4 av 5 tvättar inte händerna efter toalettbesök

den
15 oktober 2018
WaterAid/Mani Karmacharya
PRESSMEDDELANDE
 

Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken att drabbas av diarré med 50 procent, men trots det tvättar bara var femte person i världen händerna efter att de bajsat. Den 15 oktober är det internationella handtvättardagen och inför den uppmanar WaterAid regeringar över hela världen att prioritera insatser för bättre hygien, tillgång till rent vatten och fler toaletter.

Den 15 oktober är det internationella handtvättardagen, en dag som finns för att uppmärksamma vikten av bra handhygien. Handhygien är ofta en förbisedd utvecklings- och hälsofråga, trots överväldigande bevis på att det är en av de mest effektiva insatser som kan genomföras för förbättrad hälsa.

Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande hygien, smutsigt vatten och otillräcklig sanitet. Ett av huvudproblemen är att bara 19 procent av befolkningen i världen tvättar händerna med tvål och vatten efter att de har uträttat sina behov. Situationen förvärras ytterligare av att mer än en tredjedel av alla sjukhus i världen inte ger personal och patienter möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Att tvätta händerna med tvål och vatten är det första och bästa sättet att undvika diarrésjukdomar, och med bättre handhygien hade tusentals människors liv kunna räddas varje år. Särskilt viktigt är såklart möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten för de som arbetar inom sjukvården, och därför är det alarmerande att mer än vart tredje sjukhus inte har tvål och rent vatten. Regeringar och beslutsfattare över hela världen måste nu satsa mer på hygien, både genom att ge människor bättre möjlighet att tvätta händerna, men också genom utbildningskampanjer, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Fakta om hygien