Investeringar i vatten, toaletter och hygien stärker samhällens motståndskraft mot klimatförändringar

3 min läsning
Karimatu, 17, på hemväg efter att ha hämtat vatten från dammen i Kwaja village, Adamawa, Nigeria. Februari 2021. WaterAid/Etinosa Yvonne
PRESSMEDDELANDE
 

Den 6–18 november pågår FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Världens ledare samlas för att diskutera, och hitta lösningar på, vår tids största utmaning. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är investeringar i vatten, sanitet och hygien (WASH) en av de mest effektiva klimatanpassningsåtgärderna för att minska människors sårbarhet mot klimatförändringar.

­Färska studier visar att vi går mot en global uppvärmning på 2.8 grader till slutet av århundradet. Följderna väntas bli katastrofala, inte minst i låginkomstländer. Enligt IPCC är det helt avgörande att arbeta parallellt med att dels minska utsläppen, dels fokusera mycket mer på klimatanpassning.

"Frågor som rör vatten, sanitet och hygien är starkt sammankopplade med klimatfrågor. Länder som saknar tillgång till dessa grundläggande behov är extra sårbara när katastrofer som översvämningar och torka slår till. Investeringar i vatten, sanitet och hygien är helt avgörande för att dessa samhällen ska kunna anpassa sig till den nya situationen", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid.

Idag saknar en tiondel av världens befolkning tillgång till rent vatten. En av fem har inte tillgång till en toalett och tvingas därför uträtta sina behov utomhus. Ungefär hälften av alla vårdcentraler och sjukhus i låginkomstländer saknar rent vatten och vårdpersonalen kan därför inte tvätta händerna mellan patienter. Detta leder till att sjukdomar sprids och många dör i infektioner som hade kunnat undvikas.

Genom studier har WaterAid kunnat visa att investeringar i vatten, toaletter och hygien ger stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och nya utvecklingsmöjligheter. Bara genom att satsa på grundläggande vattenförsörjning kan länder göra nettovinster på 37 miljarder dollar. Tittar vi på investeringar i sanitet, som att till exempel installera toaletter, kan vinsten bli så hög som 86 miljarder dollar. Studien visar att varje satsad krona ger upp till 21 kronor tillbaka.

"Alla vinner på att det investeras mer i vatten, toaletter och hygien – individer, företag och hela samhällen. Med rent vatten lyfts fler ur fattigdom, människors hälsa blir bättre och kvinnor och flickor kan utbilda sig och arbeta i stället för att hämta vatten", säger Anna Nilsdotter.

Dålig vatteninfrastruktur får i sig även konsekvenser för klimatet. En växande mängd forskning visar att tillhandahållandet av vatten, sanitet och hygien är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Uppskattningsvis står avloppsvatten globalt för ca 12 % av metanutsläpp och ca 4 % av kväveoxidutsläpp.

"I samband med COP27 borde den svenska regeringen verka för att vatten och sanitet ska bli en integrerad del av nationella och lokala strategier för att minska utsläpp av växthusgaser. Detta är också helt avgörande för att stärka människors och hela samhällens motståndskraft mot klimatkatastrofer", säger Anna Nilsdotter.

Representanter från WaterAid finns på plats på COP27 och bevakar konferensen. Vår förhoppning är att länder som Sverige använder sin röst för att säkerställa att finansieringen till klimatanpassningar når fram till de människor som lever i fattiga och utsatta samhällen.

"Vattenbristen i världens mest utsatta samhällen kommer inte att upphöra. Vi måste säkerställa klimaträttvisa och följa upp på de åtgärder som världens ledare har utlovat", säger Hasin Jahan, landschef, WaterAid Bangladesh.

Länkar och material

Länk till rapport om samhällsekonomiska vinster vid investering i vatten, sanitet och hygien: "Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery"

Länk till sida om företagsvinster vid investering i vatten, sanitet och hygien:

"Boosting Business – why investing in water, sanitation and hygiene pays off"

Länk till rapport om hur rent vatten stärker motståndskraften mot klimatförändringar:

"Water, sanitation and hygiene: the foundation for building resilience in climate-vulnerable communities"

Länk till statistik och fakta