Anmäl oegentligheter

WaterAid välkomnar dina frågor, synpunkter och klagomål. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att få information om hur vi kan förbättra oss.

Klagomål om gåvor och insamling

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål kring gåvor är du välkommen att kontakta vår givarservice via e-post [email protected] eller via telefonnummer 08-677 30 70. Information om hur vi arbetar med insamling finns i vår insamlingspolicy.

Övriga klagomål

Övriga klagomål kan skickas till [email protected] eller framföras till vår ekonomi- och administrationschef (telefonnummer finns på webbplatsens kontaktsida). Du kan också skicka ett vanligt brev till styrelsens ordförande eller generalsekreterare. Postadressen är:

WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Oegentligheter

WaterAid ser mycket allvarligt på misstanke om oegentligheter inom vår verksamhet. Därför finns det en utarbetad process för att internt utreda och hantera misstänkta oegentligheter. En viktig del i detta är att inga repressalier ska drabba den som rapporterar i god tro, även om misstanken visar sig vara ogrundad.

Om du misstänker brottslig verksamhet uppmanar vi dig att även polisanmäla ärendet.

Alla som arbetar för eller representerar WaterAid har ett särskilt stort ansvar för att rapportera om eventuella oegentligheter, detta i enlighet med vår globala uppförandekod och särskilda globala riktlinjer.

Återkoppling och hantering

Varje ärende registreras i en logg och tilldelas ett ärendenummer. Beroende på vilken typ av ärende som hanteras kan förfarandet och utredningstiden variera. Vår ambition är att bekräfta och informera om vidare hantering inom två arbetsdagar. Under semestertider kan det ta något längre tid.

Anonymitet

Du kan begära att få vara anonym. Detta kan dock försvåra utredning och återkoppling till dig.

Global visselblåsarfunktion

Om du inte är trygg med att rapportera till WaterAid i Sverige så kan du rapportera till en global, extern och oberoende rådgivningslinje, där du får råd om nästa steg och säkerställer att problemet utreds av globala experter inom federationen WaterAid. Du kontaktar den externa rådgivningslinjen genom att skicka e-post till [email protected] eller genom att ringa telefon +44 203 117 2520.