COP27: Historiska framsteg blandat med svaga åtaganden

3 min läsning
BLOGG
 

Under två veckor har världens ledare varit samlade i Sharm el-Sheikh i Egypten för att diskutera vår tids ödesfråga – klimatet. Den 20 november avslutades förhandlingarna och ett övergripande slutdokument har antagits. WaterAid ser det som en stor framgång att frågan om vatten för första gången nämns i slutdokumentet. Samtidigt är det oroande att inte mer görs för att bromsa klimatförändringarna.

Under årets klimatmöte diskuterades en rad viktiga frågor. WaterAid hade flera representanter på plats som deltog i olika seminarier och event. När slutdokumentet nu presenterats kan vi konstatera att det är första gången som ”vatten” överhuvudtaget nämns. Bland annat står det att man ”erkänner också den avgörande rollen av att skydda, bevara och återställa vattensystem och vattenrelaterade ekosystem för att leverera åtgärder för klimatanpassning, samtidigt som sociala och miljömässiga skyddsåtgärder säkerställs”.

"Det är helt avgörande att världen uppmärksammar att vatten, sanitet och hygien är väldigt viktigt i arbetet med att klimatanpassa samhällen. Detta har saknats i tidigare dokument och vi på WaterAid är förstås väldigt positiva till att vatten nu lyfts upp på det här sättet. Människor måste kunna leva ett värdigt liv och överleva även i ett förändrat klimat. Vi ser fram emot att följa arbetet framåt", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige.

WaterAid välkomnar också beslutet att skapa en speciell fond för skador och förluster, där höginkomstländer ska bidra till att betala för skador som orsakats av klimatförändringarna i låginkomstländer. Många av de länder som drabbas hårdast har bidragit minst till att orsaka de här problemen och dessa länder har dessutom svårt att finansiera de nödvändiga åtgärderna själva. Många av de praktiska detaljerna återstår, men det faktum att länder kommit överens om att skapa en sådan fond är en historisk seger för klimaträttvisa. 

Samtidigt är vi oroliga över det övergripande resultatet eftersom mötet inte ledde fram till några nya åtaganden från länder att fasa ut fossila bränslen. Inte heller kom man överens om tillräckliga åtgärder för att nå det viktiga 1,5-gradersmålet. Överlag saknar det övergripande slutdokumentet den känsla av brådska som FN:s klimatpanel IPCC förmedlade i sin senaste vetenskapliga sammanställning av klimatförändringarna och deras effekter tidigare i år.

"Vi på WaterAid ser att ambitionen måste öka drastiskt för att minska utsläppen globalt. Det är särskilt viktigt att skydda människor som bor i samhällen där klimateffekternas effekter slår som hårdast, särskilt i låginkomstländer. Samtidigt måste satsningarna på klimatanpassning öka för att avvärja de mest akuta hoten många står inför här och nu", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige.

WaterAid uppmuntrar världens länder, i synnerhet höginkomstländer som Sverige, att öka sina satsningar på vatten, sanitet och hygien (WASH) globalt:

Tre anledningar till att investera mer i WASH: 

  • Investeringar i vatten, sanitet och hygien är enligt FN:s klimatpanel IPCC en av de mest effektiva åtgärderna för att anpassa sig till klimatförändringarna.  
  • En växande mängd forskning visar att vatten, sanitet och hygien är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Uppskattningsvis står avloppsvatten globalt för ca 12 % av metanutsläpp och ca 4 % av kväveoxidutsläpp. 
  • Ökade satsningar på vatten, sanitet och hygien bidrar till att samhällen blir bättre rustade inför kommande katastrofer. Bland annat kan välkonstruerade vattenkällor och klimattåliga toaletter bidra till att människor kan få tag på rent vatten och att vattenburna sjukdomar inte sprids även om en naturkatastrof slår till.