Bli månadsgivare

844 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

2,3 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett, mer än en tredjedel av världens befolkning.

Runt 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär nästan var tionde människa på jorden.

Det leder till att människor tvingas dricka smutsigt vatten, något som är förenat med livsfara. Många sjukdomar sprids genom smutsigt vatten, exempelvis diarré som är den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn. Varje dag dör runt 800 barn under fem års ålder av sjukdomar som de har drabbats av på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

Tillgång till rent vatten är grundläggande för alla samhällen, och brist på rent vatten får konsekvenser inom många områden. Ofta är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. På många håll i världen är det kvinnors och flickors ansvar att hitta och hämta vatten. Det innebär ofta långa vandringar varje dag där de måste bära tunga vattendunkar i svår terräng. Att hämta vatten tar så mycket tid och kraft att flickor missar viktigt skoltid och kvinnor har svårt att jobba eller vara aktiva i samhället.  

Tillgång till rent vatten är helt avgörande för en fungerande sjukvård. Trots det saknar många sjukvårdsinrättningar (sjukhus, hälsokliniker, vårdcentraler) i låginkomstländer rent vatten. Utan rent vatten riskerar patienter att drabbas av infektioner, sjukhusen är svåra att städa och sjukvårdspersonal kan inte tvätta händerna mellan patienter.

Bristen på rent vatten påverkar individers liv och samhällens utveckling. Rent vatten är helt grundläggande för ekonomisk utveckling, sjukvård, utbildning, kvinnors rättigheter och människors hälsa. Läs gärna mer om hur WaterAid jobbar för att alla människor ska få tillgång till rent vatten.

Se en film om hur det är att leva utan tillgång till rent vatten:

En kvinna tittar mot kameran och har en dörröppning till ett hus i bakgrunden.

Att leva utan tillgång till vatten

En man och hustru sitter utanför sitt hem.

Everest Ngirukwayo, Rwanda

Everest Ngirukwayo, 48, sitter utanför sitt hus i byn Nyiramahirwe med sin son Innocent Twagira, 15, som återhämtar sig från att nästan ha drunknat i sjön när han hämtade vatten.

“Min son föll i sjön när han hämtade vatten. Ett annat barn skickade honom en dunk, men den flöt bort. Han försökte få tag på den men min son kan inte simma så han togs av sjön. Allt vi behöver är säker tillgång till rent vatten nära vårt hus.”

En kvinna som håller sitt barn.

Milimo Mwiinga, Zambia

Milimo Mwiinga, 25, som är gravid, här tillsammans med sin son Gifty, som nästan dog av diarré. Byn Kayola, Namavwa Ward, Zambia.

“Jag är väldigt rädd att när jag får den nya bebisen så kommer samma sak hända som hände Gifty. Jag tänker och oroar mig, men det finns inget jag kan göra.”

En kvinna som håller sitt barn.

Shilpi Mondal, Bangladesh

Shilpi Mondal med sin dotter i deras hem. Byn Moshashoripur, Koyra, Bangladesh. 

“Vi hämtar vatten två-tre mil från vårt hem, vanligtvis en gång var tionde dag. Vi delar en båt med våra grannar eftersom vi inte har råd med en egen. Detta vatten ger oss diarré – det vet vi att det gör – men vad annat kan vi göra – vi har inget val. När jag ger vattnet till min dotter vet jag att det kommer att göra henne sjuk. Det gör mig förtvivlad.”