62 världsledare i gemensamt upprop för vatten och hygien i kampen mot covid-19

den
15 maj 2020
WaterAid/Ernest Randriarimalala

62 världsledare i gemensamt upprop för vatten och hygien i kampen mot covid-19 – Sveriges biståndsminister och WaterAid bland undertecknarna

PRESSMEDDELANDE
 

Idag lanserades ett globalt upprop där 62 världsledare, bland dem WaterAid och biståndsminister Peter Eriksson, uppmanar till att vatten, sanitet och hygien måste prioriteras i insatserna för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Ett viktigt upprop enligt WaterAid eftersom tre miljarder människor idag saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, trots att det är det första skyddet mot att smittas.

Idag publicerades ett gemensamt upprop från bland andra Peter Eriksson (minister för internationellt utvecklingssamarbete), WaterAid, WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom, UNICEF, presidenterna i Etiopien, Österrike, Nigeria samt många andra världsledare. I uppropet ”World leaders’ Call to Action on COVID-19”, framtaget på initiativ av Sanitation and Water for All, uppmanas till att alla planer och insatser för att bekämpa spridningen av coronaviruset måste prioritera vatten, sanitet och hygien.

Läs hela uttalandet här >

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Vi välkomnar att Sverige ställer sig bakom uppropet. Vi hoppas att Sverige och alla andra som skrivit under nu också agerar och ser till att vatten och hygien till de allra fattigaste verkligen blir prioriterat, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Tre miljarder saknar rent vatten och tvål

Det första skyddet mot att smittas av covid-19 är god handhygien, att regelbundet tvätta händerna med tvål och rent vatten. Men idag saknar tre miljarder människor i världen den möjligheten.

WaterAid är kritiska till att hygien sällan prioriterats i insatserna för att bekämpa spridningen av coronaviruset, både av biståndsgivare och av regeringar. Detta trots WHO:s rekommendationer till medlemsstater om att alla människor måste ha möjlighet till handhygien för att minska smittspridningen av covid-19.

Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Biståndets syfte är att stötta de mest utsatta länderna, samhällena och människorna. Om inte hjälpen når de allra fattigaste med det mest grundläggande skyddet mot covid-19 så är det ett misslyckande. Framtida investeringar för att bekämpa coronapandemin måste fokusera på vatten och hygien, och särskilt krävs satsningar på förbättrad tillgång till vatten och hygien inom sjukvården, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Sverige måste stå upp för vatten och hygien under World Health Assembly

Idag saknar 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i låginkomstländer tillgång till rent vatten, och en av sex globalt saknar helt faciliteter för handhygien. Utan rent vatten och möjlighet till hygien riskerar sjukhus att bli epicentrum för utbrott av covid-19 snarare än platser för vård.

På måndag den 18 maj genomförs World Health Assembly, WHO:s beslutande organ, då hälso- och sjukvårdsministrar från hela världen träffas för att diskutera globala hälsofrågor. Mötet har beskrivits som det viktigaste hälsomötet på en generation. Under World Health Assembly planerar EU att lägga fram en resolution om covid-19, en resolution som idag (14 maj) inte beskriver vatten, sanitet och hygien inom sjukvården som prioriterat i responsen på coronapandemin.

Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Vi vill se ett mycket tydligare fokus på vatten och hygien i EU:s resolution som ska läggas fram under World Health Assembly. Inför och under mötet är det nu viktigt att Sverige och de länder som står bakom uppropet driver på för att vatten och hygien lyfts upp som prioriterat i den resolution som ska antas, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om uppropet ”World leaders’ Call to Action on COVID-19"

Statschefer, regeringschefer, ministrar och ledare från FN-organ, internationella finansinstitut, biståndsorganisationer, företag och forskningsinstitut har gemensamt skrivit under ett upprop på initiativ av Sanitation and Water for All om att prioritera vatten, sanitet och hygien i responsen på covid-19.

Bland undertecknarna finns från Sverige Torgny Holmgren (Stockholm International Water Institute), Magnus Groth (Essity) och Diana Amini (H&M Foundation).

Läs hela uttalandet här >

Om World Health Assembly

World Health Assembly är Världshälsoorganisationens (WHO) beslutande organ. World Health Assembly arrangeras en gång per år då hälsoministrar från hela världen träffas för att diskutera och besluta om gemensamma åtgärder för förbättrad global hälsa. I år arrangeras World Health Assembly den 18 maj, och mötet är i år digitalt på grund av coronapandemin.

Fakta och statistik

  • 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.
  • 1 av 6 sjukvårdsanläggningar globalt saknar helt faciliteter för handhygien.
  • Tre miljarder människor (40 procent) saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten.
  • Vatten, sanitet och hygien var redan innan coronapandemin gravt underfinansierad. Mindre än 15 procent av utvecklingsländerna hade tillräcklig finansiering för att alla ska kunna nås med vatten, sanitet och hygien.
  • Bara 3 procent av det statliga utvecklingsbiståndet går till vatten, sanitet och hygien.
  • Mål 6 i de globala hållbarhetsmålen, rent vatten och sanitet, är ett av de mål som är längst ifrån att uppnås till 2030.