Dåliga toaletter tvingar flickor och kvinnor till frånvaro vid mens

3 min läsning
En kvinna sitter framför ett färgglatt schackbräde och håller upp drottningen.
Image: WaterAid/David Lagerlöf. Martina Nee, jämställdhetsrådgivare. Det är svårt att vinna utan drottningen i schack liksom det är omöjligt att bygga starka samhällen utan kvinnor. (Schackbrädet är designat av Evelina Kroon.)
PRESSMEDDELANDE
 

Mer än hälften av alla kvinnor i Sverige har avstått från att byta mensskydd på grund av ohygieniska toaletter. Fyra av tio har missat arbets- eller skoldagar i samband med mens. Det visar en ny Novusundersökning från WaterAid. Globalt sett möter en halv miljard flickor och kvinnor hinder när de ska hantera sin mens – något som leder till stora förluster för individer och hela samhällen.

Undersökningen visar att mer än hälften (59 procent) av kvinnorna i Sverige har varit obekväma eller avstått från att byta mensskydd på grund av att toaletten varit ohygienisk, ofräsch eller saknat vatten. 43 procent svarar att de har missat arbets- eller skoldagar på grund av sin mens. 

– Kvinnor och flickor förlorar både ekonomiskt och hälsomässigt när arbetsplatser och skolor inte ser till att det finns bra toaletter. Undersökningen visar att det är ett verkligt problem i Sverige, men situationen är än värre globalt, säger Martina Nee, jämställdhetsrådgivare hos WaterAid.

En halv miljard flickor och kvinnor möter hinder vid mens – varje månad

Inför internationella mensdagen 28 maj har WaterAid även tagit fram en rapport som lyfter mensrelaterade hinder ur ett globalt perspektiv. Den visar att runt en halv miljard kvinnor och flickor i världen möter hinder när de ska ta hand om sin mens, varje månad. Det är nästan en fjärdedel av alla kvinnor i reproduktiv ålder. Till exempel undviker nästan 20 procent av kvinnorna i Uganda att gå till jobbet när de har mens på grund av problem med vatten och sanitet.

Att inte kunna ta hand om sin mens gör också att miljontals flickor tvingas vara hemma från skolan. Över en fjärdedel av alla världens skolor saknar fungerande toaletter. I Bangladesh missar 30 procent av flickorna i genomsnitt 2,5 skoldagar i månaden på grund att de inte kan sköta sin menshygien i skolan.

– När flickor och kvinnor inte kan gå till skolan eller jobbet när de har mens hamnar de efter både i sin utbildning och ekonomiskt. Problemen påverkar inte bara individerna utan hela samhällen, eftersom en stor del av arbetskraften inte kan utnyttjas fullt ut, berättar Martina Nee, som har skrivit WaterAids rapport. 

I rapporten lyfts vikten av att regeringar ser till att alla skolor, arbetsplatser och offentliga platser har tillgång till säkra och fungerande toaletter för att kvinnor och flickor ska kunna hantera sin mens utan hinder. Det skulle bidra till att kvinnor kan delta mer i arbetsliv och utbildning, vilket i sin tur leder till ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor och ett mer jämställt samhälle.

– Att en halv miljard flickor och kvinnor runt om i världen möter hinder när de ska hantera sin mens är helt oacceptabelt. Rent vatten, fungerande toaletter och god hygien krävs för ett jämställt samhälle – i Sverige och globalt, avslutar Martina Nee

Om Novusundersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av WaterAid i samarbete med partnerföretaget Comfydence AB med syfte att uppmärksamma hur mensen begränsar kvinnors vardag. Frågorna är ställda via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. 1071 kvinnor i åldern 18–84 år har svarat under perioden 21 mars – 8 april 2024. 

 Ta del av hela undersökningen från Novus här

Om WaterAids rapport ”Where’s the Bloody Queen”

Den nya rapporten handlar om hur kvinnor och flickor inte kan gå till jobbet eller skolan när de har mens på grund av brist på pålitliga toaletter och hygien. Omkring en halv miljard kvinnor och flickor möter hinder i samhället då de har mens. Rapporten bygger på arbete och studier av WaterAid med partnerorganisationer, inklusive data från UNICEF och WHO, samt forskning från välkända forskare på området.

Läs mer om rapporten här Läs hela rapporten här