BLOGG: Ännu ett toppmöte för ministrar i en exklusiv schweizisk stad – varför ska vi bry oss?

den
20 april 2019
WaterAid/Tom Greenwood
BLOGG
 

Så var det ännu en gång dags för ministrar, organisationer och experter att samlas i en exklusiv schweizisk stad för att diskutera tillståndet i världen. Det är inte första gången, och det är definitivt heller inte sista gången, men är det verkligen viktigt? Ger dessa möten någon effekt? Mitt svar på den frågan är ja, de ger effekt. Jag har sett det själv, hur möten, resolutioner och påverkansarbete under toppmöten faktiskt leder till konkreta förbättringar för människor i de länder där WaterAid arbetar.

Idag (20 maj) reser jag till Genève för att delta på World Health Assembly, Världshälsoorganisationens beslutande organ som varje år samlar hälsoministrar från hela världen. Och jag reser dit med ett tydligt budskap till ministrar och regeringar; skriv på en resolution om förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien på sjukhus och sjukvårdsanläggningar. För bristen på rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården skapar en global hälsokris som måste lösas.

Idag saknar nästan varannan sjukvårdsanläggning i låginkomstländer tillgång till rent vatten. Det innebär att människor inte kan få den vård de behöver. Det innebär att kvinnor dör när de föder barn eftersom barnmorskorna inte kan tvätta händerna med tvål och rent vatten. Det innebär att barn kommer hem från sjukhus med livsfarliga infektioner eftersom de behandlats på barnavårdsavdelningar som inte rengörs ordentligt. Och det innebär att miljoner människor riskerar att dö av antibiotikaresistenta bakterier som sprids och förökar sig i smutsiga sjukhusmiljöer utan rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien.

Forskning och utveckling av nya mediciner och vaccin som kan behandla och bekämpa antibiotikaresistenta infektioner är såklart helt nödvändig, och behovet av dem är akut. Tyvärr ser vi på WaterAid att nästan allt fokus för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier hamnar på just vaccin och medicin, trots att all forskning visar att förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomar alltid är mer effektiva än behandlingar av sjukdomar som redan brutit ut. De mest effektiva verktygen för att minska smittspridning och förebygga sjukdomar är också de enklaste; rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien i samhällen och på sjukvårdsanläggningar. WHO har också erkänt vatten, sanitet och hygien som helt avgörande för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier, men trots det ser vi att det saknas både politisk vilja och finansiella investeringar för att förbättra situationen.

Därför är den resolution om förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården som läggs fram av Tanzania, Zambia och Eswatini under World Health Assembly så viktig. Resolutionen kommer stödjas av Sverige genom EU, ett stöd som WaterAid starkt välkomnar, särskilt eftersom Sverige har stor trovärdighet internationellt när det kommer till hälsa, jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Vi hoppas och tror att Sverige också fortsätter att vara ledande inom dessa frågor och bidrar till att resolutionen inte bara går igenom utan också kan uppfyllas.

Vi vet att WaterAids medverkan på World Health Assembly är viktig och får effekt för människor i de länder där vi arbetar. Vi vet för vi har sett det tidigare. Förra året var vårt mål att en resolution  om bekämpning av kolera skulle röstas igenom, något som också blev verklighet. Från beslut till påverkan är vägen lång, men vi har redan börjat se resultat då nationella åtgärdsplaner för att bekämpa kolera har utvecklats i de värst drabbade länderna, där vatten, sanitet och hygien nämns sida vid sida med vaccin som avgörande åtgärd.

Så resolutioner som den som nu läggas fram under World Health Assembly får effekt, men en resolution i sig själv är inte nog. Det viktiga är hur den används.

För WaterAid globalt, men särskilt för våra kollegor i de länder där brist på vatten, sanitet och hygien utgör ett stort problem, innebär resolutionen ett viktigt verktyg. Genom att ställa sig bakom resolutionen åtar sig länder att faktiskt investera politiskt och finansiellt kapital i förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det innebär att vi kan påverka och hjälpa dem att agera på det löftet. Men resolutionen innebär också att WaterAid kan stötta människor och samhällen vars sjukvårdsanläggningar idag saknar rent vatten, toaletter och hygien att av sina regeringar och myndigheter kräva förbättringar.

Så ja, toppmöten som det i Genève får effekt, och det är just därför organisationer som WaterAid måste fortsätta delta på dem. För trots att positiva steg tagits är vi väldigt långt ifrån en värld där alla människor och varje sjukvårdsanläggning har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Världens länder måste öka takten och det är med det budskapet jag reser till World Health Assembly. 

Leah Richardson
  


WASH & Health Advisor
WaterAid

[email protected]