Akut brist på mensskydd och rent vatten i coronapandemins spår drabbar kvinnor i världens fattigaste länder – varnar WaterAid

den
28 maj 2020
WaterAid/Mani Karmacharya
PRESSMEDDELANDE
 

Nedstängda samhällen, rörelserestriktioner och isolering – coronapandemin har över hela världen lett till akuta svårigheter för flickor och kvinnor att få tag i mensskydd och faciliteter för menshygien, det varnar WaterAid för idag på internationella mensdagen.

Nedstängda samhällen, rörelserestriktioner och brist på rent vatten, toaletter och mensskydd har på många platser i världen gjort det omöjligt för flickor, kvinnor och transpersoner att sköta sin mens på ett hygieniskt sätt. Den internationella organisationen WaterAid varnar idag på internationella mensdagen för att coronapandemin leder till ökad ojämställdhet och uppmanar till att satsningar på rent vatten, sanitet och menstruell hälsa måste finnas med i insatser för att bemöta dess konsekvenser.

I exempelvis Indien har nedstängningen av samhället stängt många fabriker som tillverkar mensskydd, och vissa fabriker har dessutom, fullt förståeligt, ställt om sin verksamhet till att istället tillverka ansiktsmasker. Även distributionen har påverkats eftersom skolor har stängts, och i framförallt fattiga samhällen är skolorna den enda platsen där flickor får mensskydd och information om mens.

Situationen har skapat en enorm brist på mensskydd och faciliteter för menshygien i Indien och andra länder. Nyligen genomförde Menstrual Health Alliance, där WaterAid ingår, en undersökning bland organisationer som arbetar med mensfrågor i Indien och vissa afrikanska länder. 62 procent svarade att de upplevde en ökad utmaning för kvinnor att få tag i mensskydd i samhällena där de arbetar. 22 procent svarade att kvinnor i samhällena där de arbetar nu helt saknar tillgång till mensskydd.

Globalt saknar var fjärde kvinna, ungefär en miljard, tillgång till en fungerande toalett, vilket gör det svårt för dem att ta hand om sin mens. Under pandemin har många offentliga toaletter stängts på grund av restriktioner, vilket ytterligare försämrat kvinnors möjlighet till god menshygien.

Martina Nee, jämställdhetsrådgivare på WaterAid Sverige, kommenterar:

– Coronapandemin har förändrat mycket i världen, men den har inte förändrat det faktum att kvinnor har mens. Arbetet med att bryta stigman kring mens och förbättra kvinnors möjlighet till menstruell hälsa har gjort stora framsteg de senaste åren. Coronapandemin riskerar nu att rasera många av de framsteg som gjorts, och därmed också hota arbetet för en mer jämställd värld, säger Martina Nee.

– Utan mensskydd, utan rent vatten, utan fungerande toaletter och utan kunskap om mens kan vi aldrig nå en värld där kvinnor och män har samma möjligheter i livet. Alla akuta insatser för att bekämpa coronapandemin måste försäkra att kvinnors möjlighet till menshygien inte påverkas, och alla långsiktiga insatser för att bemöta coronapandemins konsekvenser måste innehålla satsningar på rent vatten, toaletter och menstruell hälsa, säger Martina Nee.

Så arbetar WaterAid

WaterAid är en av de ledande organisationerna i världen som arbetar för förbättrad menstruell hälsa i låginkomstländer. WaterAid arbetar nu på flera olika sätt för att hjälpa flickor och kvinnor att kunna ta hand om sin mens under pandemin. Organisationen gör det genom att försäkra att regeringar och myndigheter inte tappar bort menstruell hälsa i sina insatser för att bekämpa coronapandemin, samt genom att direkt förbättra flickors och kvinnor kunskap om mens och tillgång till mensskydd, rent vatten och toaletter.

Ladda ner bilder här >

Fakta och statistik om mens

  • Den 28 maj varje år infaller internationella mensdagen, en dag som finns för att lyfta mensfrågan, sprida information om menstruell hälsa och bryta menstabun
  • Varje dag har ungefär 300 miljoner flickor och kvinnor mens
  • I låginkomstländer saknar 53 procent av skolorna fungerande toalett vilket innebär att flickor inte kan byta mensskydd och hantera sin menshygien i skolan
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs
  • Ungefär en miljard flickor och kvinnor saknar tillgång till fungerande toalett
  • Enligt en rapport från WaterAid missar var tredje flicka i Sydasien skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien
  • Enligt en rapport från WaterAid uppger 31 procent av flickorna i Bangladesh att mens påverkar deras skolresultat