Här bryts stigmat kring mens i Bangladesh

4 min läsning
En rad med skolflickor i röda kläder utanför en skolbyggnad i Bangladesh
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs.

BLOGG

I västra Bangladesh pågår projektet Stop the Stigma som syftar till att öka kunskapen och motverka fördomar kring mens och se till att det finns praktiska förutsättningar – såsom vatten, toaletter och mensskydd – för att flickor ska kunna hantera sin mens. Med stöd från Postkodlotteriet driver WaterAid och Plan International Sverige projektet, som är en del av Postkodlotteriets stora satsning för att stärka flickors rätt till utbildning.

Sedan två år tillbaka har WaterAid tillsammans med Plan International Sverige drivit projektet Stop the Stigma i områdena Shyamnagar och Bhola i västra Bangladesh. Arbetet pågår bland annat i byn Bhurulia där en grupp tonårstjejer tack vare projektet har utbildats i menshälsa. Det har lett till att de numera pratar öppet om mens och kan utmana rådande tabun.

Från tystnad till öppen dialog

Under våren besökte jag och några kollegor från WaterAid Sverige byn Bhurulia där vi fick möjligheten att prata med några tonårstjejer som genom projektet har utbildats i menshälsa. Tjejerna, alla mellan 15 och 19 år, berättade att det tidigare fanns restriktioner och myter kopplade till mens, något som begränsade både deras frihet och välmående.

"Här är det vanligt att man isoleras och blir inlåst i ett rum när man får sin första mens. Och så får man inte äta kokt potatis och vissa andra livsmedel. Man får inte heller röra vissa träd när man har mens för då säger en myt att trädet inte kommer bära frukt", berättade 18-åriga Chanda Rani.

En grupp skolflickor i röda klänningar håller i blomsterbuketter
Chanda Rani
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Ett viktigt resultat av projektet är den ökade dialogen mellan flickorna och deras manliga familjemedlemmar och lärare. 

"Tidigare var det otänkbart att prata om mens hemma. Nu kan jag be min pappa köpa mensskydd utan att känna skam", säger Chanda Rani.

En polaroidbild hålls upp av en hand framför kameran
Nu känner sig Chanda och hennes kompisar mer bekväma att prata om mens.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Förbättrade skoltoaletter  

En annan del av projektet har handlat om att förbättra skoltoaletterna i regionen. Nu har flera skolor i området fått nya toaletter som erbjuder bättre möjligheter för flickorna att sköta sin menshygien, vilket har haft en positiv påverkan på flickornas närvaro och deltagande i skolan. 

En av skolorna som ingår i projektet är Henci Bangabandhu-skolan, där en helt ny toalettanläggning har byggts vilket gör det möjligt för flickorna att sköta sin mens när de är i skolan. Här går en grupp 14-åriga tjejer som nu ska vara med i WaterAids utbildningsprogram.

"De nya toaletterna gör att vi inte längre behöver stanna hemma från skolan", förklarar Sadija som är elev på skolan. Hennes kompis Rifah håller med och tillägger att man kan kasta använda mensskydd på de nya toaletterna: "Nu behöver vi inte längre oroa oss för att byta mensskydd under skoldagen."

Två flickor i röda klänningar och vita slöjor ler mot kameran.
Rifah och Sadija missar inte längre skolan när de har mens tack vare de nya toaletterna.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Tidigare använde ofta tjejerna samma mensskydd hela dagen för att slippa byta. Om de verkligen behövde byta så fanns det ingenstans att slänga de använda mensskydden, vilket ofta resulterade i att de antingen slängde ut dem genom fönstret eller spolade ner dem i toaletten vilket orsakade stopp.

Pojkarnas roll i att minska stigmat  

Ett mål med projektet har också varit att inkludera pojkar på skolan för att minska stigma och öka förståelsen kring mens. Till exempel medverkar även pojkarna i aktiviteterna på skolan under internationella mensdagen. Det har gjort att mens inte längre är ett lika känsligt ämne bland eleverna.

"Det är viktigt att pojkar också lär sig om mens", tycker Sadija, och tillägger att hon vill att den man hon ska gifta sig med ska kunna prata om mens.

Snart ska tjejerna i Henci Bangabandhu-skolan genomgå WaterAids mensutbildning som är en del av Stop the Stigma-projektet. De hoppas få svar på fler av sina frågor om mens, bland annat var mens kommer ifrån och varför man egentligen blöder. Några av tjejerna ingår redan i ett elevråd där de pratar om mens. Rifah, som är med i elevrådet, säger: 

"Det bästa med klubben är att nu är jag kan lära ut rätt slags information till andra tjejer om mens och det är viktigt."

Ett klassrum med tjejer där en av tjejerna står och pratar.
Rifah är med i elevrådet och lär sina klasskompisar om mens.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Kunskap kan bryta tabun och stigman

Genom Stop The Stigma har vi kunnat se framsteg när det gäller att normalisera mens och minska det stigma som omger menshälsa i Bangladesh. Projektet visar hur viktig utbildning och öppen dialog är för att bekämpa fördomar och främja jämlikhet. Finansieringen från Postkodlotteriet har varit avgörande för dessa framsteg. Projektet är en tydlig påminnelse om att rätt insatser kan göra stor skillnad för individers liv och samhällets utveckling mot en mer jämställd framtid.

Korta fakta om Stop the Stigma

Projektets syfte: Öka kunskapen om menshälsa, bryta tabun och undanröja praktiska hinder för att motverka att flickor tvingas frånvara från skolan när de har mens.  

Bakgrund: En tredjedel av flickorna i Bangladesh kan inte gå i skolan när de har mens på grund av brist på toaletter och rent vatten.

Utmaningar: Flickor möter fördomar om att mens är något fult, farligt, smutsigt och skamfullt. Detta leder till missad skolgång, begränsade fri och rättigheter och barnäktenskap.

Finansiering: Svenska Postkodlotteriet finansierar projektet med sju miljoner kronor och det genomförs som ett samarbete med Plan International.

Mål: Skapa långsiktig och hållbar förändring för flickors och kvinnors rättigheter i Bangladesh genom kunskapshöjande insatser och engagemang från hela samhället.

"Vi måste överallt bekämpa fördomar och tabun kring mens för att flickor och kvinnor ska kunna leva fullvärdiga liv. Men det måste också finnas rätt förutsättningar i till exempel skolan. Nästan hälften av världens skolor saknar möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten. Och mer än var tredje skola saknar toalett helt och hållet. Man måste möta flera utmaningar på samma gång", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige.