Cyklonen Freddy riskerar förvärra kolerautbrott i sydöstra Afrika

3 min läsning
wateraid-Mechanhelas-kolera
Image: WaterAid/Edson Artur at Signus
PRESSMEDDELANDE
 

WHO gick nyligen ut med en skarp varning om att 1 miljard människor i totalt 43 länder befinner sig i riskzonen för kolerautbrott. Flera av de drabbade länderna har fram tills nu inte haft fall av kolera på många år. Antalet döda befaras nu stiga efter cyklonen Freddy, skriver WaterAid.

Under en pressträff igår, den 15 mars, meddelande WHO att 26 länder nu har aktiva kolerautbrott. I nio av länderna klassas utbrotten som allvarliga och i de övriga som pågående. Ytterligare 17 länder beskrivs befinna sig i hög risk eftersom de är grannländer till länder där kolerautbrotten är pågående. Av de 26 länderna med aktiva utbrott ligger 13 i Afrika.

Klimatförändringarnas effekter ökar risken för utbrott av vattenburna sjukdomar, däribland kolera. I Malawi och Moçambique, två länder med pågående kolerautbrott, har cyklonen Freddy orsakat kraftiga översvämningar. Antalet smittade och döda befaras nu stiga eftersom cyklonen förstört nödvändig vatten- och sanitetsinfrastruktur.

"Cyklonen Freddy demonstrerar tydligt behovet av satsningar på mer klimatanpassad vatteninfrastruktur och toaletter. Kolerakrisen slår som allra hårdast mot fattiga samhällen där bristen på vatten, toaletter och hygien är stor. Här kan Sverige och världen göra mer", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

WHO har sedan tidigare meddelat att det pågående utbrottet i Malawi är det värsta i landets historia. Enligt siffror från den 13 mars 2023 har Malawi haft 53 464 bekräftade fall av kolera och 1 643 människor har dött. Andelen av de som smittats av sjukdomen som dött i den uppgår till 3 procent. Grannlandet Moçambique har registrerat 8 532 fall och totalt 54 personer har dött.

Experter överens: vatten och toaletter är avgörande

I Malawi saknar tre fjärdedelar av befolkningen en fungerande toalett och omkring 30 procent har inte grundläggande tillgång till rent vatten nära hemmet. I Moçambique lever 63 procent av befolkningen utan toalett och en tredjedel av alla människor saknar tillgång till rent vatten. Ungefär hälften av alla sjukhus och vårdcentraler saknar rent vatten.

Enligt Guilherme Tomo, chefläkare i distriktet Mecanhelas i Moçambique, är kopplingen mellan klimat, vatten och hälsa tydlig:

"När det regnar mer, och blir översvämningar, blir problemen fler eftersom dricksvattnet blandas ut med smutsigt vatten, vilket gör att kolera och andra vattenburna sjukdomar sprids. Även när regnet helt uteblir ser vi hur antalet kolerafall skjuter i höjden. Både för mycket och för lite regn påverkar spridningen av kolera."

En man i vit rock står framför ett sjukvårdstält.
Guilherme Tomo, chefläkare i distriktet Mecanhelas i Moçambique.
Image: WaterAid/Edson Artur at Signus

Enligt ett tidigare uttalande från WHO:s chef för kolerarespons, dr Philippe Barboza, är satsningar på säkert vatten och sanitet avgörande för att få slut på krisen:

"Förebyggande arbete är nyckeln. Nästan hälften av världens befolkning saknar tillgång till säker sanitet. Tillgång till säkert dricksvatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Att göra dessa rättigheter till verklighet skulle innebära ett slut på kolera."

WaterAid arbetar med koleraprevention i Malawi, Moçambique och flera andra hårt drabbade länder. Arielle Nylander, expert inom hälsofrågor på WaterAid, kommenterar:

"Investeringar i vatten, sanitet och hygien är den enda långsiktiga lösningen. Det finns inget annat sätt att få slut på denna pandemi – vi kan tyvärr inte vaccinera oss ur den här. Om världens ledare och regeringar visade samma beslutsamhet att få stopp på kolera som man gjorde för covid-19 skulle sjukdomen inte längre utgöra ett hot mot över en miljard människor."

 

Länkar

Infomation om kolera

Ny policyrapport: Ending the water, sanitation and hygiene crisis together: policy priorities for accelerating progress