BLOGG: Brist på vatten, sanitet och hygien gör sjukvård livsfarlig – nu krävs en revolution

4 min läsning
wateraid-blogg-do-no-harm
Image: WaterAid/James Kiyimba
BLOGG
 
Inför World Patient Safety Day skriver Leah Richardson (WASH and Health Advisor - WaterAid Sverige) och Alison Macintyre (Health Technical Lead - WaterAid Australien) om varför det krävs en revolution inom sjukvården för förbättrad patientsäkerhet.

 

Dagen kan ses som en hyllning till de framsteg som gjorts när det kommer till att uppfylla den hippokratiska eden. En dag att fira de förbättringar som uppnåtts globalt i att försäkra att alla människor som söker vård får den behandling de behöver utan att behöva oroa sig för att drabbas av negativa konsekvenser. Det finns anledning att hylla de framsteg som gjorts, men framförallt hoppas vi att dagen blir en väckarklocka till att göra mer. För WaterAid är World Patient Safety Day en dag då vi uppmanar till en revolution inom sjukvården, en revolution som måste starta med rent vatten, sanitet och hygien (WASH).

Den hippokratiska eden har funnits i årtusenden, men ännu äldre är kunskapen om vattens betydelse för människors hälsa. Trots det har den medicinska utvecklingen i världen gått snabbare än utvecklingen av att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Tidigare i år presenterade WHO och Unicef för första gången global statistik över tillgång till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar. Och statistiken är alarmerande. Var fjärde sjukvårdsanläggning i världen har inte grundläggande tillgång till rent vatten. Var femte har inte grundläggande sanitet och nästan hälften saknar faciliteter för handhygien i anslutning till var behandling utförs. Ännu värre är situationen i världens låginkomstländer.

Vad statistiken visar är att vi har misslyckats, vi lever inte upp till principen om Do no harm. Vi orsakar skada när patienter drabbas av sjukdomar och infektioner på platser där de söker vård eftersom läkare och sjuksköterskor inte kan tvätta händerna med tvål och rent vatten. Vi orsakar skada när antibiotikaresistenta bakterier sprids eftersom hygienen brister på sjukvårdsanläggningar. 
Även för oss som dagligen jobbar med de här frågorna är statistiken chockerande. Det är chockerande att var fjärde sjukvårdsanläggning i världen saknar rent vatten. Men hur kunde vi hamna så fel? Och framförallt, vad kan vi göra för att förändra detta? Statistiken må vara ny, men lösningarna är kända sedan länge.

I maj i år röstade alla länder vid World Health Assembly, WHO:s beslutande organ, för en resolution om förbättrad tillgång till WASH på sjukvårdsanläggningar för förbättrad patientsäkerhet. I resolutionen slogs fast att tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för patientsäkerhet och minskad infektionsrisk för patienter, vårdare och sjukvårdsanställda.

Resolutionen uttryckte också tydliga kopplingar mellan förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar och den globala handlingsplanen för att motverka antibiotikaresistens. För om tillgången till WASH på sjukvårdsanläggningar förbättras minskar antalet infektioner vilket också minskar behovet av antibiotika och därmed spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Det får positiva konsekvenser för hälsa och ekonomisk utveckling lokalt, nationellt och globalt.

I förra veckan (9-11 september 2019) arrangerade WHO och Unicef ett globalt event om WASH på sjukvårdsanläggningar som samlade länder och andra aktörer med målet att gemensamt kick-starta utvecklingen mot en värld där alla sjukvårdsanläggningar har rent vatten, sanitet och hygien. Under eventet delades inte bara lärdomar utan länder gjorde också flera åtaganden. Lärdomar och åtaganden är viktiga men lösningarna har vi redan. Vad som nu krävs är politisk vilja och ansvarstagande från högsta nivå, och ökad finansiering till hållbar förändring av sjukvårdssystem som försäkrar tillgången till vatten, sanitet och hygien.

World Patient Safety Day är ett utmärkt tillfälle för oss att mobilisera alla krafter för att genomdriva förändringar som försäkrar att alla sjukvårdsanläggningar får rent vatten, sanitet och hygien. Det är den första dagen tillägnad patientsäkerhet, och därför måste den fokusera på det mest grundläggande. Resolutionen om förbättrad tillgång till WASH inom sjukvården är en början, inte ett slut. Den är ett verktyg, inte ett mål, och World Patient Safety Day kan användas för att omvandla resolutionen till en revolution.

Det mest grundläggande har negligerats alltför länge, och löser vi inte det mest grundläggande kan andra åtgärder för att förbättra patientsäkerheten aldrig bli effektiva. Utan rent vatten, sanitet och hygien kan vi aldrig leva upp till löftet om att inte orsaka någon skada.

Om World Patient Safety Day

I maj 2019 beslutade WHO att inrätta World Patient Safety Day för att uppmärksamma vikten av patientsäkerhet inom sjukvården. Den första World Patient Safety Day uppmärksammas den 19 september 2019.