BLOGG: Fler och fler utlovade satsningar på vatten och hygien i kampen mot coronaviruset

4 min läsning
wateraid-wha
Image: WaterAid/James Kiyimba
BLOGG
 

I slutet av maj samlades Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande organ, Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly, WHA) för sitt årliga möte med hälso- och sjukvårdsministrar från hela världen. Många anser att årets digitala möte var ett av de viktigaste sedan WHO bildades 1948.

I samband med WHA ägde ett annat möte rum, där jag tillsammans med över 900 andra personer från hela världen möttes digitalt, för att diskutera coronapandemin samt betydelsen av vatten, sanitet och hygien kopplat till en säker och kvalitativ sjukvård för alla. Som hälsorådgivare på WaterAid är detta något jag känner ett stort engagemang för.

Du kanske undrar vad rent vatten, toaletter och hygien har att göra med covid-19? Mycket, vilket blir tydligt när man lyssnar till Mike Ryans invigningstal på mötet (chef för Världshälsoorganisationens (WHO) Health Emergencies Programme):

Det är väldigt svårt att säga till människor att tvätta händerna när det inte finns något vatten, väldigt svårt att desinficera vårdplatser där coronapatienter isoleras och att göra medicinska prioriteringar när det inte finns vatten. Ibland skapar vi väldigt sofistikerade lösningar för saker som egentligen är helt okomplicerade problem. Att vatten, sanitet och hygien är en grundförutsättning för kvalitativ hälso- och sjukvård är något vi försummar hela tiden.

Vi vet att frekvent handtvätt med tvål och vatten är ett av de bästa sätten att förhindra spridning av infektionssjukdomar. Vi vet också att det är det mest effektiva sättet för att undgå att bli smittad av covid-19.

Har du tänkt på hur vår nya coronavardag skulle se ut om du inte kunde tvätta händerna hemma för att du inte hade tillgång till vatten? Här i Sverige är vi oroliga över bristen på skyddsutrustning inom vård och omsorg, men föreställ dig att du behöver uppsöka vård och att läkaren inte ens kan tvätta händerna mellan patienterna?

Det som vi knappt ens kan föreställa oss här hemma är en normalitet för 785 miljoner människor i världen, som saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Eller för nästan hälften av vårdinrättningarna i låginkomstländer, som inte har tillgång till rent vatten.

Trots att en god handhygien är avgörande i kampen mot covid-19, lyser satsningar på förbättrad hygien med sin frånvaro i de flesta insatser för att bekämpa coronaviruset. I stället riktas nästan allt fokus mot att hitta ett vaccin.

Framtagandet av ett vaccin är självklart oerhört angeläget. Men det är inte den enda lösningen. Precis lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, är att få de basala förutsättningarna för en god hygien på plats, både i förebyggande syfte och för en långsiktig kontroll av viruset. Det borde vara en självklarhet. Och kanske börjar vi se en förändrad syn på detta.

Världshälsoförsamlingens medverkande hälso- och sjukvårdsministrar (från 130 länder) enades i den så kallade covid-19-resolutionen, som stakar ut vägen framåt i bekämpandet av coronaviruset. Den innehåller ett – om än litet – omnämnande av att tillgången till vatten, toaletter och hygien behöver säkerställas för att förebygga och kontrollera viruset.

I ljuset av att förra årets möte resulterade i att de medverkande länderna enades om att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet och hygien inom hälso- och sjukvården, är denna formulering i covid-19-resolutionen av yttersta vikt.

Detta starka politiska ställningstagande upprepades under WHA, där Åsa Anderson från Sida tillsammans med andra högnivå representanter öppnade mötet. Sida bekräftade Sveriges politiska hållning med ett kraftfullt budskap till såväl regeringar som bidragsgivare:

Om vi inte gör denna kritiska koppling mellan WASH* och sjukvård så kan inga åtgärder eller investeringar i hälsa vara så effektiva som de skulle kunna vara, och borde vara. Jag instämmer i årets resolution som kräver av oss alla att vi ser till att WASH finns med i våra hälsostrategier samt finansieringsmekanismer, som en del i våra insatser för att stärka våra hälso- och sjukvårdssystem idag och i framtiden.

Fler glädjande nyheter hittar vi här på hemmaplan, där Utrikesdepartementet skrivit under ett uttalande tillsammans med över 60 länder samt andra organisationer och aktörer, däribland WaterAid. Uttalandet lyfter fram att vatten, sanitet och hygien måste prioriteras i både akuta och långsiktiga insatser för att bekämpa coronapandemin.

Att så tydligt och kraftfullt placera vatten, sanitet och hygien i fokus för att förebygga och kontrollera coronaviruset, visar på ett starkt ledarskap från Sverige på den globala arenan.

WaterAid har i flera decennier arbetat för att fler samhällen och sjukhus ska få rent vatten, toaletter och hygien. Självklart vill vi gärna stötta regeringens viktiga arbete att leva upp till sitt åtagande. Vi kan bidra med vår tekniska expertis samt det faktum att vi är en världsomspännande organisation med verksamhet i 26 länder.

Men jag ser också att WaterAid har en viktig roll i att driva på för att Sveriges löften om att prioritera vatten, sanitet och hygien i bekämpningen av coronapandemin blir verklighet och inte bara tomma ord. Nu är tid att agera.

*WASH= Water, sanitation and hygiene

 

Leah Richardson
  

Leah Richardson
WASH & Health Advisor
WaterAid

[email protected]