Brist på rent vatten och toaletter påverkar hela samhällen, men ofta är det barn som drabbas värst eftersom de är extra känsliga för sjukdomar, och speciellt vattenburna sjukdomar. Varje år dör ungefär 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär över 800 barn varje dag.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Men även de barn som överlever tvingas, under resten av sina liv, leva med de svåra konsekvenser som brist på rent vatten och sanitet orsakar. Ungefär hälften av all undernäring i världen kan kopplas till diarrésjukdomar och infektioner orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet, och barn som tidigt lider av återkommande diarré utvecklas sämre mentalt, fysiskt och socialt.

Ofta är det barns ansvar, tillsammans med kvinnor, att hämta och bära vatten till hela familjen. Många barn måste varje dag gå långa sträckor för att hämta vatten, vilket leder till att de inte hinner gå i skolan. Även sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet håller barn ifrån skolan vilket såklart påverkar deras möjlighet till utbildning. Tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är alltså avgörande för att barn ska kunna få en utbildning och extra viktigt är det för flickors möjligheter i skolan. Många flickor stannar hemma från skolan flera dagar varje månad, eller hoppar av helt, när de når puberteten. Anledningen är att de inte kan vara i skolan när de har mens om skolan saknar rent vatten och toaletter. Trots det saknar ungefär 30 procent av alla skolor tillgång till rent vatten och toalett.

Hur arbetar WaterAid?

WaterAid arbetar för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten och sanitet, men eftersom barn är extra utsatta för konsekvenserna har vi ofta ett speciellt fokus på just barn i våra program. Vi säkerställer exempelvis att vattenposter och toaletter är anpassade så att de lätt kan användas av barn, och flera av våra program fokuserar på vatten och toaletter i skolan så att barn ska kunna genomföra sin utbildning.

Barn är också snabba att lära sig nya saker vilket gör att hygienutbildning i skolor ofta är effektivt för att förändra hela samhället. Kunskapen som barnen får i skolan sprider de senare vidare till familj och andra i lokalsamhället, och blir då ambassadörer för toaletter och hygien. Vi lär barn om hygien genom anpassade utbildningsmetoder såsom teater, spel och sång, och vi organiserar skolföreningar där barn kan engagera sig för att lära vidare och uppmuntra till god hygien.

När barn får tillgång till rent vatten och sanitet förbättras deras möjligheter i livet. Deras hälsa förbättras, de får mer tid i skolan, och kanske framförallt får de möjligheten att vara barn på riktigt.

 

Läs WaterAids rapport om barn och hälsa: "Coordinate, integrate, invest" >

Smutsigt vatten hindrar skolgång

Thumbnail
Det händer ofta att jag inte kan gå i skolan för att jag är sjuk. För att få bättre liv så behöver vi en ordentlig toalett.
Mustapha, 12 år, Morondava, Madagaskar

Mustapha gillar skolan och hans favoritämnen är matematik, historia och malagassiska. Men tyvärr tvingas han missa en del lektioner eftersom han ofta blir sjuk. Han får magont och diarré på grund av det smutsiga vattnet han dricker.

Mellan husen kastar invånarna sina sopor. Flera toaletter har byggts hängandes över skräpet och toaletterna töms direkt på toppen av sopbergen. När tidvattnet kommer in svämmar det över hela området och tar med sig skräp och avföring in i folks hem. 

Om det fanns rent vatten och toaletter tillgängligt skulle det innebära att Mustapha har en chans att avsluta sin utbildning, ta examen och göra ett avtryck i sitt samhälle.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.