Flera allvarliga kolerautbrott i världen – oro bland hälsoexperter

4 min läsning
wateraid-kolera
Image: WaterAid/Tariq Hawari
PRESSMEDDELANDE
 

Det pågår omfattande kolerautbrott i 30 länder runt om i världen och över hundratusen människor har smittats. Ett av de hårdast drabbade länderna är Malawi som hittills rapporterat in 1 300 dödsfall. Innan 2022 hade flera av de drabbade länderna inte rapporterat in kolerafall på flera år. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och WaterAid är satsningar på rent vatten, sanitet och hygien avgörande för att stoppa smittspridningen.

"Under det senaste året har vi sett en chockerande global kolerakris. Tidigare har antalet infektioner minskat men de senaste årens framsteg har nu suddats ut", säger Arielle Nylander, senior hälsorådgivare på WaterAid.

Kolera är en infektionssjukdom som ger kraftiga vattniga diarréer och den som drabbas blir lätt uttorkad. Sjukdomen är särskilt farlig för barn, i synnerhet barn som lider av undernäring. Av de länder som drabbades av kolerautbrott under 2022 var 13 nya eftersom de inte rapporterade några utbrott under 2021.

"Det är oroande, inte minst eftersom flera av länderna varit kolerafria i flera år. I Libanon hade det inte rapporterats in några fall av kolera på nästan tre decennier, men i slutet av 2022 fanns det kolera i nästan alla distrikt i landet", säger Arielle Nylander.

Enligt WHO klassas kolerakrisen nu som nivå tre på en tregradig skala – alltså den högsta nivån. Det beror på det höga antalet dödsfall bland smittade, den stora risken för fortsatt smittspridning och stora begränsningar när det gäller vaccintillgång.

"Vatten- och sanitetstjänster är den enda långsiktiga lösningen för att få slut på kolera. Koleravaccin har spelat en viktig roll för att överbrygga kortsiktiga och långsiktiga satsningar men de väldokumenterade problemen med vaccintillgång har gång på gång påmint om behovet av att omedelbart öka ansträngningarna för hållbara vatten- och sanitetstjänster", säger Arielle Nylander.

Under en presskonferens igår, 9 februari, uppmärksammade WHO allvaret i situationen och betonade vikten av att regeringar investerar i långsiktiga insatser för rent vatten och hygien:

"Det här berör flera sektorer, det är inte bara ett hälsoproblem. Precis som under covid krävs nu att stater verkligen prioriterar investeringar insatser som ökar tillgången till säkert dricksvatten och hygienanordningar för befolkningen i deras länder", sa dr Patrik Otim Ramada, Africa Incident Manager for Cholera Response på WHO.

Det dödligaste kolerautbrottet i Malawis historia

WHO har kallat det pågående kolerautbrottet i Malawi ”det dödligaste i landets historia”. Utbrottet har pågått sedan i slutet av cyklonsäsongen i mars 2022. Sedan dess har 40 000 kolerafall rapporterats in och över 1 300 människor har dött, enligt Malawis hälsoministerium. I grannlandet Moçambique har kolera nu spridit sig till 18 av landets distrikt och landet har hittills rapporterat in 3 400 fall och 29 dödsfall.

I ett gemensamt uttalande skriver WaterAids landschef i Malawi, Mercy Masoo, och landschef i Moçambique, Adam Garley, att det finns ett akut behov av att regeringar investerar i vatten och sanitet:

"Att förbättra tillgången till hållbara vatten- och sanitetstjänster kommer inte bara hjälpa till att kontrollera spridningen av kolera. Det kommer också att hjälpa till att stoppa spridningen av en rad andra vattenburna sjukdomar som exempelvis diarrésjukdomar som står för 20 procent av sjukhusinläggningarna i Moçambique och är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år i båda länderna. Med tanke på den tydliga kopplingen mellan klimatförändringar, vatten och folkhälsa förespråkar vi också att det internationella samfundet tillgängliggör mer medel för klimatanpassning för att förbättra tillgången till vatten och sanitet i låginkomstländer.”

Värsta utbrottet på 60 år i Dhaka, Bangladesh

En annan stad som drabbats av ett rekordstort utbrott är Dhaka, huvudstad i Bangladesh. Under 2022 rapporterades det värsta utbrottet på 60 år. Smittspridningen nådde sin topp i mars förra året när över 1 200 personer dagligen vårdades på sjukhus.

"Utbrotten i Dhaka är värst i slumområden och låginkomstsamhällen. Många slumområden saknar tillgång till säkert vatten. Dessutom är avfallshanteringen bristfällig i urbana slumområden vilket leder till undermålig sanitet. Barn som lider av undernäring löper högre risk att drabbas av diarré och kolera", säger dr Nurullah Awal, policyrådgivare inom hälsa på WaterAid Bangladesh.

Dr Nurullah Awal är även ordförande för arbetsgruppen för vatten, sanitet och hygien i Global Task Force on Cholera Controls – en plattform som samlar organisationer, myndigheter och hälso- och sjukvårdsministrar med det gemensamma målet att utrota kolera. Enligt de gemensamma riktlinjerna ska det bland annat göras genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på så kallade ”hot spots”, det vill säga samhällen och områden där kolerautbrott sker regelbundet.