Klimatanpassade avloppssystem och toaletter kan lösa förödande miljöproblem

3 min läsning
Susmita (13+) waters the famiwateraid-susmitaly garden. Madhab Nagar area of Pathar Pratima under South 24 Parganas district of West Bengal, India. February 2021
Image: WaterAid/Ranita Roy Susmita, 13, vattnar sin familjs trädgård i solnedgången i Västbengalen, Indien.
PRESSMEDDELANDE
 

En ny rapport från WaterAid visar att dåliga sanitetssystem och oskyddade vattenkällor inte bara leder till hälsoproblem som kolera och dysenteri, de påverkar även matförsörjning, ekosystem och biologisk mångfald. Samtidigt leder klimatförändringarna till att allt fler toaletter och avloppssystem förstörs, vilket spär på problemet. "Med åtgärder som att flytta bort avlopps- och sanitetsanläggningar från kustområden och förbättra reningen av avloppsvatten kan flera pågående miljökriser motverkas samtidigt", säger WaterAids klimatexpert Tove Lexén.

Den pågående klimatkrisen leder till att cykloner, värmeböljor och översvämningar gör livet väldigt svårt för miljontals människor. I många länder leder klimatkrisens effekter till att dricksvattenkällor förstörs, miljögifter läcker ut i naturen och det sker förödande skador på toaletter och avloppssystem. WaterAids nya rapport visar att avfall från avloppssystem och oskyddade toaletter orsakar flertalet miljöskador och förlust av biologisk mångfald, effekter som är kraftigt underskattade och ofta förbises. Rapporten innehåller också oroande fakta som visar att eftersatta reningsverk och avloppssystem leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Det uppskattas att avloppsreningsverk orsakar cirka 1,6 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, enligt rapporten "The essential drop to Net-Zero: Unpacking freshwater’s role in climate change mitigation".

– Vi ser en ond spiral som kommer bli värre om ingenting görs. Bristfälliga sanitetssystem leder både till att skadligt avfall förstör naturen och till stora utsläpp av växthusgaser. Och växthusgaserna driver på klimatkrisen vilket ökar risken för att nya extremväder skadar fler sanitetssystem. Att satsa nu är att satsa rätt", säger Tove Lexén, rapportens författare och klimatexpert hos WaterAid.

Den nya rapporten visar att motståndskraftiga vatten- och sanitets-lösningar kan åtgärda flera miljökriser. Det kan bidra till en säkrare tillgång till dricksvatten även när det råder torka eller andra extremväder. Dessutom skulle klimatanpassade sanitetssystem innebära att mängden smutsigt avloppsvatten som skadar ekosystemen minskar, och fler jordbruksmarker frias från föroreningar vilket skulle öka mattryggheten i världen. Förbättrade och mer hållbara sanitetssystem och avloppsrening kan också minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som de skyddas från klimatförändringarnas effekter vilket leder till minskade avfall.

Rapporten bygger på analys av omfattande forskning från ledande expertinstitut, FN, Världsbanken och erfarenheter från flera av WaterAids projekt och rapporter.

– Vi har analyserat stora mängder data och det råder ingen tvekan om att satsningar på klimatanpassade toaletter, avlopp och vattenkällor kan bidra till att lösa flera pågående miljöproblem. Det investeras alldeles för lite och många sanitetssystem runt om i världen är oerhört eftersatta. Det krävs förändring", säger Tove Lexén.

Idag lever omkring 1,5 miljarder människor utan tillgång till ordentliga toaletter och över 400 miljoner uträttar sina behov utomhus. Sammanlagt producerar mänskligheten årligen över 350 miljoner ton avföring, och stora mängder går genom bristfälliga avloppsystem rakt ut i vattendrag som används som dricksvattenkällor. Många samhällen saknar också system som kan stå emot extremväder, sammantaget gör det bland annat att sjukdomar som kolera och dysenteri sprids. Till exempel drabbades nyligen Zambia av landets värsta kolerautbrott någonsin, efter att kraftiga regnoväder och översvämningar slagit hårt mot avlopp och vattenkällor. Över 22 800 personer insjuknade och 734 avled.

Rapporten visar att motståndskraftiga lösningar också är långsiktiga då samhällen som drabbas av extremväder kan återhämta sig snabbare, eftersom nödvändig infrastruktur för vatten och sanitet till större del klarar det extrema vädret.

WaterAid identifierar flera hållbara lösningar för att förbättra utsatta samhällens motståndskraft, inklusive förbättrad rening av avloppsvatten, ökad vattenlagring och mer inkluderande vattenförvaltning som tar in kunskap från kvinnor och marginaliserade grupper. Det är viktigt att, likt WaterAid, arbeta på plats med lokala partners och företag för att säkerställa att toaletter placeras och installeras korrekt, så att de klarar grundvattenvariationer och rådande förhållanden.

Läs WaterAids nya rapport ”Climate-resilient WASH: An integrated solution for climate action, sustainable agriculture and biodiversity”

Läs mer om hur rent vatten, toaletter och hygien stärker människors motståndskraft mot klimat-förändringar