Lindex samarbete med WaterAid ger människor i Bangladesh möjlighet att skydda sig mot coronaviruset

den
21 april 2020
En kvinna lutar sig fram och tvättar händerna över ett fint handfat.
WaterAid Bangladesh

Lindex har i många år stöttat WaterAids arbete, och sedan 1 april 2018 driver vi ett projekt, som helt finansieras av Lindex, i slumområdet Mirpur i Bangladesh huvudstad Dhaka.

I Mirpur arbetar en stor del av invånarna inom textilindustrin, och många av dem är kvinnor anställda på fabriker som levererar kläder till Lindex butiker. Innan WaterAids projekt var tillgången till rent vatten och toaletter, och möjligheten till god hygien, mycket låg i Mirpur. 50 procent av invånarna hade inte tillgång till rent vatten, och ännu fler saknade tillgång till fungerande och säkra toaletter.

I projektet som Lindex finansierar byggs 35 vattenstationer och 35 toalettbyggnader på olika platser i Mirpur. Dessutom får fem skolor nya toaletter och tillgång till rent vatten. Faciliteterna byggs för alla som bor i området, men framförallt leder projektet till att flickor och kvinnor får nya möjligheter i livet.

Alla toaletter som byggs är anpassade för att kvinnor ska kunna hantera sin mens på ett hygieniskt sätt, och kvinnor i området har också utbildats att bli så kallade ”change agents”, vilket innebär att de driver förändring för bättre hygien i Mirpur.

En glad tjej tittar ut från en fin, nybyggd toalett.
WaterAid Bangladesh
WaterAids och Lindex samarbete i Bangladesh har sett till att flickor som Brishti fått säkra och bra toaletter.

Genom projektet stöttas och utbildas också kvinnor i att starta egna företag som säljer hygienprodukter. Projektet har därmed lett till att tillgången till produkter som tvål har förbättrats i Mirpur, och fler kvinnor har också fått en egen inkomst.

Så vad har det här att göra med coronaviruset?

Tillgång till rent vatten och möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset. Men idag saknar 65 procent av befolkningen i Bangladesh, över 100 miljoner människor, möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. Det gör dem, och hela landet, oerhört sårbara för coronaviruset.

Genom WaterAids projekt i Mirpur har tusentals människor fått bättre möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten, och därför är de bättre skyddade mot coronaviruset. Särskilt viktigt är det att vi i projektet fokuserar på kvinnors tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter.

För precis som i alla kriser och katastrofer drabbas kvinnor och andra redan utsatta grupper värst, och det gäller även för coronapandemin, framförallt genom de indirekta konsekvenser som pandemin får. Det är ofta kvinnors som ansvarar för att ta hand om sjuka familjemedlemmar, vilket gör dem extra utsatta för smittan. Extra allvarligt är det såklart om det inte finns möjlighet till god hygien. Kvinnor ansvarar också i majoriteten av fallen för familjens vattenförsörjning, en börda som ökar om det inte finns rent vatten i närområdet.

Lindex samarbete med WaterAid är en del av modeföretagets hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – där både kvinnor och vatten är i fokus. Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetsansvarig på Lindex, förklarar varför Lindex stöd till vårt arbete i Bangladesh är viktigare än någonsin:

Vårt samarbete med WaterAid och de projekt vi driver tillsammans känns viktigare och mer akuta än någonsin. Människorna i de slumområden där projekten genomförs bor många på en liten yta och social distansering är omöjligt att praktisera. Kunskap om hygien samt tillgång till rent vatten och tvål är ännu mer avgörande för dessa människor under coronapandemin.