Bli månadsgivare

Problemet

Världen blir allt mer urbaniserad. Globalt har vi redan nått den punkt där hälften av befolkningen bor i städer. I delar av Afrika och Asien växer stadsbefolkningen snabbt, och de flesta av dessa nya stadsbor lever i "oplanerad tätortsbebyggelse" - ofta bara kallade kåkstäder eller slumområden.

Trots att olika utmaningar finns i varje storstadsområde, så finns det ett antal gemensamma faktorer såsom:

 • Hög befolkningstäthet
 • Snabb omsättning på boende
 • Annorlunda lagar och låg rättslig status för invånare i slumområden
 • Dålig infrastruktur (vattenledningar, el, avlopp, vägar, gatubeläggning)
 • Bostäder av dålig kvalitet byggda på mark som ingen annan vill ha, till exempel på branta sluttningar, alternativt på mark med oklara ägandeförhållanden.

Att bidra till rent vatten och toaletter till dessa människor som är mycket fattiga och ofta inte har någon äganderätt till sin mark och få om ens några juridiska rättigheter är därför en komplex men extremt viktig utmaning.

Vår approach

På grund av komplexiteten så finns det ingen modell som passar alla. Vi har dock en tydlig urban strategi som skiljer sig från hur vi arbetar på landsbygden.

Vårt urbana arbete ska:

 1. Sträva efter att säkerställa att tjänster tillhandahålls på ett inkluderande sätt.
  I stadsområden kan det vara väldigt lätt att missa människor, de fattigaste av de fattiga, de utsatta, de utan rättigheter och de mest uteslutna och osynliga för alla såsom de "manuella renhållarna" som måste försörja sig på att tömma latriner.
 2. Fungera i sammanhanget.
  I praktiken innebär detta att till exempel jobba med de befintliga systemen för vatten- och sanitetstjänster och utmaningen ligger istället i att få ner priserna eller höja kvaliteten och säkerställa att alla får använda dem.
 3. Fokusera på att bygga relationer.
  Stadsområden, särskilt de stora megastäder som vuxit fram, är komplexa och mångfacetterade. Vår roll är att främja samarbete och samverkan till exempel mellan aktivistgrupper, lokala myndigheter och vattenbolag i förhandlingar om att leverera vatten i ett slumområde till ett rimligt pris.
 4. Ge hög prioritet åt sanitet och hygien.
  I stadsområden måste detta vara i fokus. I de flesta urbana bosättningar finns det vatten tillgängligt även om det är till höga priser från vattenkiosker eller småskaliga privata försäljare. Sanitet är däremot fortfarande eftersatt och toalettbesök i det fria utgör den största hälsorisken i stadsområden. Här har återigen de lokala myndigheterna en viktig roll att spela.
 5. Integrera vårt påverkansarbete med vårt arbete med tillhandahållande av tjänster.
  Vi visar hur vi kan förändra saker till det bättre genom vårt praktiska arbete i länder och städer och använder dessa exempel som kraftfulla bevis för nyttan i att tillhandahålla dessa tjänster på nationell nivå och vikten av att människor kräver detta av myndigheterna.

Läs mer om frågorna som rör vårt arbete:

Politisk prioritering | Kvinnor | Mens | Barn | Hälsa | Hållbarhet | Klimat