Ge en gåva

Över 650 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

Nästan 2,4 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 315 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.

Runt 315 000 barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är nästan 900 barn per dag, 36 barn i timman, mer än ett barn varannan minut.
(WASHwatch.org 2016)

663 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är ungefär en tiondel av världens befolkning.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Update 2015)

Nästan 2,4 miljarder människor i världen har inte tillgång till ordentlig sanitet. Det innebär nästan en tredjedel av världens befolkning.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Update 2015)

36 procent av sjukvårdsinrättningarna i Afrika söder om Sahara har inte tvål för handtvätt.
(WHO/UNICEF 2015)

Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten, och 34 procent saknar toaletter.
(UNICEF, Advancing WASH in Schools Monitoring, 2015)

42 procent av sjukvårdsinrättningarna i Sydostasien saknar tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF 2015)

I nuvarande takt kommer risken för spädbarn i Afrika att dö inom de första 28 dagarna i livet (neonatal dödlighet) ligga på samma nivå som i höginkomstländer först 2166.
(WaterAid, Healthy start: the first month of life, 2016)

Under 2015 dog 2 682 000 barn i världen under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000 spädbarn. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstländer. Var femte av dessa barn hade kunnat räddas om de hade tvättats i rent vatten och tagits omhand i en ren miljö av människor som regelbundet hade tvättat händerna.
(United Nations Populations Division, 2015)

50 miljoner barn under fem år lider av akut undernäring.
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)

156 miljoner barn under fem år lider av så kallad ”stunting” (hämmad fysisk och mental utveckling) till följd av undernäring. (2010 var denna siffra 169 miljoner.)
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)